Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Marta Danilov Ravimiosakonna nõunik

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Marta Danilov Ravimiosakonna nõunik"— Esitluse väljavõte:

1 Marta Danilov Ravimiosakonna nõunik
Kokkuvõte ravimite soodustaotluste menetlemisest ja ravimikomisjoni tööst a Marta Danilov Ravimiosakonna nõunik

2 Taotluste laekumine 2016 Kokku laekus 94 taotlust: [2015. a 107 taotlust] 61 lihtsustatud korras menetletud taotlust (sama toimeaine ja manustamisviisiga ravim kui juba loetelus olemas) 33 nn täismahus taotlust (uus ravim), neist 5 väljakirjutamistingimuste muutmiseks (uus näidustus) Täismahus taotlustest (33) oli a lõpu seisuga: 0 taotlust rahuldatud 0 taotlust mitterahuldatud 15 taotlust tagasi võetud/muutmisel või muudetud 18 taotlust ei ole veel lahendatud Lahendamata (18) taotlustest: 5 puudub RA arvamus 1 puudub EHK arvamus 9 ravimikomisjoni ootel 3 ravimikomisjonis arutatud, aga otsustamine edasi lükatud või läbirääkimised taotlejaga pooleli

3 Ravimikomisjoni töö 2016 Kokku toimus 7 koosolekut, milles käsitleti 34 päevakorra punkti (laekunud taotlused ja SoM algatused) 2 tingimusteta positiivset otsust 12 tingimusega positiivset otsust 12 negatiivset otsust 10 korral lükati otsustamine edasi või paluti taotlejal taotlust täiendada 21 lisaküsimust (SoM algatused, va lihtsustatud korras menetletud algatused – väljakirjutamistingimuste ühtlustamine, >2 x piirhinda ületava hinnaga ravimite väljaarvamine loetelust)

4 Ministri käskkirjad 2016 Kokku 81 käskkirja EHK soodusravimite loetelu muutmiseks: 50 käskkirja uue geneerilise ravimi lisamiseks loetellu 9 käskkirja uue toimeaine lisamiseks loetellu või näidustuse muutmiseks 14 käskkirja ravimite väljakirjutamistingimuste muutmiseks 5 käskkirja ravimite väljaarvamiseks loetelust (nii üksikpreparaatide kui ka nn kvartaalsed väljaarvamised) 3 taotluse mitterahuldamise käskkirja

5 Taotluste menetlemise tähtajad 2016
2016. a ministri käskkirjaga lahendatud täismahus taotlused: SOM teeb vastuvõtukontrolli: keskmiselt 18 päeva jooksul [võrdluseks, a keskmiselt 43 päeva, a keskmiselt 15 päeva] RA arvamuse laekumine: keskmiselt 114 päeva [võrdluseks, a keskmiselt 116 päeva, a keskmiselt 90 päeva] EHK arvamuse laekumine (ei hõlma aega, mis on kulunud taotlejalt vastuste saamiseks EHK täiendavatele küsimustele): keskmiselt 35 päeva [võrdluseks, a keskmiselt 36 päeva, a keskmiselt 33 päeva] Arutelu ravimikomisjonis toimub keskmiselt 30 päeva peale EHK arvamuse laekumist [võrdluseks, a keskmiselt 221 päeva, 2015.a keskmiselt 45 päeva] Kogu menetlus (taotluse laekumine kuni ministri käskkirja allkirjastamine sh aeg, mis on kulunud väljakirjutamistingimuste täpsustamiseks erialaspetsialistidega ja hinnakokkuleppe sõlmimiseks müügiloa hoidjaga): keskmiselt 374 päeva [võrdluseks, a keskmiselt 501 päeva, a keskmiselt 287 päeva]


Alla laadida ppt "Marta Danilov Ravimiosakonna nõunik"

Seotud esitlused


Google'i reklaam