Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Antsla aasta KIK projektid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Antsla aasta KIK projektid"— Esitluse väljavõte:

1 Antsla 2019. aasta KIK projektid
Koostas: Marko Tolga

2 2019. aasta planeeritud KIK rahastatud projektide ehitused
Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine: eeldatav maksumus kokku ,70 eur, OF ,61 eur (20,37%), OF võib suureneda vastavalt MFA-le (hetkel 18,78), vallavolikogu on andnud garantiikirja eurole ehitusprojekt valmib veebruaris 2019 ehituse eeldatavalt mai 2019 kuni mai 2020 lisandub Aasa tn rekonstrueerimine Kobela aleviku ja Antsla linna vahelise survekanalisatsioonitorustik: eeldatav maksumus kokku ,00 eur, OF ,50 eur (30%) projekt olemas, ehitus eeldatavalt sügis 2019 osaliselt torustik rajatud aastal (Lusti tee alune osa)

3 2019. aasta planeeritud taotlused
Antsla linna II-astme pumpla koos veereservuaaridega projekteerimine ja ehitamine Veski tn puurkaevude juurde Kraavi küla ja Antsla linna vahelise survekanalisatsioonitorustiku ja reoveepumpla projekteerimine ja ehitamine

4 Antsla linna II-astme pumpla vajalikkus
Rõhu tõstmiseks ja ühtlustamiseks veevärgis (2,0 bar igas liitumispunktis) Vooluhulkade tagamiseks veevärgis (tipptunnid) Tulekustutusvee tagamiseks linna ühisveevärgile paigaldatud tuletõrjehüdrantidest (19 tk) Olemasoleva veetöötlusseadmete kasulik eluiga on läbi

5 Antsla linna II-astme pumpla tehnoloogia
II- astme pumpla hoone, kuhu on mõistlik paigaldada lisaks II astme pumpadele ka uued veepuhastusseadmed (vanus üle 15 aasta) Veereservuaarid 2 tk, betoonist, kumbki 110 m3 SCADA-ga sidumine, häireedastus Platsid, aed Elektriliitumine (25 A -> 50 A)

6 II-astme asendiplaan

7 Antsla linna II-astme pumpla maksumus
Jr. Nr Nimetus Ühik Ühiku hind (€) Kogus Maksumus kokku (€) Seadmed 1 veetöötlusseadmete ümbertõstmine uude hoonesse kompl 49000 2 veemahutite seadmed 10000 10 000 3 II astme pumpla seadmed 47600 47 600 4 Välised torustikutööd 11600 11 600 Seadmed kokku: Hooned, rajatised ja platsid Hoone ehitus 26590 26 590 Veemahutite ehitus 71760 71 760 Katendid, platsid ja välisvalgustus 17050 17 050 Muud kulud 21570 21 570 Hooned, rajatised ja platsid kokku: PR, OJV, PRJ Projekteerimine teenus 18000 18 000 Omanikujärelevalve 6000 6 000 Projektijuhtimine kuu 400 9 3 600 PR, OJV, PRJ kokku: 27 600 KOKKU (ilma KM): OF 40%: *Maksumus ei sisalda hüdrandi paigaldust veetorustiku rajamisega (lumekahurile), ca eur

8 Kraavi-Antsla survetorustiku vajalikkus
Kraavi küla reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist Alternatiivide analüüs näitab, et on perspektiivis odavam opereerida ja rekonstrueerida Antsla reoveepuhasti ehitatakse selliselt, et seal saaks puhastada Kraavi küla reoveed (KIK on selliselt rahastanud ja eeldab tegevust) Maanteeamet rekonstrueerib Kraavi-Antsla vahelise maantee

9 Kraavi-Antsla survetorustik
Survekanalisatsioonitorustik m Reoveepumpla 1 tk

10 Kraavi-Antsla survetorustiku asendiplaan

11 Kraavi-Antsla survetorustiku alternatiivid
Võrdlus Jr. Nr Nimetus Alternatiiv 1 (€) Alternatiiv 2 (€) Seadmed 1 Seadmed ja rajatised 114100 129150 Ekspluatatsioonikulud aastas Elekter 29 368 2 Tööjõud 336 1344 3 Muud opereerimiskulud (niitmine, hooldus) 123 406 4 Ettenägematud kulud seadmete väljavahetamiseks nende rikete puhul (0,5% seadmete ja rajatiste maksumusest) 571 646 Kokku: 1058 2763 Ekspluatatsioonikulud 30 aasta kohta 31733 82899 Rajamiskulu ja ekspluatatsioonikulud 30 aasta kohta kokku *Alternatiiv 2-le lisandub reoveepuhasti rekonstrueerimise maksumus 15 aasta pärast

12 Kraavi-Antsla survetorustiku maksumus
Jr. nr Nimetus Ühik Ühiku hind (€) Kogus Maksumus kokku (€) 1 Kanalisatsiooni survetoru (kaitsekihiga) De110 PN10 +signaalkaabel (kinnisel meetodil) jm 1720 55 94 600 2 Reoveepumpla Ømin 1600 mm; 2 reoveepumpa (Q=5 l/s), koos elektripaigaldise ja automaatikaga, SCADA andmeedastusega kompl 19 500 3 Projekteerimine teenus 6 500 4 Omanikujärelevalve 4 200 5 Projektijuhtimine kuu 300 7 2 100 KOKKU (km-ta) OF 40%: 50 760


Alla laadida ppt "Antsla aasta KIK projektid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam