Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

PRAKTILINE TEADUSLOOME SOTSIAALTEADUSTES

Seotud esitlused


Teema esitlus: "PRAKTILINE TEADUSLOOME SOTSIAALTEADUSTES"— Esitluse väljavõte:

1 PRAKTILINE TEADUSLOOME SOTSIAALTEADUSTES
LIIVI AARMA AIRA LEPIK AILE MÖLDRE TIIU REIMO

2 INT 8001 PRAKTILINE TEADUSLOOME SOTSIAALTEADUSTES
Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe valikaine Kursuse maht 6,0 EAP Kursus viidi esimest korda läbi veebruarist maini 2009 Kursus toimub 2009.a. sügissemestril

3 PRAKTILINE TEADUSLOOME SOTSIAALTEADUSTES

4 KURSUSE SIHTRÜHM Sotsiaalteaduste- ja kasvatusteaduste valdkonna doktoriõppe üliõpilased Teiste teadusvaldkondade TLÜ doktoriõppe üliõpilased Teiste Eesti ülikoolide doktoriõppe üliõpilased

5 KURSUSE EESMÄRK Süvendada teadustööks vajalikke üldteoreetilisi teadmisi ning arendada doktorantide oskusi akadeemilises suhtluses ning oma uurimistöö teostamisel

6 KURSUSE KORRALDUS Kursus on kavandatud auditoorse õppetööna ja õppetööna IVAs. Kursuse ülesehitust, sisu ja korraldust tutvustavad Kursuse programm ja õpijuhis. Kursuse kõik õppematerjalid, praktiliste ja kirjalike tööde juhised on kättesaadavad IVAs. Praktilised ja kirjalikud tööd esitatakse IVAs kodutööna või osaleja portfoolios. Kursust on võimalik läbida e-õppe põhiselt, kuid soovitatav on osaleda seminarides ja praktikumides. Auditoorsetes seminarides arutletakse läbitud teemasid loengumaterjalide ning praktiliste ja kirjalike tööde tulemuste näitel.

7 KURSUSE STRUKTUUR IVAs
Kursus koosneb sissejuhatavast moodulist ja neljast sisumoodulist: Kursuse korraldus Doktoriõpe ja doktoritöö ressursid Infootsing ja -allikad Teadustöö kirjalikud esitusvormid Teadustöö suulised esitusvormid

8 KURSUSE STRUKTUUR IVAs

9 KURSUSE ÜLESEHITUS Kursuse korraldust tutvustavad programm ja õpijuhis
Kursuse õpijuhis on valminud lektor Sirje Virkuse välja töötatud skeemi järgi

10 KURSUSE ÜLESEHITUS Materjalide jaotus moodulis: Mooduli õpijuhis
Loengutekstid Slaidid Kirjalike tööde juhised Kasulikud lingid Memod (vajadusel)

11 KURSUSE ÜLESEHITUS

12 KURSUSE ÜLESEHITUS

13 IVA VAHENDID TeadmusPaja Kodutööd Veebilaud E-post Sisekiri

14 IVA VAHENDID Kodutööd

15 TEAVITAMINE JA TUGI Sissejuhatav moodul “Kursuse korraldus”
Tuutori abi Moodulit läbi viiva õppejõu abi Vastutava õppejõu abi Haridustehnoloogia tugi Raamatukogu tugi

16 ÕPITULEMUSED Teadmised teadustöö eetilistest probleemidest ning oskus neid rakendada oma erialases uurimistöös. Teadmised teadusväljaannete kirjastamisest. Oskus kasutada elektroonilisi ja digitaalseid inforessursse ning leida ja hinnata uurimuskirjandust. Oskus kasutada teadustöö suulisi ja kirjalikke esitusvorme. Suutlikkus kavandada iseseisvat uurimistööd ning analüüsida selle täitmise etappe. Teadmised dissertatsiooni vormistusnõuetest ning doktoritöö kaitsmisnõuetest.

17 TÄNAN KURSUSELE KAASATUD ÕPPEJÕUDE JA HARIDUSTEHNOLOOGIA KESKUST
TÄNAN KURSUSELE KAASATUD ÕPPEJÕUDE JA HARIDUSTEHNOLOOGIA KESKUST! TÄNAN KUULAMAST!


Alla laadida ppt "PRAKTILINE TEADUSLOOME SOTSIAALTEADUSTES"

Seotud esitlused


Google'i reklaam