Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tere tulemast Kagu-Eesti välitöödele!

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tere tulemast Kagu-Eesti välitöödele!"— Esitluse väljavõte:

1 Tere tulemast Kagu-Eesti välitöödele!
Jaak Aab, riigihalduse minister

2 Kagu-Eesti lugu 3 maakonda – Põlva, Valga, Võru
4 „maad“ – Vana-Võrumaa, Setomaa, Mulgimaa, Peipsimaa 11 kohalikku omavalitsust 7 linna 25 alevikku 968 küla inimest Ministrist järgmine on Mart Mägi ettekanne, kus numbreid kindlasti omajagu Võib rõhutada seda, et siin on palju erinäolisi paikkondi, palju aktiivseid kogukondi.

3 Riigi ootused Kagu-Eestile (1)
elanike töövõimaluste ja sissetulekute suurendamine traditsiooniliste ja tööjõumahukate tootmisharude lisandväärtuse kasvatamine ökoloogiliste tegevusalade edendamine piirkondade omanäolisust tugevdavate tegevusalade ja kohaturunduse toetamine Algallikas regionaalarengu strateegia ptk Regionaalsed rõhuasetused regionaalarengu meetmestiku elluviimisel, Lõuna-Eestit puudutavad teemad. Välja on toodud arendussuunad, millele just Lõuna-Eestis/Kagu-Eestis peaks tähelepanu juhtima. Paljud neist teemadest tulevad ka välitööde raames seminaridel aruteluks. Siin saaks ära mainida ka Kagu-Eesti eristaatuse riigi regionaalpoliitikas: 2014- Kagu-Eesti tegevuskava 2019 – Kagu-Eesti programm (mitmeid ERASes toodud rõhuasetusi katavad olemasolevad toetused – nii piiriülesed programmid kui riigi enda regionaalarengu programmid. Ettevõtjate lisandväärtuse kasvule ja kohaturunduse toetamisele on suunatud ka Kagu-Eesti programm.)

4 Riigi ootused Kagu-Eestile (2)
Kagu-Eesti parem sidustamine Tartu linnapiirkonnaga transpordiühenduste ja arenduskoostöö kaudu koostöö ka ülepiiri regioonidega teenuste uuenduslikum ja mitmefunktsiooniline osutamine

5 Kagu-Eesti ootused riigile (1)
riigiasutuste paiknemine piirkonnas paremad riigiteed paremad rongiühendused kiire internetiühendus maapiirkondades toetusmeetmete tingimuste kohandamine piirkonna vajadustele investeeringutugi ja laenutagatised ettevõtjatele (kui tagatisvaral puudub hind) Väljavõtted maakonna arengustrateegiatest, mida saab käsitleda ootustena riigile. Ootusi oli rohkem, siin toodud mõned välja. Paljud neist teemadest tulevad ka välitööde raames seminaridel aruteluks.

6 Kagu-Eesti ootused riigile (2)
looduskaitseliste piirangute ülevaatamine ääremaal riigimaa kasutusele andmise lihtsustamine avalike teenuste miinimumnõuetes kokkuleppimine lisaraha teenuste korraldamiseks kohalikul tasandil maksuerisused

7 Maakondade ootused Kagu-Eestile (1)
Põlvamaa arengustrateegia Kagu-Eesti programm Kagu-Eesti Puiduklaster Kagu-Eesti puidu- ja mööblitööstuse kompetentsikeskus Tsenter Riiklik käendus kinnisvaralaenu saamiseks Kagu-Eestis Väljavõtted maakonna arengustrateegiatest ja nende tegevuskavadest, et näha, mis kontekstis on käsitletud Kagu-Eestit. Kas Kagu-Eesti on olemas? Mõned ühised algatused tunduvad olevat, aga rohkem ühiselt tehes jõuaks ilmselt kaugemale!

8 Maakondade ootused Kagu-Eestile (2)
Valgamaa arengustrateegia arendada koostööd Lõuna-Eestis paiknevate piirkondade eripärase kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja turundamise vallas Kagu-Eesti tööstus- ja ettevõtlusalade ühine arendamine Kagu-Eesti kui keskkonnasõbralik ja/või mahepõllumajanduslik tootmispiirkond maakondlikult või Kagu-Eestis ühiselt koordineeritud turundustegevused ettevõtete ekspordivõimaluste laiendamiseks Valgamaa (Kagu-Eesti) mahepiirkonna pilootprojekti ellukutsumine

9 Maakondade ootused Kagu-Eestile (3)
Võrumaa arengustrateegia Kagu-Eesti raudteetaristu Kagu-Eestile omane tihe teedevõrk Luuakse Kagu-Eesti ettevõtlusalade võrgustik Kagu-Eesti Puiduklaster

10 Mõned soovitused välitöödeks
nautige kohalikku loodust ja kultuuri tutvuge uute inimestega olge avatud uutele teadmistele ja teistsugustele arvamustele teadvustage probleeme, aga keskenduge lahendustele võtke Kagu-Eestist saadavad uued teadmised oma igapäevatöösse kaasa

11 Mis saab edasi? riigiametnikud on teretulnud töötama Kagu-Eestis ka edaspidi nii lühiajalisi kui püsivaid töövõimalusi hakkavad tulevikus pakkuma riigimajad – Põlva – 2022 Valga – 2022 Võru – 2023 Hea võimalus reklaamida asukohast sõltumatut värbamist avalikus sektoris ning riigimajade (tuleviku)võimalusi

12 Kaevame sügavale ja leiame lahendusi!
Pilt on laenatud arheoloogide välitöödelt Algse pildiallkirjaga Kohtla-Vanakülas askeldas põllul kaks tosinat arheoloogi, arheoloogiatudengit ja harrastusdetektoristi. Artikkel: Foto: Matti Kämärä, Põhjarannik


Alla laadida ppt "Tere tulemast Kagu-Eesti välitöödele!"

Seotud esitlused


Google'i reklaam