Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

GEOMEETRIAST II osa R. Kalep TEEMASID KUJUTAVAST Ainekood RKE111

Seotud esitlused


Teema esitlus: "GEOMEETRIAST II osa R. Kalep TEEMASID KUJUTAVAST Ainekood RKE111"— Esitluse väljavõte:

1 GEOMEETRIAST II osa R. Kalep TEEMASID KUJUTAVAST Ainekood RKE111
Täiendanud: J. Särak 2018, TTK © R. Kalep TTK

2 Käesolev õppematerjal on mõeldud AT, ME, RA,LI ja TI erialadele loengus esitatu kinnistamiseks.
Kirjandus: J. Riives, K. Tihase Joonestamine. Tallinn, Valgus O. Rünk, N. Paluver 1986 (1987). Kujutav geomeetria. Tallinn, Valgus 3. J.- E. Särak Kujutav geomeetria. Tallinn, Tallinna Tehnikakõrgkool 4. H. Lubi, J. Särak Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I. Tallinn, Tallinna Tehnikakõrgkool 5. A. Koloviski, J. Särak Inseneriraafika. Tallinn, Tallinna Tehnikakõrgkool 6. J. Särak, Insenerigraafika. Tallinn, Tallinna Tehnikakõrgkool © J. Särak, TTK

3 Õppematerjal internetis, e-koolis
Aadress:  Moodle [Sealt valida: Reaalainete keskus: 1. Kujutav geomeetria – autor Rein Kalep, õppejõud P. Sokolov (ME, AT, TT, RT, TL); 2. Graafika – Rein Kalep_Õppematerjalid] R. Kalep Kujutav geomeetria. Videoloengud. J. Särak Kujutav geomeetria. Õppematerjal. Tln, Tallinna Tehnikakõrgkool H. Lubi, J. Särak Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I. Tln, Tallinna Tehnikakõrgkool J. Särak Insenerigraafika. Tln, Tallinna Tehnikakõrgkool Ja veel palju muud. © J. Särak, TTK

4 KOLMVAADE © R. Kalep 2013 TTK

5 KOLMVAADE © R. Kalep 2013 TTK

6 KAKSVAATE JÄRGI KOLMVAATE KONSTRUEERIMINE II
© R. Kalep TTK

7 AKSONOMEETRIA JÄRGI KOLMVAATE KONSTRUEERIMINE
Pealtvaate suund Läbiv ava Vaate vasakult suund Eestvaate suund © R. Kalep TTK

8 VAATED Altvaade Pinnalaotus Vaade paremalt Eestvaade Vaade vasakult
Need on 6 põhivaadet Pinnalaotus Vaade paremalt Eestvaade Vaade vasakult Vaade tagant Pealtvaade Peavaade

9 LISAVAADE A A

10 LISAVAADE A A A

11 LISAVAADE A A

12 LÕIKE VAJALIKKUS I R. Kalep TTK2007©

13 LÕIKE VAJALIKKUS II R. Kalep TTK2007©

14 LÕIKE VAJALIKKUS III R. Kalep TTK2007©

15 LÕIKE VAJALIKKUS IV R. Kalep TTK2007©

16 LÕIKE VAJALIKKUS V R. Kalep TTK2007©

17 LÕIKE VAJALIKKUS VI © R. Kalep TTK 2007

18 LÕIKE TÄHISTAMINE A - A A A 3 15
Kui lõikepind ei ühti sümmeetria tasandiga, tuleb lõige tähistada A - A A Lõige joonestatakse vastava vaate asemele ja pealkirjastatakse A 15 3

19 Lõige eraldatakse vaatest
POOLVAATLÕIGE Ära unusta kontuuri Lõige eraldatakse vaatest Vaatepoolelt kaovad nähtamatud osad Sümmeetriateljega Lõikepoolelt kaovad nähtavad kontuurid ja nähtamatud osad muutuvad nähtavaks

20 MÕÕTUDE KANDMINE I 120 90 Ø80 Ø36 Ø55 Ø65 25
1. Mõõdud kantakse väljapoole kontuure(mitte lähemale kui 10mm) 120 2. Mõõtjooned ei tohi lõikuda mõõtjoonte ja piirikjoontega 90 3. Vaateelementide mõõdud(90) vaate poolele, lõikeelementide mõõdud(25) lõike poolele Ø80 Ø36 Ø55 Ø65 4. Kinniseid mõõtahelaid ei kanta 25 Lõikeelemendi mõõtjoon ühepoolse noolega

21 MÕÕTUDE KANDMINE II Jälgi mõõtude kandmist osalise lõike puhul
©R. Kalep TTK reaalainete keskus 2006

22 TÄHISTAMATA FRONTAALLÕIGE

23

24

25 TÄHISTATUD HORISONTAALLÕIGE

26 KOLMVAADE 1.Joonesta aksonomet- ria järgi kolmvade. 2.Asenda eestvaade
frontaallõikega

27 KEELATUD LÕIKED

28 KEELATUD LÕIKED Tugiribisid ja õhukesi seinu pikilõikes lõigatakse, kuid ei viirutata

29 FRONTAALLÕIGE Ribi pikilõikes ei viirutata(keelatud lõige)

30 © R. Kalep TTK

31 KOHTLÕIGE © R. Kalep TTK

32 RISTLÕIGE Ristlõige kujutatakse ainult lõikepinda jäävaid elemente
A - A A - A

33 PEALEJOONESTATUD RISTLÕIGE
Pealejoonestatud ristlõike kontuur on peenjoon

34 VÄLJATOODUD ELEMENT A(5 : 1) A

35 LIHTLÕIKED ÜLESANNE © J. Särak TTK

36 LIHTLÕIKED (ÜLESANDE LAHENDI VARIANT)
© J. Särak, TTK


Alla laadida ppt "GEOMEETRIAST II osa R. Kalep TEEMASID KUJUTAVAST Ainekood RKE111"

Seotud esitlused


Google'i reklaam