Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

EUROOPA KALANDUSFONDI RAKENDUSKAVA AASTA SEIREARUANNE

Seotud esitlused


Teema esitlus: "EUROOPA KALANDUSFONDI RAKENDUSKAVA AASTA SEIREARUANNE"— Esitluse väljavõte:

1 EUROOPA KALANDUSFONDI 2007-2013 RAKENDUSKAVA 2009. AASTA SEIREARUANNE
EKF seirekomisjon

2 SEIRE KORRALDUS Aruandluse periood – 01.01.2009-31.12.2009
Nõukogu määrus (EÜ) 1198/2006 art 67 Komisjoni määrus (EÜ) 498/2007 lisa XIV Korraldusasutus –Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakond Vahendusasutus – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

3 SEIRE KORRALDUS Aastaaruande kinnitamine seirekomisjoni poolt
Aastaaruande esitamine EK-le 30. juuniks EKF seirearuanded veebilehel Igakuine rakendamise aruanne

4 EKF SEIREKOMISJON Põllumajandusministri a. käskkiri nr 208 – muudeti a. 2009. aastal toimus 1 istung: meetmete 3.1, 3.2 ja 3.5 tutvustamine 2009. aastal toimus 2 kirjalikku protseduuri: – rakenduskava aasta seirearuande kinnitamine ning ühishuvi meetmete valikukriteeriumite kooskõlastamine

5 EKF SEIREKOMISJON – meetme 2.2 valikukriteeriumite kooskõlastamine Seirekomisjoni istungi materjalid ning kirjaliku protseduuri tulemused veebilehel:

6 EKF 1. prioriteetse suuna meetmed (I)
2009. aastal rakendati 3 meedet: - Meede 1.3: kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus - Meede 1.4: väikesemahuline rannapüük - Meede 1.5: sotsiaalmajanduslikud meetmed

7 EKF 1. prioriteetse suuna meetmed (II)
2009 166 taotlust, taotletud toetussumma 49,7 milj. krooni (3,17 milj. eurot), seejuures investeeringute kogumaht 106,8 milj. krooni (6,8 milj. eurot) 199 taotlust, taotletud toetussumma 224,2 milj. krooni (14,3 milj. eurot), seejuures investeeringute kogumaht 281,4 milj. krooni (18 milj. eurot) Taotletud toetussumma 70% prioriteetse suuna eelarvest

8 EKF 1. prioriteetse suuna meetmed (III)
Suurim arv taotlusi - meede 1.4 – 86 taotlust Kokku määrati toetust 123 projektile 156,4 milj. krooni (9,9 milj. eurot) Välja maksti 59,2 milj. krooni (3,7 milj. eurot) ehk 38%

9 Meede 1.1 riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks
2009.a taotluste vastuvõttu ei toimunud 2008. aastal esitati 33 taotlust, toetussummas 174,6 milj. kr (11,1 milj. eurot) Heaks kiideti 21 taotlust toetussummas 122,8 milj. krooni (7,8 milj. eurot) Utiliseerimine- 14 laeva, sihtotstarbe muutmine – 7 laeva Välja maksti 55,4 milj. krooni (3,5 milj. eurot) seisuga 8 projekti lõpetatud

10 Meede 1.3 kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (I)
Taotluste vastuvõtt ning Esitati 35 taotlust toetussummas 33,2 milj. krooni (2,1 milj. eurot) Kiideti heaks 24 taotlust toetussummas 23,5 milj. krooni (1,5 milj. eurot), investeeringute maht 59,3 milj. krooni (3,8 milj. eurot) Välja maksti 3,7 milj. krooni ( eurot) 7 projekti osas seisuga 1 lõpetatud projekt

11 Meede 1.3 kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (II)
Enim soovitud investeeringud olid seotud: kala käitlemise ja säilitamisega; peamasina ümberehitamisega; masinaruumi seadmete ostmisega laevakeretööde teostamisega. Suurima summaga toetati kala käitlemiseks ja säilitamiseks vajaliku seadme ostmist

12 Meede 1.4 väikesemahuline rannapüük (I)
Taotluste vastuvõtt ning Esitati 86 taotlust toetussummas 9,4 milj. krooni ( eurot) Heaks kiideti 44 taotlust toetussummas 4,6 milj. krooni ( eurot), investeeringute maht 8,1 milj. krooni ( eurot) Väljamakseid meetme 1.4 raames ei tehtud

13 Meede 1.4 väikesemahuline rannapüük (II)
Enim soovitud investeeringuid olid seotud: laevakeretööde teostamisega; selektiivse püügivahendi ostmisega. Suurima summaga toetati laevakeretööde tegemist – 1,5 milj. krooni (96 808 eurot).

14 Meede 1.5 – sotsiaalmajanduslikud meetmed
Taotluste vastuvõtt Esitati 45 taotlust (Harju-, Hiiu-, Lääne- ja Ida-Virumaalt) toetussummas 7 milj. krooni ( eurot) Heaks kiideti 34 taotlust toetussummas 5,3 milj. krooni ( eurot) 2009.aastal toetuse väljamakseid ei teostatud.

15 EKF 2. prioriteetse suuna meetmed (I)
2009. aastal rakendati 2 meedet: - Meede 2.1: Vesiviljeluse investeeringutoetus - Meede 2.3: Investeeringud töötlemisse ja turustamisse

16 EKF 2. prioriteetse suuna meetmed (II)
2009 32 taotlust, taotletud toetussumma 167,8 milj. krooni (10,7 milj. eurot), seejuures investeeringute kogumaht 409,5 milj. krooni (26,1 milj. eurot) 66 taotlust, taotletud toetussumma 325,4 milj. krooni (20,8 milj. eurot), seejuures investeeringute kogumaht 782 milj. krooni (49,9 milj. eurot) Taotletud toetussumma 63% prioriteetse suuna eelarvest

17 EKF 2. prioriteetse suuna meetmed (III)
Kokku määrati toetust 53 projektile 253,2 milj. krooni (16,1 milj. eurot) Välja maksti 56,4 milj. krooni (3,6 milj. eurot) ehk 22%

18 Meede 2.1 – vesiviljeluse investeeringutoetus (I)
Taotluste vastuvõtt 22.detsember 2008 – 29.jaanuar 2009 Esitati 32 taotlust toetussummas 167,8 milj. krooni (10,7 milj. eurot) a taotlus Heaks kiideti 21 taotlust toetussummas 106,3 milj. krooni (6,8 milj. eurot), investeeringutemaht 270 milj. krooni (17,2 milj. eurot) Välja maksti 7,7 milj. krooni ( eurot) 8 projekti osas

19 Meede 2.1 – vesiviljeluse investeeringutoetus (II)
Enim soovitud investeeringuid olid seotud: vesiviljelusehituse rajamisega; vesiviljelusehitise rekonstrueerimise ja laiendamisega; tehnosüsteemide muutmisega. Tegevuste lõikes suurima summa toetati vesiviljelusehitise püstitamist

20 Meede 2.3 – investeeringud töötlemisse ja turustamisse (I)
2009. aastal taotluste vastuvõttu ei toimunud 2008. aastal esitati 33 taotlust toetussummas 149,6 milj. krooni (9,5 milj. eurot) Heaks kiideti 32 taotlust toetussummas 146,8 milj. krooni (9,3 milj. eurot), investeeringute maht 345,3 milj. krooni (22 milj. eurot) Välja maksti 48,7 milj. krooni (3,1 milj. eurot) 20 projekti osas seisuga 5 projekti lõpetatud

21 Meede 2.3 – investeeringud töötlemisse ja turustamisse (II)
Enim soovitud investeeringuid olid seotud: külmatootmisseadmete ostmisega; käitlemise seadmete soetamisega

22 EKF 3. prioriteetse suuna meetmed (I)
2009. aastal rakendati 2 meedet: - Meede 3.1 – ühisinvesteeringud - Meede 3.4: Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad

23 EKF 3. prioriteetse suuna meetmed (II)
2009 11 taotlust, taotletud toetussumma 234,7 milj. krooni (15 milj. eurot), seejuures investeeringute kogumaht 321 milj. krooni (20,5 milj. eurot) 19 taotlust, taotletud toetussumma 244,2 milj. krooni (15,6 milj. eurot), seejuures investeeringute kogumaht 330,5 milj. krooni (21,1 milj. eurot) Taotletud toetussumma 55% prioriteetse suuna eelarvest

24 EKF 3. prioriteetse suuna meetmed (III)
Kokku määrati a toetust 7 projektile 50,9 milj. krooni (3,2 milj. eurot) Välja maksti 11,3 milj. krooni ( eurot) ehk 22%

25 Meede 3.1 – ühisinvesteeringud (I)
Taotluste vastuvõtt toimus ning Esitati 6 taotlust toetussummas 227,5 milj. krooni (14,5 milj. eurot), investeeringutemaht 313,8 milj. krooni (20 milj. krooni) Heaks kiideti 1 taotlus toetussummas 42,4 milj. krooni (2,7 milj. eurot) Välja maksti 5,9 milj. krooni ( eurot)

26 Meede 3.1 – ühisinvesteeringud (II)
Enim investeeringuid olid seotud: külm- ja laohoone ehitamise; kalandustoodete käitlemise seadme; tehnoloogiliste liinide ostmisega. Tegevuste lõikes suurima summaga toetati kalandustoodete käitlemise seadme ja tehnoloogiliste liinide ostmist.

27 Meede 3.4 – uute turgude arendamine ja reklaamkampaaniad
Taotluste vastuvõtt toimus oktoober 2009 ja detsember 2009. Esitati 5 taotlust toetussummas 7,2 milj. krooni ( eurot) Heaks kiideti 6 taotlust toetussummas 8,5 milj. krooni ( eurot) Välja maksti 5,4 milj. krooni ( eurot) 6 projekti osas

28 EKF 4. prioriteetne suund
Meede 4.1 – kalanduspiirkondade säästev areng (tegevusgruppide toetus) 2009. a taotluste vastuvõttu ei toimunud on heaks kiidetud toetussumma 11,2 milj. krooni ( eurot) 2009. a määrati 3 tegevusgrupile 1,9 milj. krooni ( eurot) Välja maksti (2009) 7,6 milj. krooni ( eurot)

29 EKF 4. prioriteetne suund
Meede 4.1 – projektitoetus Taotluste vastuvõtt toimus Esitati 4 taotlust toetussummas 1 milj. krooni ( eurot) Taotluste analüüs toimub aastal

30 Kokkuvõtteks Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 14-st meetmest on rakendatud aasta seisuga 10 meedet Rakendamata on veel: meede 2.2, meede 3.1 (muud ühistegevused), meede 3.2, meede 3.3, meede 3.5 2010. aastal on juba rakendunud: meede 2.2, meede 3.1 (muud ühistegevused), meede 3.2 ja meede 3.5

31 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "EUROOPA KALANDUSFONDI RAKENDUSKAVA AASTA SEIREARUANNE"

Seotud esitlused


Google'i reklaam