Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kiire toimetiarenduse

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kiire toimetiarenduse"— Esitluse väljavõte:

1 Kiire toimetiarenduse
süsteem fRED System for Rapid Editor Development Jüri Kiho Ettekanne : Esmane visioon Üldine idee Näide vajadusest Toimetiarenduse etapid J. Kiho. SKM. Sketchy Modeling of Computer Texts. Research Report, 18-th january 2000, UT, 64 p. T. Roosmaa, M. Koit, K. Muischnek, K. Müürisep, T. Puolakainen, H. Uibo. Eesti keele formaalne grammatika. TÜ, Tartu, 2001, 158 lk.

2 grammatika koos kujutusega skeempuule Tekstualiseerija
Üldine idee Toimetatavate tekstide keel Amadeus fRED fRED Baaskeel Kasutaja Skeemisti Keele skeem-mudel: grammatika koos kujutusega skeempuule Tekstualiseerija Skeemvaade Kasutaja Erivaade 1 Skeempuu erivaated Erivaade 2 Vajadusi peaks olema. Üks suurem näide:

3 korrigeerida, mugavamaks
Näide vajadusest naise sõnade järgi olevat Eestikeelne tekst Analüüs I naise [NN>] naine+0 //_S_ com sg gen sõnade [P>] sõna+de //_S_ com pl gen järgi [ADVL] järgi+0 //_K_ post #gen // @ADVL olevat [+FMV] olev+t //_S_ com sg ole+vat //_V_ aux quot pres ps af ole+vat //_V_ main quot pres ps af @OBJ @ADVL Analüüsi tulemus {sõna märgendid} Tahame vaadata ja korrigeerida, mugavamaks manipuleerimiseks oleks hea kasutada eritoimetit TOIMETI Analüüs II

4 Näide vajadusest Analüüsi tulemus naise [NN>] naine+0 //_S_ com sg gen sõnade [P>] sõna+de //_S_ com pl gen järgi [ADVL] järgi+0 //_K_ post #gen // @ADVL olevat [+FMV] olev+t //_S_ com sg ole+vat //_V_ aux quot pres ps af ole+vat //_V_ main quot pres ps af @OBJ @ADVL nende [NN>] see+de //_P_ dem pl gen tema+de //_P_ pers ps3 pl gen // @NN> poeg [SUBJ] poeg+0 //_S_ com sg @NN>

5 SKEEMVAATELISE MUDELI DEMO
Näide vajadusest seal [ADVL] seal+0 //_D_ // @ADVL P. [NN>] Lumumba [ADVL] Lumumba+0 //_S_ prop sg gen #cap // @ADVL nimelise [AN>] nime=line+0 //_A_ pos sg gen #line ülikooli [NN>] üli_kool+0 //_S_ com sg gen // õppejõud [PRD] õppe_jõud+0 //_S_ com sg nom // õppe_jõud+d //_S_ com pl @OBJ $. . //_Z_ Fst // SKEEMVAATELISE MUDELI DEMO

6 Amadeus fRED fRED Eestikeelne tekst Analüüs I TOIMETI Analüüsi tulemus
Skeem-mudel + vaated TOIMETI Vaade Vaade2 Analüüsi tulemus {sõna märgendid} Tahame vaadata ja korrigeerida Skeemistada Tekstualiseerida sketchify() textualize() Analüüs II Sõna m1 m2 Sõna Sõna Sõna Sõna

7 Toimetiarenduse etapid
Näite korral Skeem-mudel: (inimtundi) formaalne grammatika (EBNF) ~ M.Koit, J.Kiho teksti kujutus skeempuuks ~ J.Kiho, M.Koit [lisavõimalused skeemkujus, nt grupeerimine] (puuduvad) Skeemisti: grammatika JavaCC vormis, koos skeem-mudelile vastavate ehitustegevustega; ? K.Heero javacc: ==> sketchifier() Vaated (skeemvaade) Tekstualiseerija: skeem-mudel+lisavõimalused ==> textualizer() 3? J.Kiho (N.T.) Valiidsuse kontroll: skeem-mudel+lisavõimalused ==> checker() ? A.Reitsakas Integreerimine: uus baaskeel -->Amadeus/fRED ==> Toimeti ? Mässamine kasutajal tekkivate erisoovide rahuldamiseks

8 Mudel. Formaalne grammatika (EBNF) Toimetiarenduse etapid
süntaktiliseltAnalüüsitudEestikeelneTekst ::= tekst tekst ::= (lause)+ lause ::= (osalause)+ sõna ::= (["a"-"z","A"-"Z"])+ osalause ::= osalauseAlgus osalauseJätk (osalauseLõpp)? osalauseAlgus ::= sõna ("["süntTunnus"]")? ENTER algussõnaAnalüüs (sõnaAnalüüs)? osalauseJätk ::= (sõna ("["süntTunnus"]")? ENTER sõnaAnalüüs)* osalauseLõpp ::= "$" kirjavahemärk ENTER kirjavahemärgiAnalüüs algussõnaAnalüüs ::= morfAnalüüs "**CLB" süntTunnused ENTER sõnaAnalüüs ::= (morfAnalüüs süntTunnused ENTER)+ | TAB "####" ENTER morfAnalüüs ::= TAB algvorm"+"lõpp "//" morfTunnused" //" kirjavahemärgiAnalüüs ::= TAB kirjavahemärk "//"morfTunnused"//" ENTER kirjavahemärk ::= ["." , "!" , "?" , "," , "-"] | "..." algvorm ::= sõna | sõna "=" sõna | sõna "_" sõna lõpp ::= sõna | "0" morfTunnused ::= "_"liik"_" ((morfTunnus | ([" "])+)* morfTunnus)? morfTunnus ::= sõna | "#" sõna liik ::= ["A"-"Z"] süntTunnused ::= (["a"-"z", "A"-"Z", "+" , "-" , "<" , ">" , "_"])+ )+

9 Mudel. Teksti kujutus skeempuuks Toimetiarenduse etapid
. . . ülikooli [NN>] üli_kool+0 //_S_ com sg gen // õppejõud [PRD] õppe_jõud+0 //_S_ com sg nom // õppe_jõud+d //_S_ com pl @OBJ sõna analüüs sõna analüüs ülikooli tekst sõna analüüs õppejõud PRD õppe_jõud+0 _S_ com sg nom õppe_jõud+d _S_ com pl nom @OBJ lause õppejõud

10 _ + Toimetiarenduse etapid
Skeem-mudeli väljatöötamiseks - kiire prototüüpimine: Skeem-mudel _ Mudeli sobivuse hinnang koostöös kasutajaga Skeemisti Põhivaade + Kõige (aja)kulukam, kui ei ole skeemvaade Integreerimine tulemus: toimeti prototüüp Lisavaated Tekstualiseerija Valiidsuse kontroll Integreerimine tulemus: toimeti


Alla laadida ppt "Kiire toimetiarenduse"

Seotud esitlused


Google'i reklaam