Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Hariduslikud õppekäigud Peri Mahemõisa

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Hariduslikud õppekäigud Peri Mahemõisa"— Esitluse väljavõte:

1 Hariduslikud õppekäigud Peri Mahemõisa
Tiina Länkur OÜ Fio

2 Lasteaia viimane rühm Kohtumine köögiviljadega ja taimedega
Õppekäik ca 2h Õppekäigu eesmärk/tegevus: Tutvustada lastele läbi mängude köögivilju, külvatakse kultuure ja maitstakse köögivilju. Talus elavate loomadega kohtumine. Osalejatele väike suupiste ning vastavalt ilmale jook (taimetee/mahl)

3 I kooliaste Kokkupuude maa ja selle andidega
Õppekäik ca1,5+ 1,5h Õppekava eesmärk/tegevus: Tutvustada lastele vana aja töid, milleks on leivavilja kasvatus. 1.Õppekäigu raames valmistatakse maa külviks ette ning külvatakse`Sangaste` rukkist; 2. Õppekäigu raames külvatud vilja koristus (kokkuleppel võimalus organiseerida viljapeks ja- jahvatus) Väljund: Lapsed kogevad koostööd loodusega ning osalevad ajalooliselt olulisima anni - leivavilja kasvatamises. Samas tekib ka kontakt aastaringi ning asjaoluga, et taliteravilja saab koristada alles uue aasta varasügisel, mis toob igapäevase leiva "saamisloo" teadvusesse.

4 I Kooliaste Kohtumine maitse- ja ravimtaimedega
Õppekäik ca 1,5 h Õppekava eesmärk: Kohtumine taimedega, looduse võimaluste kogemine. Kohtumine tootja aias kasvavate erinevate maitse- ja ravimtaimedega. Tutvustatakse nende „võluvõimeid“- ravida, toetada, kaitsta teisi taimi nii põllul, aias ja ka kuidas neid söögis kasutada. Väljund: Lapsed saavad kogemuse maitsetaimedest, mis omavad lisaks toidumaitsestamisele, tervise turgutamisele ka väärtust taimsete väetiste või tõrjevahenditena aias ja põllul.

5 II Kooliaste Taimekaitse taimedega
Õppekäik ca 2h Õppekava eesmärk, tegevus: Bioloogiline tõrje; muldade kahjustumise põhjused ja nende tagajärjed. Mahepõllundus. Tutvustatakse taimekaitseks ja –terviseks kasutatavaid leotisi, ja tõmmiseid, mida õpilased saavad ka ise teha ning pritsida põllul kultuuridele. Väljund: Mahepõllumajanduses kasutatavad looduslikud taimekaitse võttete kogemine. Tekib arusaam loodusega koostöö võimalikkusest, looduses leiduvatest lahendustest ilma seda kahjustamata.

6 II Kooliaste Muld Õppekäik ca 1,5h Õppekava eesmärk, tegevus: Mullaproovide võtmine, kirjeldamine ja võrdlemine. Õpilane oskab tuua näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta; võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse tooteid; toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede kohta; Õppesisu Mulla viljakus. Tegevus: Mulla lõimise, happesuse määramine talu põllul, mullaprooviga. Mulla tihese määramine, selle tekkepõhjuste ja tagajärgede analüüs saagile, mulla elule talu põllul toimuva näitel, arutelu. Väljund: Õpilane on välitingimustes kohtunud mulla iseärasuste ja nende määramise võimalustega. Näinud, kuidas mulla seisund mõjutab taimearengut, saanud seotud teemadel praktikutega arutleda

7 III Kooliaste Õppekava teemad: Euroopa ja Eesti põllumajandus- mahepõllumajandus, toiduainetööstus. Teadlik keskkonnasõbralik käitumine. Öko märk. Õppekäik ca 2h Õppekäigu tegevus:1 Tootmise mehhaniseerimise võimaluste tutvustamine talus olemasoleva tehnika . baasil 2. Talus toodetu pakendamine erinevatele klientidele- mahemähemärgistamine (öko märk), nõuded. Mahepõllumajanduse alused. Eesti maheturul toimuv. Talu kliendid, kuidas nendeni jõuda, millised on arengud, turu ootused, käitumine tuginedes uuringutele.

8 III Kooliaste Õppekava teemad: Euroopa ja Eesti põllumajandus- mahepõllumajandus, toiduainetööstus. Teadlik keskkonnasõbralik käitumine. Öko märk. Õppekäik ca 2h Õppekäigu tegevus: 2. Maheviljeluse edukuse aluseks oleva külvikorra aluspõhimõtete tutvustamine põllul. Maheviljeluses kasutatavate leotiste ja tõmmiste valmistamine ning nende praktiline kohapeal kasutamine olemasolevate kultuuride vajadusi eelnevalt analüüsides. Talu näitel käsitletakse kinnistamise eesmärgil õppekavast (ÕK) tulenevaid teemasid nagu: põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid; toiduainete tootmine, keskkonnakaitse. Antakse sisu läbitud ÕK sisuks olevatele põhimõistetele nagu: taimekasvatus ja loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa, taimekasvuperiood, looma- ja taimekasvatustalud, istandused ( talus on mahe maasika; aroonia; viinamarja ja vaarikaistandus.

9 Väljund: III kooliastmes on tähtis hoida õpilaste õpimotivatsiooni, kujundades huvi loodusteaduste õppimise ja loodusteadustega seotud elukutsete vastu ning arusaamu loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsusest meie igapäevaelus. Oluline on ka populariseerida kestlikku maaettevõtlust, mis on kiires arengus. Toimiva maheettevõtte näitel saab õpilane kujundada oma hoiakuid elukutse valikul, toidu tarbijana, looduse, kui inimtegevuse poolt tugevalt mõjutatava hindamisel ja kaitsmisel.

10 Tänan! KONTAKT:


Alla laadida ppt "Hariduslikud õppekäigud Peri Mahemõisa"

Seotud esitlused


Google'i reklaam