Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Milliseid võimalusi pakub kutseharidus erivajadusega õppijale?

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Milliseid võimalusi pakub kutseharidus erivajadusega õppijale?"— Esitluse väljavõte:

1 Milliseid võimalusi pakub kutseharidus erivajadusega õppijale?
Liine Maasikas Tartu KHK tugikeskuse juht

2 KUIDAS HARIDUS JAGUNENUD ON?

3 Mida kutseharidus hev õpilasele pakub?
2. taseme õppekavad – haridusnõue puudub, sobib TÕK õppekaval lõpetanud õpilastele. Õppeaja nominaalne kestvus 1-2 aastat. Erialad: abiaednik, puhastusteenindaja abiline. Õppest min 70% peab olema praktiline tegevus 3. taseme õppekavad – haridusnõue puudub/põhihariduse baasil, sobib LÕK õppekaval lõpetanud õpilasele. Õppeaja nominaalne kestvus 1 aasta. Erialad: nooremaednik, maastikuehitaja abiline, abikokk, abipagar, pagar, puhastusteenindaja, keevitaja osaoskus, rehvitehnik, puidupingioperaator, palkmajaehitaja). Õppest min 50% peab olema praktiline tegevus 4. taseme õppekavad – nominaalaeg 3 aastat, õpilane saab kutse ja keskhariduse.

4 HEV õpilased numbriliselt statistikas
Haapsalu Kutsehariduskeskus 123 Tartu Kutsehariduskeskus 103 Viljandi Kutseõppekeskus 82 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 78 Tallinna Teeninduskool 70 Räpina Aianduskool 64 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 63 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 60 Rakvere Ametikool 53 Tartu Kutsehariduskeskus 189 Haapsalu Kutsehariduskeskus 91 Viljandi Kutseõppekeskus 87 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 83 Tallinna Teeninduskool 73 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Räpina Aianduskool 57 Järvamaa Kutsehariduskeskus 52 Tallinna Ehituskool 51

5 HEV õpilaste jagunemine õppekavati
Majutamine ja toitlustamine 274 Ehitus ja tsiviilrajatised 158 Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika 79 Aiandus 72 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit) 68 Koduteenindus 64 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 52 Toiduainete töötlemine Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus 30 Majutamine ja toitlustamine 252 Ehitus ja tsiviilrajatised 174 Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika 101 Koduteenindus 75 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit) 72 Toiduainete töötlemine 68 Aiandus 64 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 44 Mehaanika ja metallitöö 32

6 Täiesti uus asi kutsehariduses: kutsevaliku õpe
On 2. taseme õppekava ja sobib õpilasele, kes.. Ei ole valmis kutseõpinguid alustama (vähesed õpi- ja sotsiaalsed oskused, ohtralt kohandusi põhikooli jooksul, mis on tema koolitee väga erinevaks teinud vm) Ei ole peale põhikooli lõppu aastaid edasi õppinud, kuid soovib seda teha Ei tea, millist eriala õppida (puudub kokkupuude, madal eneseteadlikkus vm) Eesmärk: peale kutsevaliku õppe läbimist suudab noor teha teadliku ja jõukohase erialavaliku ning kutseõpingud edukalt lõpetada. Õppe kestvus varieerub, kuid jääb üldjuhul 6 kuud – 1 aasta vahemikku Tartu KHK, Viljandi Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Tallinna Teeninduskool, …

7 Sujuv üleminek põhikoolist kutsekooli
Võtmetähtusega etapp! Kõige suurem roll lapsevanemal ja põhikooli klassijuhatajal/tugispetsialistil, kes koondavad aineõpetajatelt info ja veenduvad, et kutsekool selle kätte saab Koolidel väga erinev praktika Meil on viimased 6 aastat kasutusel olnud ületulekuplaan, millest saame iga aastaga järjest enam kasu. Põhikool küsib õpilaselt ja lapsevanemalt luba, õpilane esitab ise vabatahtlikult

8 Kuidas näeb välja üks hea üleminekuprotsess?
Ülemineku planeerimisega alustatakse hiljemalt 8. klassis Karjääriõpetuse tunnid, külaskäigud kutsekoolidesse ja ettevõtetesse, praktilise töö võimaldamine õpilane peab teadma, mida talle meeldib teha – praktiline kogemus, vabatahtlik tegevus, talgud jm Üleminek on planeeritud koos õpilase ja tema üerega, eesmärgid seatud ühiselt Töötukassa kaasamine kui on määratud puue vähenenud töövõime hindamine alates 16. eluaastast. Töötukassa on väga hea võrgustikupartner, keda kaasata

9 Karjäärinõustamine 9. klassis
HEV õpilase puhul vajalik üldjuhul korduvad nõustamised Õpilane külastab kutsekooli (avatud uste päevad, kohtumised koolis jm) Kutsekooli tugispetsialist Võimalus erialadega praktiliselt tutvuda (praktikapäevad kooli ajast – „Proovi ja vali“) Üleminekulaani/iseloomutuse tegemine koostöös õpilase ja perega Senised kohandused, nende tulemuslikkus (kui ulatuslikud, siis iga aine kohta eraldi) Kohandused, mida arvatakse olema kutsekoolis vajalikud Käitumuslikud, tervislikud jm eripärad Kontaktid Vajadusel kokku leppida kohtumine enne vastuvõtu algust kutsekooli tugispetsialistiga

10 HEV õpilased tartu Kutsehariduskeskuses
HEV õpilasi koolis aasta oktoobri alguse seisuga 202, kellest 42 LÕK õpilast, kellest omakorda 9 õpib 4. taseme õppekaval 3 TÕK õpilast 49 emotsionaal- ja käitumisraskusega õpilast 23 püsiva õpiraskusega Reeglina selge erinevus, kas õpilane on käinud erikoolis või on kaasatud tavakooli Õpioskus (üldjuhul parem erikoolist tulnutel, sest sealsed õpetajad on parema eripedagoogilise ettevalmistusega) Suhtlemisjulgus (üldjuhul parem tavakoolist tulnutel) Iseseisva õppimise oskus (üldjuhul parem tavakoolist tulnutel)

11 HEV õpilaste universaalsed murekohad kutsekoolis
Tund kestab 90 minutit ja see on väga pikk aeg! Harjumus saada õpetajalt pidevalt tähelepanu Harjumus õppida ja tegutseda aeglasema tempoga Osadel õpilastel puudumisharjumus Sage ebaadekvaatselt kõrge akadeemiline enesehinnang Vähene digipädevus (word, moodle, siseveeb, internet)

12 HEV õpilaste universaalsed õnnestumised
Jõukohase ja huvitava tegevuse puhul pühendunud, järjekindlad, usaldusväärsed Kui on põhikoolis käinud korralikult koolis ja ei ole harjunud puuduma, siis reeglina ei puudu ka kutsekoolist Väikeses grupis (kuni 12) julgemad, aktiivsemad, edukamad Reeglina positiivne hoiak: haridus on minu jaoks oluline

13 Astangu kutserehabilitatsiooni keskus tallinnas
Kohanemiskursused Kutseõppe õppekavad (4. tase IT-süsteemide nooremspetsialist, 3. tase abikokk ja puidutöötleja) Igal kevadel HEVI mess, mis toob kokku kõik Eesti kutsekoolid, mis pakuvad õppimisvõimalusi erivajadusega noortele

14 Minu soovitused lapsevanematele
Hakake lapse üleminekut planeerima varakult ja kaasake sellesse võimalikult paljusid lapsega kokkupuutuvaid inimesi Tekitage oma lastes juba varakult tööharjumus (kodused tööd, talgutel käimine, suvetööd jm). Leidke võimalusi, et teie laps saaks käia võimalikult paljudes töökohtades vaatlemas – pereliikmed, sõbrad, tuttavad jm Ärge halvustage lapse erialavalikut ja enne kui teil ei ole piisavalt ajakohast infot eriala võimaluste osas tööturul, ei maksa sellele negatiivset hinnangut anda.

15 Mida kauem laps koolis õpib, seda parem
Mida kauem laps koolis õpib, seda parem. Kõik HEV õpilased kohanevad aeglaselt ning seetõttu vajavad õppeks rohkem aega. Kaaluda mõtet, et esimese valikuna siseneda mõnele 3. taseme õppekavale, mis kestab 1 aasta. Kui erialavalik sobib ning soov edasi õppida on suur, siis saab juba asuda 4. taseme kutsekeskhariduse erialale õppima.

16 Aitäh! Kui on küsimusi või keerulisi olukordasid oma lapse või õpilase edasise õpitee planeerimisel, siis aitan hea meelega (ka siis kui ei planeeri õppima asuda Tartu KHKsse)


Alla laadida ppt "Milliseid võimalusi pakub kutseharidus erivajadusega õppijale?"

Seotud esitlused


Google'i reklaam