Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Arvu järgud ja klassid By Monica Yuskaitis.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Arvu järgud ja klassid By Monica Yuskaitis."— Esitluse väljavõte:

1 Arvu järgud ja klassid By Monica Yuskaitis

2 Loe teksti Päikese süsteemi planeedi Maa keskmine kaugus Päikesest on km, kõige kaugema planeedi Pluuto kaugus Päikesest on aga km (ligikaudu 40 korda kaugemal kui Maa). Päikese lähima planeedi Merkuuri kaaufus Päikesest on km. (ENEKE 3, lk 184)

3 Sõnastik Numbrid –0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Järk – näitab numbri väärtus arvu kirjutises Klass – 3 numbrist koosneb rühm alates paremalt. Klasse tavaliselt eraldatakse väikese tühimikuga.

4 Sõnastik Järkarvude summa – arvu kirjutamise viis, kus kasutatakse iga numbri väärtust. =

5 Ülevaade Arve jaotatakse klassideks
Tuhandete klass Ühtede klass Klasse eraldatakse tühimukuga.

6 Jätta meelde, et igas klassis on kolm numbrit
Tuhandete klass Ühtede klass Sajalised Kümnelised Ühelised Sajalised Kümnelised Ühelised

7 Mis järk on numbril 9 antud arvus?
Tuhandeline

8 Kirjuta numbritega. Nelituhat kolmsada kuuskümmend seitse 4 367

9 Mis on arvu järkarvude summa?
4 367

10 Mis on arvu järkarvude summa?
56 803

11 Mis arv see on? 6 823

12 Mis arv see on? 4 367 neli tuhat kolmsada kuuskümmend seitse

13 Millised on selle arvu klassid?
Miljardid Miljonid Tuhanded Ühted

14 Jätta meelde, et igas klassis on kolm numbrit
Kümnelised Miljardid Sajalised Ühelised Kümnelised Miljonid Sajalised Ühelised KümnelisedTuhanded Sajalised Ühelised Kümnelised Ühted Sajalised Ühelised

15 Mis järk on numbril 8 antud arvus?
Sajatuhandeline

16 Mis järk on numbril 2 antud arvus??
Kümnetuhandeline

17 Mis järk on numbril 4 antud arvus??
Miljoniline

18 367 671 690 492 Mis on arvu klassid? Mijardite kl Miljonite kl
Tuhahdete kl Ühtede kl

19 Kuidas lugeda suuri arve?
Loe arv enne tühimikku nii, nagu sa loeks seda, kui siin oleks ainult ühtede klass. Ütle klassi nimi tühimiku kohal, väljaarvatud ühtede klassil. Mijardite kl Miljonite kl Tuhandete kl Ühtede kl

20 kolmsada seitsekümend üks tuhat
Loe see arv neli miljonit kolmsada seitsekümend üks tuhat kakskümmend neli

21 üheksasada seitsekümmend kolm
Loe see arv üheksasada seitsekümmend kolm tuhat ükssada neli

22 384 133 472 Loe see arv kolmsada kaheksakümmend neli miljonit
ükssada kolmkümmend kolm tuhat nelisada seitsekümmend kaks

23 874 304 039 270 Loe see arv kaheksasada seitsekümmend neli mijardit
kolmsada neli miljonit kolmkümmend üheksa tuhat kakssada seitsekümmend

24 kaheksasada kakskümmend üheksa tuhat
Loe see arv neli miljonit kaheksasada kakskümmend üheksa tuhat üheksasada viis

25 Pea meeles, et igas klassis on kolm järku
kümnelised Mijardite kl sajalised ühelised kümnelised Miljonite kl sajalised ühelised kümnelised Tuhandete kl sajalised ühelised kümnelised Ühtede kl sajalised ühelised

26 Mis on 8 väärus selles arvus?
tuhandeline

27 Mis on 2 väärus selles arvus?
sajatuhandeline

28 Mis on 7 väärus selles arvus?
miljoniline üheline

29 Mis on 9 väärus selles arvus?
tuhat

30 Mis on 6 väärus selles arvus?
sada miljonit

31 Mis on 5 väärus selles arvus?
kümme miljonit

32 Mis on 7 väärus selles arvus?
sada tuhat

33 Mis on 2 väärus selles arvus?
sada miljonit

34 Mis on 3 väärus selles arvus?
kümme miljonit

35 Mis on 3 väärus selles arvus?
kümnelised

36 Kirjuta numbritega. üheksakümmend tuhat nelisada kaheksa 90 408

37 kakskümmend kaks tuhat kakssada
Kirjuta numbritega. seitse miljonit kakskümmend kaks tuhat kakssada

38 Mis on arvu järkarvude summa?


Alla laadida ppt "Arvu järgud ja klassid By Monica Yuskaitis."

Seotud esitlused


Google'i reklaam