Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Alused: olemus, saamine, lagunemine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Alused: olemus, saamine, lagunemine"— Esitluse väljavõte:

1 Alused: olemus, saamine, lagunemine
Katrin Soika

2 Sisukord Aluste olemus Katse: pH määramine Aluste jaotamine Aluste saamise võimalusi: a) metall+vesi (video, võrrandid) b) Oksiid + vesi (võrrandid) c) Leelis + sool (animatsioonid: kulgev reaktsioon, mittekulgev reaktsioon; video: sademe tekkimine, lingid: sademe tekimine; võrrandid) Katse: reaktsiooni toimumise määramine Aluste lagunemine kuumutamisel (vastus) Katse: vask(II)oksiidi saadmine vask(II)hüdroksiidist Internetipõhine ülesanne: torusiil

3 Mis on alus? Millega aluseid määratakse?
Alused on ained, mis annavad lahusesse OH- ioone. Alused on LIBEDAD. Aluseid saab määrata indikaatoritega: Fenoolftaleiin Universaalindikaator Lakmus Videosid pH määramisest:

4 Katse lahuse pH määramine
Töövahendid: äädikas, seebikivi, sooda, keedusool, kooniline kolb veega, 4 katseklaasi, universaalindikaator, lakmus/fenoolftaleiin, võimalusel pH-meeter, pipett. Töökäik: lisa katseklaasis olevale tahkele soodale, seebikivile ja keedusoolale 2 cm3 vett. Lahusta ained. Määra, milline värvus tekib indikaatorile kokkupuutes nende ainetega.

5 Aine univ. indikaatori värvus lakmuse värvus pH-meetri näit keskkond äädikas seebikivi-lahus soodalahus keedusoola- lahus

6 Alused ehk hüdroksiidid
Alus ehk hüdroksiid Lahustuv ehk leelis - TUGEV Lahustumatu - NÕRK NaOH CsOH Al(OH)3 Ca(OH)2 Fe(OH)2 CuOH JAOTA AINED LAHUSTUVATEKS JA LAHUSTUMATUTEKS ALUSTEKS

7 Aluste saamise peamised võimalused
videod võrrandid näited 2 Na + 2H2O→ 2 NaOH + H2↑ leelis= lahustuv alus Na2O + H2O→ 2NaOH

8 leelismetall + vesi= leelis + vesinik
Na Na Videod: Cs tagasi

9 Kirjuta eelnevate reaktsioonide põhjal reaktsioonivõrrandid
Kaalium + vesi Tseesium + vesi tagasi

10 Kirjuta toimuvate reaktsioonide võrrandid
→Ei toimu (B-rühm) reaktsioon toimub ainult leelis/leelismuldmetallidega: CaO + H2O→Ca(OH)2 CuO + H2O Fe2O3 + H2O K2O+ H2O →Ei toimu (B-rühm) reaktsioon toimub ainult leelis/leelismuldmetallidega: Cs2O+ H2O→2CsOH →2KOH tagasi

11 Neutralisatsioonireaktsioon (alus + hape= sool + vesi) toimub alati
2NaOH+ H2SO4→ Na2SO4 + 2H2O Ca(OH)2+ 2HCl→ CaCl2 + 2H2O H3PO4 + Al(OH)3 → AlPO4 + 3H2O 2KOH+ H2CO3→ K2CO3 + 2H2O

12 Reaktsioon: alus + sool (sademe teke NaOH + CuNO3)

13 Sade Lahustuv aine Reaktsioon toimub, sest saadus (sade) tekib!
lähteaine saadus K+ Na+ Li+ Ca2+ Mg2+ Ba2+ Mn2+ Ni2+ Zn2+ Cu2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Cr3+ OH- L VL E Cl- Br- l- S2- - SO32- SO42- PO43- CO32- SiO32- NO3- Br- NO3- K+ Sade Aine on: NaOH - lahustuv Pb2+ NO3- NO3- Pb2+ Reaktsioon toimub, sest saadus (sade) tekib! Lahuse koostis on muutunud. K+ Aine on: Cu(NO3)2 - lahustuv Br- Lahustuv aine NO3-

14 Eelmise näite põhjal: 2NaOH+ Cu(NO3)2→ 2NaNO3 + Cu(OH)2↓ + - - + + - +
LAHUSTUVAD! SADE! Tekkis aine, mis läks ühsest “siblimisest” välja.

15 Raud(III)hüdroksiidi tekkimine
Ülesanne: kirjuta reaktsioonivõrrandeid, mille tulemusena tekib raud(III)hüdroksiid.

16 Lahustuvad ained K2SO4 + NaOH SO42- SO42-
Reaktsiooni ei toimunud, sest saadusi ei tekkinud! Kõik oli samamoodi kui alguses! K+ SO42- OH- K+ Na+ K+ K+

17 Reaktsioon toimub, sest saadus (sade) tekib!
lähteaine saadus K+ Na+ Li+ Ca2+ Mg2+ Ba2+ Mn2+ Ni2+ Zn2+ Cu2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Cr3+ OH- L VL E Cl- Br- l- S2- - SO32- SO42- PO43- CO32- SiO32- NO3- Br- NO3- K+ Aine on: NaOH - lahustuv Pb2+ lahustuv NO3- NO3- Pb2+ Reaktsioon toimub, sest saadus (sade) tekib! Lahuse koostis on muutunud. lahustuv K+ Aine on: K2SO4 - lahustuv Br- NO3-

18 Eelmise näite põhjal: 2NaOH+ K2SO4→ Na2SO4 + 2KOH + - - + + - + -
LAHUSTUVAD! LAHUSTUVAD! Reaktsiooni ei TOIMUNUD!

19 Kirjuta toimuvad reaktsioonivõrrandid
→Ei toimu (ei teki sadet) NaOH + K3PO4 Cu(NO3)2 + KOH Ba(OH)2 + K2S FeCl2 + KOH NaOH + ZnCl2 2 →Cu(OH)2↓ + 2KNO3 →Ei toimu (ei teki sadet) 2 →Fe(OH)2↓ + 2KCl 2 →Zn(OH)2↓ +2NaCl

20 Laboratoorne töö lahustumatu hüdroksiidi tekkimine
Töövahendid: NaOH, FeCl3, KCl, CuSO4, Ba(NO3)2, tilkanalüüsi plaat, pipetid Töökäik: Kirjuta aluse ja soolade vahel kulgevate reaktsioonide võrrandid! Kontrolli, kas kõik lõpuni kulgevad reaktsioonid annavad sademeid. Tilguta tilkanalüüsi plaadi igasse pesasse 4 tilka soolalahust ja lisa 3 tilka leelise lahust. Kirjuta iga toimuva reaktsiooni juurde, mida nägid.

21 Vaata ka sademe tekkimist reaktsioonide toimumisel

22 Aluste lagunemine kuumutamisel
Lahustumatu alus → metallioksiid + vesi NT: Cu(OH)2 → CuO + H2O Kirjuta järgnevad reaktsioonivõrrandid: Alumiiniumhüdroksiidi kuumutamine Raud(II)hüdroksiidi kuumutamine Kroom(III)hüdroksiidi kuumutamine to to

23 Vastused võrranditele

24 Laboratoorne töö: vask(II)oksiidi saamine hüdroksiidist
Töövahendid: vask(II)oksiid, vesi, naatriumhüdroksiid, vask(II)sulfaat, 2 katseklaasi, 1 kork, katseklaasihoidja, pipett. Töökäik: a) lisa katseklaasis olevale vask(II)hüdroksiidile 2 ml vett. Sulge klass korgiga ja loksuta. Kirjuta, mida nägid ning põhjenda! b) Lisa tühja katseklaasi 1 ml vask(II)sulfaati ja 1 ml naatriumhüdroksiidi. Kirjuta, mida nägid ning põhjenda! c) Kuumuta saadud segu! Mida nägid?

25 Kodune internetipõhine ülesanne- torusiil
Vormista töö MSWordis ja saada vastus õpetajale failina. Leia interneti abil vastused järgnevatele küsimustele: Milleks kasutatakse torusiili? Millest koosneb torusiil? Mida tuleb jälgida torusiili kasutamisel? Kopeeri pilt torusiili pudelist ning lisa see loodavasse faili. Leia internetist pilte (2), mis kajastaksid ohutusnõudeid, mida tuleb jälgida torusiili kasutamisel ja põhjenda enda valikut.

26 Materjalid Pildid: Office online ja Videod:


Alla laadida ppt "Alused: olemus, saamine, lagunemine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam