Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Toetused Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused:

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Toetused Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused:"— Esitluse väljavõte:

1

2 Toetused Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused:
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond on liigitanud pakutavad toetused kahte gruppi: Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused: Riiklik toimetulekutoetus, toimetuleku tagamise toetus, lasteaia kohatasu ja toidusoodustuse toetus ja ravimitoetus. Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused: Sünnitoetus, ranitsatoetus, suurpere toetus, tähtpäevatoetus eakatele, ühekordne toetus eakatele, matusetoetus ja erivajadusega inimese transporditoetus, hooldajatoetus.

3 Riiklik toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2019. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.

4 Toetuste suurused Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused:
Toimetuleku tagamise toetus – toimetulekuraskuste korral kuni 640 eurot Lasteaia kohatasu ja toidusoodustuse toetus – kohatasu 58 eurot kuus ja toidusoodustus kuni 64 eurot kuus Ravimitoetus – kuni 300 eurot aastas Toetuse määramise aluseks vähekindlustatuse netosissetuleku piirmäär: pere esimese liikme kohta on 375 € ja iga järgmise liikme kohta 281,50 €

5 Toimetuleku tagamise toetus
Toimetuleku tagamise toetus määratakse:  eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel) muudel ettenägematutel asjaoludel valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. 

6 Lasteaia kohatasu ja toidusoodustuse toetus
Toimetuleku tagamise toetus määratakse:  eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitse vanemspetsialisti poolt selgitatud vajadusel) muudel ettenägematutel asjaoludel valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks. 

7 Vähekindlustatuse netosissetuleku piirmäär
Riiklik toimetulekupiir 150 eurot (2,5X150=375 eurot) 1 pereliige 375 eurot 2 pereliiget 656,50 eurot 3 pereliiget 938 eurot 4 pereliiget 1219,50 eurot 5 pereliiget 1501 eurot 6 pereliiget 1782,50 eurot 7 pereliiget 2064 eurot

8 Toetuste suurused Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused:
Sünnitoetus – 350 eurot Ranitsatoetus – 120 eurot Suurpere toetus – 128 eurot Tähtpäevatoetus eakatele – 20 eurot (juubelid alates 70. eluaastast) Ühekordne toetus eakatele – 80 eurot Matusetoetus – 250 eurot Erivajadusega inimese transporditoetus – 65 eurot kuus Hooldajatoetus – Sügava puude korral 70 eurot kuus, raske 50 eurot kuus


Alla laadida ppt "Toetused Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused:"

Seotud esitlused


Google'i reklaam