Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvusvahelised koostööprogrammid: eEurope+ & Northern eDimension

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvusvahelised koostööprogrammid: eEurope+ & Northern eDimension"— Esitluse väljavõte:

1 Rahvusvahelised koostööprogrammid: eEurope+ & Northern eDimension
eRiik 2003 Arvo Ott – Riigi infosüsteemide osakond Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

2 eEurope+ Kandidaatriikide poolt välja töötatud ning nende jaoks mõeldud koostööprojekt Euroopa infoühiskonna elluviimiseks Eesmärk: kiirendada majanduse moderni-seerimist ja reformeerimist kandidaatriikides, soodustada suutlikkuse kasvu ja organisatoorset ülesehitust, parandada üldist konkurentsivõimet. Võimaldab kandidaatriikidel töötada EL-i liikmesriikide kõrval – teha koostööd, vahetada kogemusi ja aidata kaasa Euroopa integratsioonile.

3 Tegevuskava eesmärgid
0. Infoühiskonna alustalade paikapanemise kiirendamine Kõigile kättesaadavate kommunikatsiooniteenuste võimaldamise kiirendamine Infoühiskonda puudutava acquis’ ülevõtmine Odavam, kiirem, turvaline Internet Odavam ja kiirem juurdepääs Internetile Kiirem Internet teadlastele ja (üli)õpilastele Turvalised võrgud ja kiipkaardid

4 Tegevuskava eesmärgid
2. Investeerimine inimestesse ja oskustesse Euroopa noored digitaalsesse ajastusse Töötamine teadmistepõhises majanduses Kõigi osalemine teadmistepõhises majanduses 3. Interneti kasutamise propageerimine e-kaubanduse kiirendamine E-riik: elektrooniline juurdepääs avalikele teenustele Elektrooniline tervishoid Euroopa digitaalne sisu globaalsete võrkude jaoks Intelligentne transpordisüsteem Elektrooniline keskkond

5 Finantseerimine Põhiliselt riiklikust eelarvest
Erasektori investeeringutest Vastavatest El-i programmidest ja rahalistest vahenditest Rahvusvaheliste finantsasutuste poolt (Euroopa Investeerimispank) EBRD (Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupank) Maailmapank PHARE

6 Põhja eDimensioon “Northern eDimension” – Baltimeremaade (Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa, Rootsi) koostööprojekt Eesmärk: arendada IT-alast koostööd ja edendada põhjaregiooni üleminekut infoühiskonda Eesti – koostööprojekti üks eestvedajaid

7 Töögrupid Kiired teadus- ja arendustegevuse arvutivõrgud ning rakendusprogrammid, mis vajavad laiaribalise arvutivõrgu olemasolu - Norra IKT turvalisus - Eesti eOskused – Soome, Saksamaa eKaubandus - Venemaa eValitsus - Rootsi Indikaatorid - Taani

8 Finantseerimine Finantseerimine toimub riiklikest
eelarvetest ja fondidest, samuti aitavad kaasa Euroopa Liit, investeerimispangad, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Põhjamaade Tööstusfond, …

9 Tänan.


Alla laadida ppt "Rahvusvahelised koostööprogrammid: eEurope+ & Northern eDimension"

Seotud esitlused


Google'i reklaam