Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Pöörduda linnaosa valitsuse poole, et kooskõlastada ehitise asukoht;

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Pöörduda linnaosa valitsuse poole, et kooskõlastada ehitise asukoht;"— Esitluse väljavõte:

1 Korteriühistu sammud linna maale prügimaja või süvakogumismahuti rajamisel:
Pöörduda linnaosa valitsuse poole, et kooskõlastada ehitise asukoht; Tellida ehitusprojekt; Kooskõlastada ehitusprojekt linnaosa valitsusega, Tallinna Kommunaalametiga, Tallinna Transpordiametiga ja vajadusel täiendavate kooskõlastajatega (näiteks võrguvaldajatega); Prügimaja, süvamahuti ehitamine; Pöörduda pärast ehitise valmimist linnaosa valitsuse poole, kes hindab ehitise vastavust ehitusprojektile

2 1. Korteriühistu soovib rajada prügimaja või paigaldada süvakogumismahutid linna maale
Korteriühistu pöördub oma linnaosa valitsuse poole Korteriühistul on linnaosa valitsusse pöördumisel olemas vabas vormis koostatud prügimaja/süvamahutite asukohaskeem

3 Linnaosa valitsus vaatab üle soovitud asukoha ning teeb vajadusel korteriühistule ettepaneku prügimaja/süvamahutite asukoha muutmiseks. Prügimaja ja süvakogumismahuti ehitamine ei nõua ehitusluba ega kasutusluba. Küll aga nõuavad mõlemad ehitised kõikidele nõuetele vastavat ja kooskõlastatud ehitusprojekti ja teatud juhtudel kaeveluba.

4 2. Korteriühistu tellib ehitusprojekti
Korteriühistu tellib projekteerijalt ehitusprojekti Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada linnaosa valitsusega, Tallinna Kommunaalametiga ja Tallinna Transpordiametiga ning vajadusel täiendavate kooskõlastajatega, kelle kooskõlastust on pidanud vajalikuks kommunaal- või transpordiamet

5 4. Korteriühistul on kõigi vajalike kooskõlastustega ehitusprojekt
Korteriühistu võib asuda ehitama.

6 5. Ehitis on valmis Korteriühistu pöördub linnaosa valitsusse, kes hindab ehitise vastavust ehitusprojektile


Alla laadida ppt "Pöörduda linnaosa valitsuse poole, et kooskõlastada ehitise asukoht;"

Seotud esitlused


Google'i reklaam