Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Hetkeolukord ja väljakutsed noortevaldkonnas

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Hetkeolukord ja väljakutsed noortevaldkonnas"— Esitluse väljavõte:

1 Hetkeolukord ja väljakutsed noortevaldkonnas
Anne Kivimäe 21. november 2019

2 Noortevaldkonnal läheb hästi!
Valdkond on: Noortevaldkonna tegijas- ja osalejaskond on suur ja kasvab Valdkond on rahvusvaheliselt tunnustatud ja eeskujuks toimiv väljakujunenud õigusruum ja vastutuse jaotus mitmepoolne toimiv rahastusmudel üleriiklik struktuur: asutused, töökohad koolitus- ja teadustöö tõhus kõrge haridustasemega võimekas töötajaskond vähe reguleeritud õhukene korraldusmudel stabiilne ja paindlik tegutsemine mitmepalgeline aktiivselt osalevad kõik sektorid ja tasandid tegevused nii "pakutud" kui omaalgatuselikud tegevuste ja teenuste ring on lai temaatiliselt (nt erinevad huvialad) ja vormiliselt (nt individuaalsed, grupis tegevused)

3 pealt kullakarvaline, seest siiru-viiruline

4 Valdkonna mured segadus mõistete ja identiteediga
vähe tunnustust väike palk ja nigelad töövahendid mure töötajaskonna järelkasvu pärast noorte muutustega on raske sammu pidada vähe koostööd segadus mõistete ja identiteediga

5 Noorte tegelik olukord ja vajadused
Avalike teenuste areng Ühiskonna areng Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna huvid ja vajadused Vanemate ja avalikkuse ootused ning vajadused Noorte tegelik olukord ja vajadused Kogu riigi ja erinevate poliitikavaldkondade arenguvajadused ning eesmärgid

6

7 Kes näitab punast kaarti?

8 Mis kujuneb valdkonna tulevikustsenaariumiks? Üks variant:
Eesti, mida noor tahab edasi viia Kus noor saab olla noor, näeb oma võimalusi ja kohta, saab end ja ümbritsevat elu arendada Noortevaldkond loob igale noortele tingimused isiksuse mitmekülgseks arenguks vaba tahte alusel loovuse arendamiseks ja väljendamiseks, kaasarääkimiseks ja ise tegemiseks, õppimiseks teisel moel kui koolis, oma suhtlusringi ja maailmapildi avardamiseks, katsetamiseks ja omaalgatuseks, nõu ja toe saamiseks innustades noore kaasatust huvihariduses, avatud noorsootöös, noorteühingu tegevuses, erinevates üritustes ja projektides, laagri-ja maleva tegevuses, läbi osaluskogemuse erinevates otsustes.

9 Mis vajab lahendamist muutuste saavutamiseks?

10 Allikas: IN PRINCIPIO. The Word in Arvo Pärt’s Music

11 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Hetkeolukord ja väljakutsed noortevaldkonnas"

Seotud esitlused


Google'i reklaam