Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kes ja miks Kagu-Eestis rändab?

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kes ja miks Kagu-Eestis rändab?"— Esitluse väljavõte:

1 Kes ja miks Kagu-Eestis rändab?
Maido Ruusmann Tõrva Vallavalitsus

2 Kes rändab Kagu-Eestis?
Allikas: Kagu-Eesti Andmepilt (Statistikaametipeadirektori esitlus) Siserände puhul on selgelt näha, et jätkuvalt lahkuvad Kagu-Eestist just noored ning saame oletada, et valdavalt ikka õpingutele. Välisrände puhul on trend küll juba positiivne – erinevatest välisriikidest saabutakse Kagu-Eestisse elama. Küll aga see ei vii see meie rände kogupilti tasakaalu.

3 Allikas: Kagu-Eesti Andmepilt (Statistikaametipeadirektori esitlus)
On näha, et Kagu-Eestist liiguvad noored peamiselt Tartu maakonda, kus on palju erinevaid õppeasutusi, mis noori meelitavad nagu nt Tartu Ülikool, Lisaks tõmbab noori ka Harju maakond oma laialdase õppimisvõimalustega ning ka Pärnu oma Pärnu kolledžiga.

4 Allikas: Kagu-Eesti Andmepilt (Statistikaametipeadirektori esitlus)
Põhiliselt tullakse mitmetest erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest nagu Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, kuid palju jõutakse Kagu-Eestisse ka Ukrainast ja Venemaalt.

5 Sisse-ja väljarände vanuseline struktuur Tõrva vallas aastatel 2013-2017
Heidame pilgu täpsemalt Tõrva vallale. Valla rahvastiku arengu seisukohalt jääb keskseks rändes toimuv. Aastatel lahkus Tõrva vallast 910 inimest ja valda tuli 625 inimest, rändesaldo oli Rändesaldo oli enamuses vanusegruppides negatiivne ja suurim grupis aastat. Oluliseks põhjuseks on õpiränne. Rahvatikutaaste seisukohalt on oluline, et toimuks noorte tagasiränne.K Allikas: Statistikaamet

6 Allikas: Rahvastikuregister
2018 aastal rändas Tõrva valda 188 inimest, kuid siit lahkus 213 (rändesaldo on -25). Kõige enam on vähenenud vanusegrupp 19-26, 2018 aastal -26. Kusjuures rohkem läheb ära naisi – aastal lahkus vanusegrupist a kokku 16 meest ja 30 naist. Allikas: Rahvastikuregister Allikas: Rahvastikuregister

7 Allikas: Rahvastikuregister
Enim rännatakse Tõrva vallast Tartumaale (sh Tartu). Järgmiseks tõmbeks on Harjumaa piirkond koos Tallinnaga ning seejärel Viljandimaa. Alles neljanda valikuna liigutakse Tõrva vallast Valga valda. Allikas: Rahvastikuregister

8 Allikas: Rahvastikuregister
Kust kandist tulevad inimesed Tõrva valda? Siin on Harjumaa (sh Tallinn) ja Tartumaa (sh Tartu) võrdlemisi tasavägine. Harjumaalt ja Tartumaalt tulijatel on tavaliselt seos Tõrva vallaga olemas (tullakse tagasi kodukanti; nende seas leidub ka neid, kes tegelikult elavad küll mujal, kuid on oma elukoha registreerinud nt vanemate juurde; tullakse tagasi sest siin on maakodu jmt). Välismaalt tulijad – suures osas Eestisse tagasi pöördujad ja nende välismaal sündinud lapsed (2018.a 21 inimest), kuid tullakse ka tööle Lätist ja Ukrainast. Allikas: Rahvastikuregister

9 Miks rännatakse Kagu-Eestist ära ?
Kes ja miks tulevad Kagu-Eestisse tagasi? Miks rännatakse Kagu-Eestist ära? Saan toetuda värskelt läbiviidud uuringule Anu-Mall Naaritsa poolt, kes tõi ilusti välja fakti, et meie tööealistest elanikest ligi 24% plaanib lahkuda Kagu-Eestist järgmise 3 aasta jooksul. Kokku on Võrumaal (22 000), Valgamaal (17 000) ja Põlvamaal (15 000) tööealisi elanikke ning neist (24%) plaanib lahkuda. Seega saame tuua kindlasti esimese peamise põhjusena välja just nimelt töö. Elanikud lahkuvad sobiva töö puudumise tõttu – väljakutsuvamad tööpakkumised, karjäärivõimalused, paremad palgad ja kaugtöö puudumine ajendab ühte või teist nendest lahkuma Kagu-Eestist. Meie probleemiks on ka mugavate ühenduste puudumine ehk Kagu-Eesti elanik ei saa arvestada vaid bussiliiklusega selleks, et liikuda tööle ja tagasi koju siia kanti. NÄIDE elust Õpingud ja haridus (noored rändavad õppima - gümnaasiumiharidus nt spetsialiseerumise soov, kutsehariduse omandamine ning kõrghariduse omandamiseks), Peamiselt Harjumaa/Tallinn, Tartumaa/Tartu ning ka Viljandimaa, Võrumaa nagu me ka varasematelt andmekuvamitelt näha saime. Transport Kaubandus Vaba aja veetmise võimaluste vähesus – kultuur, hobid Suhtumine (Anu-Malli uuringust väljatoodu)

10 Allikas: Marketingi Instituut

11 Kagu-Eesti tööealised elanikud
Võrumaa Valgamaa Põlvamaa KOKKU elanikku 24% elanikku plaanib lahkuda järgmise 3 aasta jooksul Allikas: Marketingi Instituut

12 Rahulolu 10-palli süsteemis 7,3
Väga rahulolev 25% Soovitab teistele 4,75 10% plaanib kolida ära (kooli) keskmine vanus 25 Hoiab kodu, elukeskkond, keskmine vanus 44 18,7 kraadi talvel 12 km keskmine töökoht Vähe rahulolev 25% Soovitab teistele 4,75 10% plaanib kolida ära (kooli) keskmine vanus 25 Hoiab kodu, elukeskkond, keskmine vanus 44 18,7 kraadi talvel 12 km keskmine töökoht Keskmiselt rahulolev 50% Soovitab teistele 3,8 20% plaanib kolida ära, keskmine vanus 32 (põhjuseks töö ja kool) Keskmine vanus 42 18,2 kraadi talvel (lahkuda soovijatel 17,7) 18 km keskmine töökoht Allikas: Marketingi Instituut

13 Piirkonnast lahkunute küsitlus
Allikas: Marketingi Instituut

14 Allikas: Marketingi Instituut

15 Piirkonda tagasipöördujate küsitlus
Allikas: Marketingi Instituut

16 Miks oli keeruline tagasi pöörduda?
Vahemaad (autost sõltuvus, ajakulu, varane ärkamine, liikumisvabadus) Meeldiva töö leidmine kodu lähedal Korteri leidmine Sulandumine Sünnitusmaja Lühema perioodi vältel eemal viibinutel polnud keeruline tagasi tulla. Allikas: Marketingi Instituut

17 Allikas: Marketingi Instituut

18 Tänan!


Alla laadida ppt "Kes ja miks Kagu-Eestis rändab?"

Seotud esitlused


Google'i reklaam