Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Korteriühistu sammud linna maale parkla rajamisel:

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Korteriühistu sammud linna maale parkla rajamisel:"— Esitluse väljavõte:

1 Korteriühistu sammud linna maale parkla rajamisel:
Pöörduda parkla esialgse eskiisiga linnaosa valitsusse; Tellida projekteerimistingimuste saamisel ehitusprojekt; Esitada valminud ehitusprojekt linnaosa valitsusele, et saada ehitusluba; Ehitusprojekti kohase parkla ehitus; Teavitada linnaosa valitsust projektikohase parkla valmimisest; Esitada taotlus Tallinna Linnavaraametile isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemiseks; Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine

2 1. Korteriühistu soovib rajada parkla linna maale
Korteriühistu, kes omab parkla ehitamiseks üldkoosoleku otsust, pöördub oma linnaosa valitsuse poole Korteriühistul on linnaosa valitsusse pöördumisel olemas parkla esialgne vabas vormis koostatud joonis, millelt näha: parkla asukoht; parkla ligikaudne suurus;

3 Linnaosa valitsus hindab korteriühistu poolt esitatud lahendust.
Vajadusel teeb linnaosa valitsus korteriühistule ettepaneku parklalahenduse muutmiseks, korrigeerimiseks. Kui koostöös korteriühistuga on leitud parim parklalahendus, taotleb linnaosa valitsus parklale projekteerimistingimused. Projekteerimistingimused väljastab Tallinna Kommunaalamet, määrates tingimustes ka ehitusprojekti kooskõlastajate ringi.

4 2. Korteriühistu on linnaosa valitsuse vahendusel saanud projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste saamisel tellib korteriühistu projekteerijalt parkla ehitusprojekti Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada kõigi projekteerimistingimustes nõutud asutuste ja isikutega

5 3. Korteriühistu pöördub valmis ehitusprojektiga linnaosa valitsusse, et saada ehitusluba

6 Linnaosa valitsus taotleb valminud ehitusprojekti saamisel parklale ehitusloa ja edastab selle korteriühistule

7 4. Korteriühistu on saanud parklale ehitusloa
Korteriühistu võib asuda parklat ehitama.

8 5. Parkla on valmis Korteriühistu pöördub pärast parkla valmimist linnaosa valitsuse poole, kes vaatab parklarajatise üle ja hindab selle vastavust ehitusprojektile

9 Linnaosa valitsus korraldab valminud parkla kohta vajalike andmete esitamise Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. Linnaplaneerimise amet teeb esitatud dokumentide põhjal ehitisregistrisse parkla kohta kande „kasutusel“.

10 6. Korteriühistu taotleb valminud parklale isikliku kasutusõiguse
Korteriühistu esitab Tallinna Linnavaraametile taotluse valminud parklale isikliku kasutusõiguse seadmiseks ühistu kasuks Korteriühistu lisab taotlusele koopia ehitusprojektist; Tallinna Transpordiameti poolt kooskõlastatud liiklusskeemi, millelt on näha milliseid liiklusmärke ja kuhu ühistu soovib paigaldada

11 7. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine
Isiklik kasutusõigus kantakse kinnistusraamatusse. Seetõttu vormistatakse isikliku kasutusõiguse seadmise leping notariaalselt. Notariaalse tehingu aja ja koha teatab ühistule Tallinna Linnavaraamet. Korteriühistul tuleb kanda tehinguga seotud kulud- notaritasu ja riigilõiv kinnistusraamatusse kande tegemise eest. Kulude suurus on ligikaudu 60 eurot.


Alla laadida ppt "Korteriühistu sammud linna maale parkla rajamisel:"

Seotud esitlused


Google'i reklaam