Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Risti tuulepargi arendusprojekt

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Risti tuulepargi arendusprojekt"— Esitluse väljavõte:

1 Risti tuulepargi arendusprojekt
Foto: Paldiski tuulepark Risti tuulepargi arendusprojekt Oliver Zereen Eesti Energia AS Taastuvenergia arenduse projektijuht

2 Taastuvenergia arendus
Tuulekaart Taust Eesti energiamajanduse arengukava aastani (ENMAK) 2030 eesmärk suurendada taastuvenergia osakaalu aastaks % (Osakaal täna ~ 29%) Arendustegevus Tuule potentsiaali hindamine GIS analüüs (sobilike alade analüüs) Sidusus kehtivate planeeringutega Kõrgusepiirangu välja selgitamine Liitumistingimuste välja selgitamine Arendusala potentsiaali hindamine ~650MW Tuuleenergeetika teemaplaneering

3 Arendusprojekti tutvustus
Tuuleenergeetika teemaplaneering esitas Enefit Green AS Lääne Nigula vallale taotluse algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi rajamiseks Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse teostatakse kahes etapis Esimeses etapis teostatakse asukoha eelvalik koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega Teisest etapis teostatakse valitud alal keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning koostatakse detailsem lahendus Lähtuvalt 2019 MKM kirjast Eesti Linnade ja Valdade Liidule: Parimad tuuleenergia tootmise alad Lääne-Eesti rannikul ja saartel ning Läänemeres. Lisaks soodustab selles piirkonnas taastuvenergia arendamist ka Harku-Lihula-Sindi-Riia uue kõrgepingeliini rajamine aastaks Tuulikuid: tk Tuulikute tipukõrgus: Kuni 290 m Tuulepargi sisene võrk: Kaabeliinid Pargisisesed teed: Kõvakatteta teed (aastaringselt hooldatud) Liitumine: Risti 330kV alajaama Tuuliku kaugus lähimast elamust: alates 1 km Tuuliku kaugus lähimast asumist: alates 1 km Tuulepargi visuaalne mõju: Tuulepark rajatakse metsamaale, mis vähendab visuaalset ja müra häiringut Tuulepargi müra 1 km kaugusel: 35-40 db (maanteemüra alates 50db)

4 Varjutus Põhi Lääs Ida Lõuna
varju ulatuse piirjoon 600m Lääs Ida Lääne-Eestis tundi päikesepaistet (1) Tuulikud ei tekita meie laiuskraadil kunagi varjusid lõunasuunas (2) Varjutus on reeglina ulatuslikum lääne ja idakaartes mis on tingitud vastavalt madalalt tõusvast või loojuvast päikesest (2) ~150m tipukõrgusega tuuliku puhul võib varjutust esineda ida- ja läänesuunas tuulikust 270m kaugusel (2) Täpsemad modelleerimised teostatakse KSH uuringute käigus (1) (2) 1 km piirjoon eluhoonetest Lõuna

5 Müra 1km kauguselt 35-40 db Mets summutab müra
Tuulepargi tuulesuunaline müra avaldub enim (1) Aulepa tuulepargis mõõdetud 1000 m kaugusel müratasemaks 38,9 db (sh taustmüra(tuul)) Aulepa tehnoloogia aastast 2006 (2) Maantemüra alates 50 db (3) Ristil mõõdetud müra (1) (2) (3) Peamine tuulesuund

6 Kohaliku omavalitsuse toetamine
Sünergia KOV rahaline toetus Tänane praktika 0,32€ MWh läbi MTÜ´de MKM poolt on koostamisel on uuring, eesmärgida kaardistada KOVide ootusi arendajatega koostöö osas (valmib kevad 2020) Märksõnad: aktiivne osavõtt koostöös MKM`iga Mis saab metsast Metsa raadatakse võimalikult vähe (~2 ha tuuliku kohta ca 5% kogu arendusala mahust) Teede rajamisel kasutatakse võimalikult palju olemasolevaid teid Teed saavad olema avalikult kasutamiseks, mis võimaldab kergema vaevaga külastada metsa nii seente ja marjade korjamiseks, kui metsamajandamiseks Otseliin Alates aastast saavad kohalikud tööstused ja ettevõtted rajada energiatootmise juurest 6 km raadiuses enda elektritarbimise katmiseks otseliini, mis annab võimaluse kokku hoida võrgutasude pealt (Imatra võrgu tasu 0,616 senti/kwh) 1MW pidevalt töös oleva tootmisseade = sääst võrgu tasudelt ~4000 €/kuus Sünergia: keskkonnateadlikud ettevõtted otsivad võimalusi rajada tootmisseadmed taastuvenergia tootmiste lähedusse: 6MW tuulik 8MW tuulik 10 tuulikut 75 tuh €/a 100 tuh €/a 20 tuulikut 150 tuh €/a 200 tuh €/a 30 tuulikut 230 tuh €/a 300 tuh €/a *tuuliku eluiga 30 aastat 30 püsivat töökohta Otseliin Piirsalu Hinnanguline otseliini piirjoon Risti Palivere

7 Ehitustegevusega kaasnev
Raadamine: ~2 ha tuuliku kohta Teed: ~1 km tuuliku kohta Kraavid: ~1 km tuuliku kohta

8 Visualiseeringud Piirsalu (10 tuulikut)

9

10 Palivere (10 tuulikut)

11 Palivere (10 tuulikut) Palivere (30 tuulikut)

12 Tänan


Alla laadida ppt "Risti tuulepargi arendusprojekt"

Seotud esitlused


Google'i reklaam