Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Vastutus Jaan Olt.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Vastutus Jaan Olt."— Esitluse väljavõte:

1 Vastutus Jaan Olt

2 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumine
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni eurot.

3 Töövahendile kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumine
...töövahendile kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest tööandja poolt, kui sellega kaasnes oht töötaja tervisele või elule, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni eurot.

4 Füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest, füsioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnale kehtestatud nõuete rikkumise ... eest tööandja poolt, kui sellega kaasnes oht töötaja tervisele või elule, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni eurot.

5 Töötaja juhendamise ja väljaõppe korraldamata jätmise
 ... eest tööandja poolt, kui sellega kaasnes oht töötaja tervisele või elule, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni eurot.

6 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimata jätmise
... või kirjaliku raporti koostamata jätmise eest tööandja poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni eurot.

7 Distsiplinaarvastutus
rahatrahv töölt kõrvaldamine töölepingu lõpetamine

8 Kriminaalvastutus rahatrahv vabadusekaotus


Alla laadida ppt "Vastutus Jaan Olt."

Seotud esitlused


Google'i reklaam