Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

ÕPILASESINDUSE ROLL JA VÕIMALUSED ÕPPEASUTUSES

Seotud esitlused


Teema esitlus: "ÕPILASESINDUSE ROLL JA VÕIMALUSED ÕPPEASUTUSES"— Esitluse väljavõte:

1 ÕPILASESINDUSE ROLL JA VÕIMALUSED ÕPPEASUTUSES
KOOSTAS: PÕHIKOOLIDE RÜHM

2 Õpilaste osalemise võimalused koolielus ja arendustegevuses
KOOLIÜRITUSED –ürituste korraldustiimis osalemine, esinejate valimine üritustele, karjäärinädala, õpetajate päeva läbiviimine, tutvumine töökohtadega. KOOLIUUENDUSED – pakkuda ideid, nt. Remont, keskkond OSALEMINE KOOLITUSTEL, KONVERENTSIDEL, MESSIDEL – selle kaudu õppimine ja koolielu paremaks muutmine.

3 KOOLIRAADIO TEGEMISES KAASARÄÄKIMINE – nt
KOOLIRAADIO TEGEMISES KAASARÄÄKIMINE – nt. Tiimid (kes pakub välja kõige parema programmi pääseb raadiosaadete tegijaks), soovisaated, info edastamine IDEEDE VÄLJAPAKKUMINE – huviringid, trennid, vahetundide sisustamine jm.) KORRAPIDAMINE – üritustel ja vahetundide ajal KÜSITLUSTE KORRALDAMINE – rahulolu üritustega, klassivälise tegevusega KOOLILEHE TOIMETAMINE KAASÕPILASTELE INFORMATSIOONI JAGAMINE – suuliselt, kuulutused, raadio, leht

4 VÄLITUNNID – teha kõik selleks, et kui on ilus ilm siis tunnid toimuksid õues.
VAHETUNDIDE SISUSTAMINE – ÕOV õpilased korraldavad algklassidele mänge ÕPILASTE ARVAMUSE EDASTAMINE ÕPPIMA INNUSTAMINE – premeerimine (vaba pääs üritusele, väljasõit vm.) KARISTUSTE MÄÄRAMINE JA KIUSAMISE VÄHENDAMINE – n: suitsetamise eest – peab koristama õues.

5 ÕPILASESINDUSE ROLL KOOLIS
LUBADUSTE TÄITMINE KOOLIELU PAREMAKS MUUTMINE HUVIJUHI ABISTAMINE AASTA TEGEVUSTE PLANEERIMINE VÄLISÜRITUSTE PLANEERIMINE IDEEDE ELLUVIIMINE AASTA PLANEERIMINE

6 TUUA UUNEDUSI KOOLIELLU
ÕPILASTE KAASAMINE KOOLIELLU LÄHENDADA ÕPILASI JA ÕPETAJAID TÄIENDADA ÕPPEAINEID PAKKUDA VÄLJA ERINEVAID TUNNUSTUSI VIIA LÄBI ERINEVAID KÜSITLUSI ÕPILASTE ÕIGUSTE EEST SEISMINE KARISTUSTE KEHTESTAMINE

7 ÕE PRESIDENDI POOLT KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE
ÕE ÜRITUSTE EELARVE KOOSTAMINE ERINEVATE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE JÄLGIMINE, ET IGA ÕOV LIIGE TÄIDAKS OMA KOHUSEID

8 AITÄH!


Alla laadida ppt "ÕPILASESINDUSE ROLL JA VÕIMALUSED ÕPPEASUTUSES"

Seotud esitlused


Google'i reklaam