Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Eestkoste aruandlus ja sellega seonduvad probleemid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Eestkoste aruandlus ja sellega seonduvad probleemid"— Esitluse väljavõte:

1 Eestkoste aruandlus ja sellega seonduvad probleemid
Eneli Kivi Sotsiaalhoolekande aastakonverents 30.oktoober 2014, Tartu

2 Eestkostja aruande kohustus - PKS § 194
Kohus võib igal ajal nõuda eestkostjalt informatsiooni tema ülesannete täitmise kohta. (lg 1) Eestkostetava vara valitsemise ja eestkostja muude ülesannete täitmise kohta esitab eestkostja kohtule iga-aastase kirjaliku aruande. Aruandes tuuakse eraldi välja tehtud kulutused ning lisatakse neid tõendavad dokumendid. Igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutuste kohta näidatakse aruandes ära igas kuus keskmiselt kuluva summa suurus ja neid tõendavaid dokumente ei lisata. (lg 2) Kohus peab aruannet sisuliselt kontrollima, hindama tehtud kulutuste põhjendatust ning nõudma vajaduse korral selgitusi või aruande parandamist ja täiendamist. (lg 3) Eestkostja kirjalikke aruandeid säilitatakse kohtus. (lg 4)

3 Eestkoste aruande vorm 1/5
Aruande vormi on koostanud ja kinnitanud Justiitsministeerium Aruande vormid on saadaval ning kohtumajade kantseleides Aruande vorm ei ole kohustuslik Koostamisel on uus aruande vorm ja juhend

4 Eestkoste aruande vorm 2/5
1. Eestkostja: Ees- ja perekonnanimi:  Kalle Kaasik Isikukood:  1 5 1 2 4 Elukoht/viibimiskoht: Elukoht: Kuuse 1-7, Tartu / Viibimiskoht: Kelokuja 4-12, Helsingi, Soome Kontaktandmed (telefon, mobiiltelefon, elektronposti aadress):   ; Töökoht:  OY Kaasik 2. Eestkostetav:  Malle Maasikas  2  8 Elukoht: Kuuse 1-7, Tartu/ Viibimiskoht: Muraka Hooldekodu Kontaktandmed (telefon, mobiiltelefon, elektronposti aadress): Puuduvad Eestkostetava erivajadused: Voodihaige, vajab ööpäevaringset hooldust, kannab prille, ravimid

5 Eestkoste aruande vorm 3/5
3. Eestkostetava vara ja sissetulekud: Eestkostetava pangakonto (pank, kus konto asub ja pangakontol hoiustatu väärtus): Mustika pank, EE a seisuga 24,54€ Eestkostetava riigipoolsed sissetulekud 1 kuu kohta (sh toetused, pensionid jne): Pension: 204,53€ Sotsiaaltoetus: 53,70 € Töötamistoetus: 20 € Eestkostetava muud sissetulekud (sh kindlustusmaksed, stipendiumid, töötasu jne): Puuduvad Eestkostetava kinnisvara (sh kinnis-vara aadress): Kuuse 1-7, Tartu Kase 4, Viljandi Eestkostetava muu oluline vara: 643€ võlgnevus OÜ Telefon ees- koostatud maksegraafik Televiisor Eestkostetava vara arvelt saadavad sissetulekud (sh üüri- või renditulu, intressid hoiuselt jne): Kase 4 maja üüritud Leida Lepikule, üür 450€ Kuuse 1-7 korter seisab tühjalt. Sobivaid üürnike leidnud ei ole. Alates 2013 märts kv.ee-s ja soov.ee-s kuulutus.

6 Eestkoste aruande vorm 4/5
4. Eestkostetavale tehtavad püsikulutused: Kulutused eestkostetavale eestkostetava vara arvelt: Korteri kommunaalmaksed  keskmiselt 63€ kuus. Hooldekodu tasu 204,37€ TV 12,48€ OÜ Telefon võlgnevus 26,48€ kuus Riided keskmiselt 10 € kuus (turult) Kulutused eestkostetavale riigipoolsetest vahenditest: Puuduvad Kulutused eestkostetavale eestkostja vara arvelt: Transport hooldekodusse Hooldekodu tasu 98€ Maiustused

7 Eestkoste aruande vorm 5/5
5. Eestkostja ülesannete täitmine: Eestkoste määramise määruses sätestatud ülesannete ning eestkostja muude ülesannete täitmine (sh isikuhooldusega seonduvad ülesanded): 1. Maksegraafiku koostamine OÜ Telefoniga 2. ID-kaardi pikendamine 3. Kohtule avalduse esitamine eestkostetava maja võõrandamiseks ( ) 4. Üürilepingu ja töölepingu sõlmimine 5. Hooldekodu külastamine, eestkostetava hoolduse korraldamine ja kontrollimine 6. Rehabilitatsiooniplaani taotlemine Kinnitan, et eelpool esitatud andmed on tõesed. Aruande esitamise kuupäev: Eestkostja allkiri: K. Kaasik Aruande lisad _52__ lehel: 1. Konto väljavõte perioodil 2. Kinnistusraamatu väljavõte 3. Üürileping 4. Rehabilitatsiooniplaan kuni 5. Maksegraafik OÜ Telefoniga

8 Probleemid aruande esitamisel
Aruande punktidele ei ole vastatud — lahtrid tühjad Aruannet ei esitata tähtaegselt — kuupäev sätestatud määruses Aruande lisad ei ole korrektsed — lisad ei tõenda eestkostetava vara kasutamist eestkostetava huvides Aruande täitmisel peab eestkostja eristama hooldaja ja eestkostja ülesandeid

9 Soovitused Lugege määrust Aruannet täites kirjutage nii nagu asjad on
Aruanne peab olema selge ja loogiline — kirjutage pigem rohkem kui vähem Võimalusel kasutada eestkoste teostamisel kaardimakseid Ülekannete tegemisel võimalikult täpsed selgitused Aruandes välja tuua sularaha kasutamine

10 Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja juuli 2014.a Kalevi Tartu X eestkostja Y Ik Elukoht Kuuse 1, Võru Telefon Nimekiri X varadest. X-l ei ole kinnisvara, sõidukeid, väärtpabereid. Tema sissetulek on pension eur ja sotsiaaltoetus eur. Juuni 2014 seisuga olid X-l pangakontod kahes pangas: Swedbank ja SEB pank. Swedpank kontol oli seisuga eur (lisa1) SEB kontoli oli seisuga eur (lisa 2) X-i kohustused juuni 2014 seisuga oleksid kõik tema Swedbanki kontoga seotud e-arve püsimakselepingud. X on elanud alates 1967 aastast aadressil Varese 5, Võru. Ta on olnud ka selle maja omanik kuni aastani (lisa 3). e-arve püsimakselepingud: 1. AS EXPRESS POST - Postimehe tellimus 2. AS Eesti Gaas – gaasiküte 3. Eesti Energia – elekter 4. AS Tartu Veevärk – vesi 5. Ragn-Sells AS – prügivedu 6. Elion Ettevõtted AS – telefon

11 Eestkostjana sain õiguse teha tehinguid X (isa) pangakontoga ja muuta asutustega lepinguid. Kuna olen praegune Varese 5 omanik, siis muutsin ära kõik selle majaga seotud lepingud oma nimele: AS Eesti Gaas, Eesti Energia, AS Tartu Veevärk, Ragn-Sells AS, Elion Ettevõtted. Alles peale seda sai pangas lõpetada püsimakselepingud. Postimehe püsitellimuse katkestasin ja tellisin ajalehe 6 kuuks. Juuni kuus läksid isa arvelt veel püsimaksed, aga alates juulist tulevad arved minu nimele. Üheks erandiks oli Elion Ettevõtted kus uus leping hakkas kehtima sõlmimise kuupäevast, ja kuni selle kuupäevani tuleb juuni eest veel e-arve juulis isale. Peale selle arve maksmist saan sulgeda pangas ka selle püsimakselepingu. Seega alates augustist 2014 ei ole X Swedbanki arvel enam e-arv püsimakselepinguid. SEB panga kontol oli eur ja kuna sellele kontole ei laeku midagi, siis lasin selle konto sulgeda ja summa eur kanda isa Swedbanki kontole (2 eur ülekandetasu). Isa sotsiaaltoetus eur laekus abikaasa M-i arvele. Alates juulist laekub ka see toetus isa Swedbanki kontole. Seega on seisuga X varad: Swedbank: eur Lugupidamisega Y /digiallkiri/ Lisad: 1. Swedbank konto väljavõte 2. SEB pank maksekorraldus, arvelduskonto sulgemise avaldus 3. e-kinnisturaamatu väljavõte

12 Aitäh.


Alla laadida ppt "Eestkoste aruandlus ja sellega seonduvad probleemid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam