Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses"— Esitluse väljavõte:

1 Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses
Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses Piret Talur

2 Mitteformaalne õpe Eesti Vabariigi Haridusseaduse eelnõu:
§ 3. Õppe liigid. Teadmisi, oskusi ja hoiakuid omandatakse /--/ väljaspool formaalõpet organiseeritult ja eesmärgistatult õppides ja õpetades ehk mitteformaalses õppes. /---/ § 4. Mitteformaalne õpe. /---/ (1) Mitteformaalne õpe toetab teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist kogu eluea jooksul ja erinevas õpikeskkonnas.

3 Protsess Õpe ehk õppimine Süsteem Tulemus Haridus

4 Kvaliteet Kvaliteet on ootustele vastav või ootusi ületav tase.
Kelle ootustele peab noorsootöö kvaliteet vastama - kaudne või otsene rahastaja, sihtrühm, tegija ise? Kuidas ootused teada saame? Kuidas ootustele vastavust kontrollime?

5 Mida hindame? Sisend Inimesed Hoone Vahendid ... Protsess Tööviisid
Osaliste rahulolu Tulemus Saavutus Muutus

6 Ajaloolist Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna üks statuute “Hea huvitegevusega kool” ( ) Noortekeskuste kvaliteedihindamise algatused (alates 2005) Eesti Noorteühenduste Liidu kvaliteediprojekt ( ) Eesti Noorsootöö Keskuse kohalike omavalitsuste noorsootöö kvaliteedialgatused (alates 2010)

7 Tartu numbreid 7-19-aastaseid on ca 13 300
Tartu numbreid 7-19-aastaseid on ca ca huvikoolides ja huvitegevuse ühingutes käijat ca 7500 koolide huviringides käijat ca 2500 noortekeskuste külastajat

8 Avatud noorsootöö Kõigis noortekeskustes: avatud ruum,
avatud osalusega huvitegevus, noorte omaalgatusprojektid.

9 Transformative Evaluation
Ümberkujundav hindamine = muutuse hindamine = muutuse märkamine 5 osalejariigi 19 partneriga projekt Developing and Communicating the Impact of Youth Work across Europe - DCI YWE ( ). Eestis eestvedaja Eesti Noorsootöö Keskus

10 Hindamis-metoodika väljatöötamine ja täiustamine
Töötajate ja huvirühmade vahelise suhtluskanali loomine Hindamis-metoodika väljatöötamine ja täiustamine Noorsootöötajate omavahelise refleksiivse dialoogi soodustamine Noorte ja noorsootöötaja vahelise refleksiivse dialoogi soodustamine Esimene etapp. Loo loomine Teine etapp. Noorsoo-töötajate tehtav analüüs ja valik Kolmas etapp. Huvirühmade tehtav valik ja tagasiside Neljas etapp. Meta-hindamine

11 Lähteküsimus Sa oled mõnda aega siin meie juures käinud - mis sa arvad, mis on olnud kõige tähtsam muutus, mis sinuga tänu siin käimisele on toimunud? Looking back, what do you think has been the most significant change that occurred for you as a result of coming here?

12 Muutuse hindamine Tartus
8.11 – sissejuhatav koolituskohtumine 15.11 – protsessikohtumine keskuse esindajatele 29.11 – keskuste ühiskohtumine lugude ühisvalimiseks 5.12 – huvirühma (stakeholders) kohtumine 6.12 – noortekeskuste ühine kokkuvõte, sotsiaalteatri etenduse lavastamine 7.12 – Tartu noorsootöö aastaseminaril sotsiaalteatri etendusega esinemine 28.03 – järelkohtumine, sügisese hindamisvooru planeerimine

13 N15 Noortekeskusesse tulles olin väga arg. Võibolla süvendas seda argsust see, et ma olin väga vaikne. Õigemini ei oskand kuidagi võõraste inimestega suhelda ja ei läinud oma mugavusest välja. Oleksin ehk julgendki, midagi teha või mitte nii arg olla, kuid lihtsalt ei oskand. Tasapisi, tänu suurepärastele noorsootöötajatele, hakkas ka minul julgus kasvama. x noortekeskusesse minnes on alati tunne, et sind oodatakse sinna. Noorsootöötajad küsisid ikka, et, kuidas koolis läks või, kas päev möödus hästi. Tundsin, et oleks viisakas vastu küsida ja nii suhtlus areneski. Läbi erinevate linnalaagrite, x, projektide ning niisama noortekas viibimise olen saanud juurde palju julgust. Samuti sõnaosavust (eeldan, et selline fraas on olemas, kui ei, siis igatahes noortekast saab seda), oskan võõraste inimestega kohe justkui 10 aasta vanuse sõbraga suhelda ja ei karda vastu võtta väljakutseid. /---/

14 Milleks? Planeeri Plan Teosta Do Kontrolli Check Parenda Act

15 Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses
Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses Piret Talur


Alla laadida ppt "Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses"

Seotud esitlused


Google'i reklaam