Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Teedevõrk Kagu-Eestis - kitsaskohad ja võimalused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Teedevõrk Kagu-Eestis - kitsaskohad ja võimalused"— Esitluse väljavõte:

1 Teedevõrk Kagu-Eestis - kitsaskohad ja võimalused

2 Taristu - Eesti teedevõrk > Kogupikkus 59 008 km

3 Riigiteede kogupikkus maakonniti seisuga 01.01.2019

4 Riigile kuuluvate kruusateede osakaal maakonna riigiteede kogupikkusest (teeregistri andmetel seisuga )

5 Riigiteede võrk korrashoiulepingute lõikes seisuga 01.01.2019

6 Riigiteede seisukord

7 Teehoiu rahastamine 2014 – 2023 (mln €)
Teedevõrgu säilitamine: Tee hooldamise kulud Kruusateede remont| kuni 400 km aastas Kattega teede säilitusremont| km aastas Kattega teede taastusremont| km aastas Sildade taastusremont| kuni 30 silda aastas Rekonstrueerimine Teedevõrgu arendamine Projektide ettevalmistamine Müratõkked Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine Programm „Kruusateed tolmuvabaks“ riigiteedel| km aastas Ehitus

8 Teedevõrk Kagu-Eestis – kitsaskohad ja võimalused
Teedevõrku iseloomustavad andmed Riigiteed Tee liik Pikkus km Põhimaantee 184,9 Tugimaantee 525,3 Kõrvalmaante 2798,4 Ühendusteed 2,4 KOKKU 3511 Katte tüüp Kate Pikkus km Kattega tee 1859,6 Kruusatee 1651,4 Sillad Maakond Arv tk Valga 48 Võru 83 Põlva 50 KOKKU 181

9 Teedevõrk Kagu-Eestis – kitsaskohad ja võimalused
Olemasoleva teedevõrgu säilitamine Kattega teede pindamine Aasta 2019 Maht km Valga 59,8 Võru 109,2 Põlva 47 KOKKU 216 Kruusateede remont Aasta 2019 Maht km Valga 22,5 Võru 35,8 Põlva 38,7 KOKKU 97 Kattega teede taastusremont Aasta 2019 Maht km Valga - Võru 15,8 Põlva 17,4 KOKKU 33,2 Riigiteede sildade remontimine Maakond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valga 1 3 2 4 Võru - Põlva

10 Teedevõrk Kagu-Eestis – kitsaskohad ja võimalused
Olulisemad suunad ja realiseeritud projektid ajavahemikul Riigiteede rekonstrueerimine Aasta Kilomeetreid 2016 17,7 2017 21,4 2018 35,5 2019 55,4 Kruusateedele katete ehitus Aasta Kilomeetreid 2016 66,7 2017 12,0 2018 21,6 2019 30,7 EST-RUS Värska-Saatse Liiklusohtlike kohtade ümberehitus Aasta Objektide arv 2016 14 2017 18 2018 9 2019 13

11 Teedevõrk Kagu-Eestis – kitsaskohad ja võimalused
Kavandatavad projektid ajavahemikul Riigiteede rekonstrueerimine Aasta Kilomeetreid 2020 31,0 2021 2022 28,1 2023 56,7 Kruusateedele katete ehitus Aasta Kilomeetreid 2020 19,1 2021 18,9 2022 5,4 2023 - Liiklusohtlike kohtade ümberehitus Aasta Objektide arv 2020 6 2021 2 2022 - 2023

12 Ühistranspordi uudsed lahendused ja võimalused

13 Uus reisiplaneerija Projekti eesmärk:
Üks keskne kanal usaldusväärsete ja sõltumatute üle Eestiliste ühistranspordiandmete (busside, rongide, trammide, laevade ja riigisiseste lennukite sõiduplaanid) tarbimiseks; Reaalajas andmete vaatamise võimalus; Parem infoedastus reisijatele, pakkudes kulude kokkuhoidu reisijate poolt võidetud aja arvelt; Uus reisplaneerija ( hetkel kasutuses olev on ajale jalgu jäänud ja edasiarendamise võimalused puuduvad ) on üks Maanteeameti peamistest eesmärkidest, et arendada mugavat ja nutikat liikumiskeskkonda ja pakkuda nõudliku ühistranspordi kasutaja vajadustele vastavat infosüsteemi. Uus reisiplaneerija rakenduse kood saadi Helsingi linna Transpordiameti (HSL) käest tasuta ja see kohandatakse Eestis saada olevate andmete/teenuste põhjal töötama. Projekti esimene etapp saab valmis aasta lõpuks ja siis on plaanis tutvustada esialgset versiooni ( beeta versioon ) rahvale ja koguda tagasisidet, mida saaks rakenduses muuta reisija jaoks veel paremaks enne kui lõpliku versiooniga välja tullakse. MA jaoks on väga oluline saada tagasisidet reaalsetelt kasutajatelt.

14 Uus reisiplaneerija Reisiplaneerija kuvab reisijale kõik liikumisviisid Teises etapis soovime peale saada Tartu rattalaenutused

15 Uus reisiplaneerija 1. Beeta versiooniga tuleme siis välja, kui saame hakata kuvama reaalaega. Sõna Praegu asemel kuvatakse tulevikus piktogrammi reaalaeg 2. Hüüumärk tähendab katkestust - katkestused näitavad, kas liinil on muudatusi ( ümbersõidud, asendused jne - see info tuleb reaalajas) 3. Täheke lubab lisada antud liini lemmikuks

16 Piletimüügiandmete visualiseerimine
Alates sügisest 2018 pakub Maanteeamet kõigile ühistranspordikeskustele ja saare vallavalitsustele piletimüügiandmeid visualiseeritud kujul. Andmete visualiseerimine: täiendab ülevaadet olukorrast; lihtsustab vajaliku info leidmist ja sellest arusaamist; aitab teha targemaid otsuseid liinivõrgu planeerimisel. Saare vallavalitused: Saaremaa ja Hiiumaa Miks me visualiseerime andmeid : täiendab ülevaadet olukorrast; lihtsustab vajaliku info leidmist ja sellest arusaamist; aitab teha targemaid otuseid

17 Piletimüügiandmete visualiseerimine
Tartu maakonna liin 102. Tegemist juuni kuuga. Liin on käigus iga päev. Enamik inimesi tuleb peale ja sõidab Ilmatsalu koolist Tartu bussijaama. Vorbuse tee bussipeatuses on väljunud üks inimene ühe kuu jooksul. Dotatsioon ühe sisenemise kohta oli märtsis 3,5 EUR-i ja juunis 4,2 Euri. Antud andmed võimaldavad ühistranspordi korraldajal otsustada, kas teatud peatused liinil võiks olla nõudepõhiselt teenindatud. Sest alates Rahinge peatusest on kuu jooksul väljunud 15 inimest

18 Piletimüügiandmete visualiseerimine - täituvus
Täituvuse andmed aitavad ühistranspordi korraldajal koostöös vedajaga leida optimaalse suurusega buss liini teenindama. Antud liini puhul pühapäeval tulid esimesed inimesed peale alles Tiksoja peatuses ja bussis ei olnud rohkem kui 5 inimest, järgmistel pühapäevadel ja oli bussis samuti maksimaalselt 5 inimest. Kui liini tagasisuund lubab, võiks kaaluda nädalavahetustel väiksemat bussi. Uue kuu vaated on kättesaadavad ühistranspordi korraldajatele järgneva kuu 20ndast kuupäevast

19 Projekti juhtpartner: SEI Tallinn
RESPONSE – Nõudepõhine transport maapiirkondade ühistranspordi kättesaadavuse ja usaldusväärsuse tagamiseks Projekti juhtpartner: SEI Tallinn 9 rahvusvahelist partnerit + MKMi ja Kagu Ühistranspordikeskuse panus Uuringud: hetkel pakutavad ühistranspordiliinid, reiside nõudlus, innovatiivsed nõudluspõhised ärimudelid jne Piloodid Rootsis ja Lõuna-Eestis Töötatakse välja nõudluspõhise transpordiga seonduv kommunikatsioonpakett SEI Tallinn koos rahvusvaheliste projektipartneritega on lükanud käima projekti RESPONSE – Nõudepõhine transport maapiirkondade ühistranspordi kättesaadavuse ja usaldusväärsuse tagamiseks. Projekti eesmärk on arendada nõudluspõhise transpordi võimalusi Läänemereäärsete riikide maapiirkondades, viies selle nimel muuhulgas läbi uuringuid hetkel pakutavate ühistranspordiliinide, reiside nõudluse ja innovatiivsete nõudluspõhiste ärimudelite kohta. Projekti jooksul teostatakse piloodid Rootsis ja Lõuna-Eestis ning töötatakse välja nõudluspõhise transpordiga seonduv kommunikatsioonpakett. Projekt kestab 2021 aasta sügiseni. RESPONSE projekti panustab ka MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriium. Loe lähemalt: Inglise keeles:   Eesti keeles: Kontakt: Madis Org, Programmijuht, SEI Tallinn,

20 MAANTEEAMETI UUS STRUKTUUR (1/4)

21 Tänan !

22 2017 2018 2019 I kv Harjumaa Liiniläbisõit 1 596 783 km 1 774 020 km
2017 2018 2019 I kv Harjumaa Liiniläbisõit 1 596 783 km 1 774 020 km 1 913 853 km Dotatsioon kokku 426 256 € 995 466 € 1 376 314 € Dotatsioon sisenemise kohta 0,52 € 1,12 € 1,15 € Sõitjate (sõitude) arv 827 125 s 885 111 s 1 195 675 s Hiiumaa 149 508 km 148 249 km 154 897 km 114 987 € 131 155 € 147 771 € 3,89 € 4,47 € 4,11 € 29 563 s 29 350 s 35 940 s Ida-Virumaa 643 373 km 664 036 km 634 474 km 322 124 € 365 563 € 622 976 € 0,61 € 0,69 € 0,92 € 526 533 s 531 053 s 674 668 s Jõgevamaa 318 173 km 362 241 km 423 951 km 255 476 € 308 539 € 447 147 € 1,87 € 2,43 € 3,55 € 136 791 s 127 119 s 125 783 s Järvamaa 375 443 km 375 177 km 397 744 km 268 780 € 289 810 € 398 832 € 1,72 € 1,88 € 2,30 € 156 008 s 154 023 s 173 102 s Lääne-Virumaa 590 583 km 586 531 km 620 364 km 307 851 € 331 822 € 461 992 € 1,26 € 1,41 € 1,61 € 244 200 s 236 000 s 286 309 s Läänemaa 428 074 km 344 299 km 323 485 km 270 939 € 246 692 € 262 564 € 1,58 € 1,56 € 1,65 € 171 281 s 157 853 s 159 533 s Põlvamaa 529 330 km 533 507 km 556 197 km 386 935 € 415 571 € 547 298 € 1,36 € 1,44 € 2,51 € 284 400 s 288 006 s 218 207 s Pärnumaa 1 106 205 km 1 222 380 km 1 479 277 km 1 056 826 € 1 294 293 € 1 913 818 € 2,20 € 2,70 € 657 510 s 587 683 s 707 772 s Raplamaa 306 137 km 316 700 km 352 089 km 214 478 € 239 100 € 333 601 € 1,96 € 2,13 € 2,32 € 109 635 s 112 000 s 143 799 s Saaremaa 439 329 km 434 262 km 490 481 km 345 664 € 381 989 € 578 672 € 2,58 € 3,05 € 3,19 € 133 975 s 125 093 s 181 385 s Tartumaa 876 800 km 892 224 km 998 258 km 498 200 € 537 483 € 1 017 225 € 0,87 € 0,91 € 1,81 € 573 700 s 592 578 s 563 128 s Valgamaa 455 726 km 491 452 km 542 461 km 302 698 € 347 727 € 501 083 € 2,76 € 3,11 € 2,91 € 109 548 s 111 783 s 172 279 s Viljandimaa 748 191 km 745 083 km 806 521 km 440 600 € 478 243 € 762 448 € 1,19 € 1,34 € 1,39 € 370 200 s 357 718 s 548 210 s Võrumaa 470 000 km 485 086 km 505 945 km 289 800 € 334 886 € 527 011 € 1,29 € 1,49 € 2,16 € 224 800 s 225 289 s 244 241 s


Alla laadida ppt "Teedevõrk Kagu-Eestis - kitsaskohad ja võimalused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam