Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

VAIMSE TERVISE INDIKAATORID

Seotud esitlused


Teema esitlus: "VAIMSE TERVISE INDIKAATORID"— Esitluse väljavõte:

1 VAIMSE TERVISE INDIKAATORID
MÄRKSÕNAD: vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamine prioriteedid, tegevuse analüüs 10 aasta perspektiivis sellest lähtuvalt indikaatorite valikud osale aktiivselt! Anne Kleinberg

2 Vaimse tervise indikator mõõdab vaimse tervise seisundit.
On vajalik jälgimaks vaimse tervise seisundit ühiskonnas. Peaksid võimaldama mõõta nii heaolu taset kui keskkonna olukorda , mitte ainult konkreetset haigestumist. Nende alusel võimalik analüüsida vaimse tervise poliitika alusel tehtud konkreetseid sekkumisi ning teha sihipäraseid muutusi. Peamised vaimse tervise indikaatorite kategooriad: 1.Demograafilised ja sotsio-ökonoomilised faktorid 2.Tervise seisund 3.Tervist määravavad faktorid 4.Tervise süsteemid

3 1.Demograafilised ja sotsio-ökonoomolised faktorid
On raamiks või lähtekohaks muude tervise indikaatorite käsitlemisel. Olulisemad on sugu , vanus , abielustaatus , haridus , etniline kuuluvus , elukoht linnas/maal , tööhõive , sissetulek. Lisaks erinevad sotsiaalset stressi kajastavad faktorid , mis võivad erineda rahvuseti ja riikide vahel. Millised on esmased Eestis?

4 Mõned faktorid , mis mõjutavad heaolu või millega seotu
(puudumine/häiritus ) tekitab stressi : eluase kuritegevus vaesus haridus valitsus perekonnaelu; transport tervishoid töökoha turvalisus (kestvus) rassiline eelarvamus saastatus narkootikumide kuritarvitamine alkoholi kuritarvitamine lapse ja abikaasa väärkohtlemine elukvaliteet füüsiline turvalisus ja kaitstus

5 2.Otsest tervislikku seisundit kajastavad indikaatorid
1.Põhjus seoslik surevus suitsiidide arv / elaniku kohta aastas surevus seoses õnnetusjuhtumitega surmade arv/ elaniku kohta aastas ravimitega seotud surmad 2.Häirespetsiifiline suremus depressiooni ja ärevushäirete esinemus alkoholismi/teiste sõltuvushäirete esinemus suitsiidkatsete arv/ elaniku kohta aastas 3.Üldine haigestumus psüühiline stress psüühiline heaolu puudega seotud statistika

6 3.Tervist mõjutavad faktorid väljaspool konkreetset teenustesüsteemi
üldine tervisekäitumine ja selle hindamine töö ja elutingimuste analüüsimine pakutava sotsiaalse toe hindamine sotsiaalse võrgustiku olukord sotsiaalse isoleerituse hindamine toimetulekuoskuste hindamine erinevate riskifaktorite esinemine ( nt. koolivägivald , erinevad lapseea rasked üleelamised , kogukonda mõjutavad kriisid) vaimset tervist soodustavate isikuomaduste hindamine

7 4.Vaimse tervise süsteemidega seotud indikaatorite grupid
1)Preventsiooni , tervisekaitse ja edenduse programmide olemasolu , tase ja rakendamise sagedus. Nt. suitsiidipreventsiooni projektide hulk , läbiviimine. 2)Tervishoiusüsteemi ressursi hindamine psühhiaatriliste voodite hulk psühhiaatrite arv lastepsühhiaatrite arv vaimse tervise teenuses osalevate muude professionaalide olemasolu , hulk , koolituse tase

8 3)Tervishoiteenuse kasutamine
Psüühikahäirete tõttu hospitaliseeritute arv täiskasvanute ja laste seas Pikaravi patsientide arv Ambulatoorse teenuse kasutamine Patsiendiküsimustikud teenuste kasutamise kohta Psühhotroopsete ravimite müük ( DDD -defined daily dose/1000 elaniku kohta päevas) 4)Sotsiaalteenused ja hoolekanne Invaliidsuspensionide arv psüühikahäire tõttu - suhe muudel põhjustel kui psüühikahäire saadud pensionidesse aasta lõpuks. Invaliidsuspensionidele kulutatud raha

9 5) Kulutused rahvusliku koguprodukti osa psühhiaatrilisele teenistusele kulutus kokku spetsialiseeritud psühhiaatrilisele teenusele/kokku kogu tervisesüsteemile kogukulutus spetsialiseerunud psühhiatrilisele teenusele per capita nii amb. kui stats.teenusele sama alaealiste osas eraldi.

10 6)Otsesed teenusega seotud indikaatorid
teenuse vastavus vajadustele : nt. avatud teenuste olemasolu ja pakkumine , toetatud elamise ja töötamise võimalused; kohased/piisavad õppimisvõimalused erinevate psüühikahäiretega lastele/noorukitele ligipääsetavus teenusele : võrdne juurdepääs , õiglane jaotus elanikkonna rühmade vahel , kättesaadavus sõltumata elukohast spetsiaalse tehnoloogia/diagnostikavõimaluste olemasolu hinnang sekkumisele konkreetsete häiretete puhul seisundi muutuste hindamise kaudu

11 Kliendi seisukohalt: kliendi rahulolu/rahulolematuse mõõtmine seoses pakutava teenusega ( individuaalselt , konkreetne sihtgrupp ) kliendi rahulolu objektiivsete indikaatorite mõõtmine -nõudlus , teenindusest väljalangemiste arv , visiidile mitteilmumised , oote -ja teenindusaja pikkus jms.)

12 Paljus on eespool mainitud indikaatorite kohta info kättesaadav ametliku statistika alusel (nt. jne.) Pigem puudub kokkulepe selles , mis peegeldab meie ühiskonna vaimset tervist. Loe , mõtle ja saada oma prioriteedid meililisti! Lugupidamisega , Anne Kleinberg


Alla laadida ppt "VAIMSE TERVISE INDIKAATORID"

Seotud esitlused


Google'i reklaam