Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Evgenia Durnovo Natali Tsivkin 5. kursus hambaarsti eriala

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Evgenia Durnovo Natali Tsivkin 5. kursus hambaarsti eriala"— Esitluse väljavõte:

1 Evgenia Durnovo Natali Tsivkin 5. kursus hambaarsti eriala
Horizontal bone augmentation. Achiving longterms predictible outcomes in implant placement Evgenia Durnovo Natali Tsivkin 5. kursus hambaarsti eriala

2 Sissejuhatus Hambaimplantaadi paigaldamiseks peab olema piisavalt luud, kuhu implantaat paigaldada. Kui luud ei ole piisavalt, siis on seda võimalik kasvatada (augmentatsioon) siirdades teistest piirkondadest võetud luud või kasutada luuasendajat. Luu kasvamiseks kulub 3-6 kuud.

3 Mõisted Primaarne stabiilsus tähendab väiksemat liikumist ehk suuremat jäikust luus. See loob eelduse järgnevaks bioloogiliseks protsessiks ehk osseointegratsiooniks. Luu tugevus-Primaarse stabiilsuse tagab küps trabekulaarse struktuuriga spongioosluu ja osaliselt ka lamellaarse ehitusega kompaktluu. Sekundaarse stabiilsuse osseointegratsioonil tagab moodustuv uus retikulaarse struktuuriga noor ehk embrüooniline luu.

4 Mõisted Luu tihedus-tähistab luurakkude hulka mingil alal. Näitab protsentides, implantaadiga kontaktis oleva luurakkude pindala implantaadi välispinna suhtes. Luu kvaliteet- kortikaalluu ja trabekulaarluu vahekord erinevates topograafilistes regioonides. Preoperatiivne lõualuude koonuskiir- kompuutertomograafiline (CBCT) analüüs implantaatide paigutusel näitab kvaliteeti luu mineraalse tihedusena.

5 Luukahjustus sõltub Geneetiline haigus
Agressiivselt kulgevad parodondihaigused Rasked ekstraktsioonid ja juuremurrud Traumaatilised vigastused Vähi operatsioonid Eemaldatavad proteesid

6 Kui hammas eemaldatakse ja kaob hambajuure tugi, siis lõualuu külgseinad langevad sisse.
Hakkab toimuma järk-järguline luu taandumine, mille tulemusel luuhari kitseneb ja madaldub.

7 Implantatsiooni edukus sõltub
Rehabilatsioon pärast kirurgilist protseduuri võib alveolaarharja atroofiaga patsiendil muuta raskendatuks implantatsiooni planeerimise. Kohene implantsioon ja luutasku korrastamine vähendavad luukoe kahjustuse riski Implantatsiooni õnnestumine sõltub lõualuu kvaliteedist ja kvantiteedist. Imlantatsiooni edukus sõltub pehmete kudede seisukorrast. Vajaliku luumahu saavutamiseks on vaja teha regeneratsiooni ravi

8 Juhend Saada luukoe ülevaade enne implantaatide panekut.
Uuringud(OPTG, BW, CT) 3D Luu peab ümbritsema implantaati 1mm, 1,5-2mm

9 Tehnika valik Kasutatava materjali ja haava primaarne stabiilsus.
Luua ja kaitsta ruumala luu sissekasvu eest. Angiogenees- et tagada vajalik verevarustus ja diferentseerimata mesenhümaalrakud Kuldne standart on autogeenne luu

10 Protseduurid Autogeense luuploki (patsiendi oma luu) väljalõikamine mõnest teisest suu- või muust kehapiirkonnast ja asetamine hävinud piirkonda. Hävinud piirkonna täitmine kunstluuga. Kasutada koos autotransplatsiooni ja GBR.  Kasutamine segatuna kunstluu graanulitega võimaldab vältida vaevarikast autogeense luu kogumist ja saavutada sama head tulemused kui autogeenset luud kasutades.

11 Pehmed koed Pärast luukoe regeneratsiooni on haava sulgemine raskendatud tänu mitte piisavale pehmele koele. Seda saab ennetada lapi operatsiooniga Probleemi saab lahendada kasutades erinevaid implantatsiooni kirurgilisi tehnikaid.

12 GPR-Guided bone regeneration
Põhimõte – membraanide kasutamine Eelised- Võimaldab säilitada avatud operatsiooni kohta, oluline siis kui ei teostata lapi operatsiooni Seega võimaldab: stabiilsust, luu regeneratsiooni, vähendab pehmete kudede sissekasvu värskelt moodustatud luu piirkonnas.

13 Kirurgiline protseduur
Piezokirurgia— maksillaarkirurgias, implantatsioon, puuduva alveolaarharja laiendamine. Uus kirurgia tehnika, mis võimaldab ühe etapina laiendada alveolaarharja ja paigaldada implantaadid. Ruum, mis loodi täideti autogeense ja mitteautogeense luuga, kasutades alveolaarharja ja laamina separatsiooni tehnikat.

14 Piezokirurgia Tehnika kirjeldus: Alveolaarharja eemaldamine palatinaal lapist ja kohene implantaadi asetamine kahe kortikaal seina vahele. Peenikese alveolaarharja augmentatsioon 2— 5mm-ni. Laiendatud ruum loodi, selleks et paigaldada implantaat,mis oli sünteetilise luuga täidetud (bioaktiivne klaas)

15 Piezokirurgia eelised võrreldes tavalise tehnikaga
1. Ühe- etapiline protseduur, vähendab paranemis perioodi 2. Lõike instrumentide kasutamine 3.Maksimaalne alveolaarharja laiendamine 4.GBR (Guided bone regeneration )membraanide kasutamine 5. Kuldne reegel, et haava õmmelda pinge vabalt, et vältida haava avanemist ja infektsiooni

16 Alalõug- parem pool A-Teostatud alveolaarharja osteotoomia B-Laiendatud ja titaaniumist kiilud C-Augud puuritud implantaatidele D-Implantaadi paigaldus E-Augmentatsioon F- Kollageenmembraanide asetamine

17 Kokkuvõte Efektiivne regeneratsiooni teraapia on eduka implantatsiooni ravi aluseks. Arvestama peab iga patsiendi luuregenaratsiooni ja pehmetekudede paranemisvõimalustega ning patsiendi üldhaigustega. Oluline aspekt on patsiendi ootused ja riskid mis võivad tulemust mõjutada Otsida kiireid lahendusi ja vähem invasiivseid tehnikaid et patsienti aidata.

18 Kasutatud kirjandus 1.Artikkel
2. (Mõisted) 3. (Mõisted) 4. file:///C:/Users/Natali/Downloads/Publicatieprijs%202013%20Tabassum.pdf 5. 6. implant-dentistry/ 7. fulltext-article-CCIDE (Pildid)


Alla laadida ppt "Evgenia Durnovo Natali Tsivkin 5. kursus hambaarsti eriala"

Seotud esitlused


Google'i reklaam