Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

MÄNG JA LOOVUS Sirje Matsik 2014.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "MÄNG JA LOOVUS Sirje Matsik 2014."— Esitluse väljavõte:

1 MÄNG JA LOOVUS Sirje Matsik 2014

2 Teema olulisus Vähe loovaid õpilasi Valitseb värskete ideede põud
Puudub motivatsioon midagi teha Ollakse kinni vanades traditsioonides, kardetakse omandada uusi kogemusi Mõned kasvatusteadlased on arvamusel, et traditsiooniline kool lämmatab loomevõime

3 Mis on loovus? Autor Anu Sööt
Vaimselt tervele inimesele omane võime lahendada uudsel ja leidlikul viisil mittestandardseid probleeme Avatus uutele kogemustele, olla teadmishimuline, uuendusmeelne, täis julgust ja indu oma võimeid kasutada ja arendada

4 Loovustõkked madal motivatsioon kehv keskendumisvõime mõttejäikus
valitseva suhtumise ülemvõim ebaõnnestumise hirm madal stressitaluvus nõrk kujutlusvõime

5 Loovust stimuleerivad
mängulust loov kujutlusvõime probleemi võtmine väljakutsena mõtlemise kiirus, paindlikkus kogemusele avatus keskendumisvõime kombineerimiskunst

6 Mängulise õppe mõju lapse loovuse arengule Autor Pille Lehtemaa
Mäng on vaba tegevus kindlate reeglitega ja vajalik loovuse arengule ning hea võimalus õpimotivatsiooni loomiseks. Läbi mängude areneb lapse fantaasia, kõne ja loovus, tähelepanu ja üldistusvõime, rikastub sõnavara. Õpetab kaaslastega suhtlema ja arvestama.

7 IKT vahendid loovuse arendamiseks Autor Tuuli Koitjärv
Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv tutvustab võimalusi, kuidas IKT vahendite toel ja samal ajal õppeaineid lõimides kaasa aidata õpilaste loova eneseväljendusoskuse kujundamisele. Loovuse arendamist toetavad erinevad kirjutamis- ja joonistamisprogrammid.

8 Harjutusi sõnavara ja loovuse arendamiseks Autor Tuuli Koitjärv
Tuuli Koitjärv on avaldanud kogumiku harjutusi, e-teste, ristsõnu ning slaidiprogramme

9 Mängud TERE-TERE Autor Aile Vals
Artiklisse on kokku koondatud 69 mängu klassiruumis mängimiseks

10 Loovuse ja loogika arendamine
Puzzlemaker - veebipõhine ristsõnade, sõnaruutude, mõistatuste koostamise keskkond Learning Apps - Appide loomise keskkond, kus saab luua erinevaid interaktiivseid lisaprogramme õppimiseks ja õpetamiseks Mäng - mängude loomise keskkond

11 Täringumängud Autor Tuuli Koitjärv
Täringu abil saab toredaid lugemis-, arvutamis- ning joonistamismänge mängida. Väga populaarseks on saanud loovjutukeste kirjutamisel pilditäringud. Tähe- ja sõnatäringute abil saab mängida huvitavaid sõnamänge või luua vigurjutte.

12 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "MÄNG JA LOOVUS Sirje Matsik 2014."

Seotud esitlused


Google'i reklaam