Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvusvahelised suhted

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvusvahelised suhted"— Esitluse väljavõte:

1 Rahvusvahelised suhted
Ajalugu õpetab, et inimesed ja riigid käituvad mõistlikult alles siis, kui on ammendunud kõik teised võimalused. Iisraeli diplomaat Abba Eban

2 Alates riikluse kujunemisest on riigid sõlminud omavahel kokkuleppeid, pidanud läbirääkimisi ja sõdinud. Kui kahe riigi kokkuleppega liituvad ka teised riigid, sünnib laiem rahvusvaheline kokkulepe. Rahvusvahelist suhtlust reguleerivad head tavad ja kokkulepped moodustavad rahvusvahelise õiguse.

3 Rahvusvahelise suhtlemise ajaloost
Esimene teadaolev rahvusvaheline leping sõlmiti 1269 eKr Egiptuse vaarao ja Hetiidi kuninga vahel. Muinas-Eesti maakonnad sõlmisid naabritega sõjalisi ja kaubanduslikke kokkuleppeid. Keskajal Hansa Liidu oluline roll. Uusajal kujuneb rahvusvaheline õigus, tekkisid alalised riikide välisesindused elukutseliste diplomaatidega.

4 Rahvusvahelise suhtlemise ajaloost
Napoleoni sõdade järel asutatakse Püha Liit, et vältida sõdu ja revolutsioone. Esimese maailmasõja järel luuakse Rahvasteliit, mis püsib Teise maailmasõjani. 1945 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Eesti esimene välisleping Tartu rahuleping

5 Miks teevad riigid koostööd? Kas need põhjused on aja jooksul muutunud?

6 Välispoliitika juhtimine
Arutelu riigi välispoliitika ja vastava seadusandluse üle toimub parlamendis. Parlament kinnitab (ratifitseerib) ja tühistab (denonsseerib) välislepingud ja otsustab välispoliitika teostamiseks riigieelarvest raha eraldamise üle. Valitsus vastutab riigi välispoliitika eest, seda viivad ellu välisministeerium ja välisesindused. Riigipea on rahvusvahelises suhtluses oma maa kõrgeim esindaja.

7 Rahvusvahelises poliitikas osalejad
Sõltumatud riigid Rahvusvahelised organisatsioonid (nt NATO) Valitsusvälised organisatsioonid (nt Greenpeace)

8 Rahvusvahelised lepingud
Rahvusvaheliste lepingute sõlmimine koosneb üksteisele järgnevatest tegevustest: läbirääkimised, teksti kokkuleppimine, lepingu allkirjastamine, ratifitseerimine, jõustumine ja täitmine.

9 Rahvusvaheline õigus- normide kogum, mis kehtestab riikidele käitumisreeglid rahumeelseks suhtlemiseks. Tuumikuks rahvusvahelised lepingud. Diplomaatia- riigi välissuhete korraldamine, et rahulikul teel ja läbirääkimiste kaudu kaitsta oma riigi huve ja lahendada võimalikke teiste riikidega tekkivaid vastuolusid ja probleeme.

10 Rahvusvaheline tunnustamine
Rahvusvahelises suhtluses osalemise eelduseks on, et teised riigid tunnustavad riigis kehtivat võimu. Seda võib teha kahel viisil: De facto tunnustus Uue valitsuse, mis kontrollib territooriumi, olemasolu aktsepteerimine. Lihtsalt tagasivõetav. 2) De iure tunnustus Riigi täielik tunnustamine iseseisva ja täieõigusliku rahvusvahelise suhtluse partnerina.

11 Diplomaatilised esindused
Riikidevahelise suhtluse eest kannavad hoolt diplomaatilised esindused, saatkonnad, konsulaadid. Nende ülesanded: Oma riigi esindamine ja kontaktide loomine Oma riigi ja kodanike huvide ja õiguste kaitsmine asukohamaal Asukohamaa poliitika ja majandusliku olukorra kohta seaduslike vahenditega info kogumine.

12 Loe läbi peatükk 6.3 ja vasta küsimustele
Millest sõltub rahvusvaheline julgeolek? Too näiteid, kuidas suurriikide poliitika on mõjutanud rahvusvahelist julgeolekut. Mis on G-7? Mis on selle ühenduse eesmärk? Nimeta üldtunnustatud rahvusvahelise suhtlemise norme. Nimeta rahumeelse rahvusvahelise suhtlemise põhivahendid ja iseloomusta neid.

13 Koosta tabel Organisatsioon

14 Peamised julgeolekuorganisatsioonid
Asuta-mise aasta Liikmes-riikide arv Eesti liikmeks astumise aasta Eesmärgid/ ülesanded Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Euroopa Liit Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon Euroopa Koostöö- ja Julgeoleku Organisatsioon (OSCE) Euroopa Nõukogu

15 Peamised julgeolekuorganisatsioonid
ÜRO NATO OSCE Euroopa Nõukogu Ülesanne: Koostada esitlus, mis sisaldab: Asutamise aeg Liikmesriikide arv, Eesti liikmesus Eesmärgid, ülesanded Lisada pilte lipust, logost, jne.


Alla laadida ppt "Rahvusvahelised suhted"

Seotud esitlused


Google'i reklaam