Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Aine hulga olemus, ülesannete lahendamine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Aine hulga olemus, ülesannete lahendamine"— Esitluse väljavõte:

1 Aine hulga olemus, ülesannete lahendamine
Katrin Soika

2 Sisukord Aine hulga olemus Ühiku mool teisendamine Valemid aine hulga arvutamiseks: 1) Valem lähtudes osakeste arvust; valemist tuletamine, avaldamine, Avogardo arvu ajalugu, Avogadro arvu olemus, ülesanne 2) Valem, lähtudes aine massist; valemist tuletamine, avaldamine, ülesanne I, ülesanne II 3) Valem, lähtudes gaasilise aine ruumalast, valemist tuletamine, avaldamine, ülesanne 4) Valik ülesandeid, ülesannete vastused Laul Ristsõna

3 Mida näitab aine hulk? Aine hulgaga loendatakse osakeste arvu. Aine hulga ühik on 1 mol [mool]. 1 moolis on ALATI 6,02 ˑ 1023 osakest. Aine hulka võiksime võrrelda kommikarbiga: 1 karp = 16 kommi; 2 karpi= 32 kommi; pool karpi= 8 kommi 1 mool = 6,02 ˑ 1023 osakest; 2 mooli= 12,04 ˑ 1023 osakest

4 Teisendame ühikut mool
0,002 mol= __________ mmol 200 mol= __________ kmol 0,5 kmol=_________ mol 30 mmol=_________ mol 70 mol= ______ kmol 0,0005 kmol= _______ mmol 2 0,2 500 0,03 0,07 500

5 Valemid ainehulga arvutamiseks
Millistest füüsikalistest suurustest sõltub aine hulk?

6 Aine hulga arvutamine osakeste arvu järgi
n- aine hulk (ühik 1 mol), N-osakeste arv (osakesed võivad olla aatomid, molekulid, ioonid) (ühik 1os), NA-Avogadro arv, konstant, mille väärtus on 6,02 · 1023

7 Avaldamine . = Avalda eelnenud valemist: Osakeste arv 6 3 2

8 Avogadro arv 1811 aastal määras itaalia õpetlane ja jurist Amadeo Avogadro, et erinevate gaaside ühes ja samas ruumalas sisaldub ühesugune arv osakesi (Avogadro seadus).

9 Avogadro ise ei püüdnud seda arvu kindlaks teha, selle määras esimesena aastal austria füüsik ja keemik Johann Josef Loschmidt.

10 Võrdlusi Avogadro arvu väärtusega
Taevas teadaolevaid tähti on 10 korda vähem kui on Avogadro arv. Kui valmistada omlett munadest, mida on Avogadro arvu väärtuses, siis täidaks see omlett kõik ookeanid 30 miljonit korda.

11 Leia kui palju on kolvis joodi molekule kui joodi aine hulk on 0,002 mooli.
Lahendus Antud nI2= 0,002mol NA=6,02ˑ1023 1,24ˑ1021 os Leida: NI2 Mõtle, millises valemis on seotud aine hulk ja osakeste arv! Mis on NA väärtus? Vastus:

12 Ainehulga arvutamine aine massi järgi
n – aine hulk (ühik 1 mol), m – aine mass (ühik 1g), M – molaarmass NB! Saad arvutada tabeli abil (ühik 1g/mol). Molaarmassi arvutatakse analoogselt molekulmassiga .

13 Avaldamine . = Avalda sellest valemist: Mass Molaarmass 6 3 2 = 6 3 2

14 Leia, mitu mooli keedusoola võttis Anu teelusikale kui lusikal on soola 5 grammi.
Lahendus Antud mNaCl= 5g 0,085 mol Leida: nNaCl Mõtle, millises valemis on seotud aine hulk ja mass! Vastus:

15 Leia, mitu vee molekuli on laual olevas klaasis, mille mass koos veega on 50 grammi (klaasi mass on 30 grammi). Lahendus Antud mH2O= 20g NA=6,02ˑ1023 Leida: NH2O Mõtle, millises valemis on seotud aine hulk ja osakeste arv! Millises valemis on mass? Vastus:

16 Ainehulga arvutamine aine ruumala järgi
n- aine hulk (ühik 1 mol), V – aine ruumala (ühik 1dm3=1l, 1 cm3= 1mml), Vm- aine molaarruumala, gaasilistel ainetel on normaaltingimustel molaarruumala alati 22,4 l/mol.

17 Avaldamine Avalda sellest valemist: Ruumala Molaarruumala . = 6 3 2 =

18 Leia, mitu liitrit süsihappegaasi paiskub õhku kui selle gaasikoguse aine hulk on 50 mooli.
Lahendus Antud nCO2= 50mol Vm= 22,4 l/mol 1120 l Leida: VCO2 Mõtle, millises valemis on seotud aine hulk ja ruumala! Vastus: Avalda valemist ruumala!

19 Ülesandeid Leia järgmiste ainete massid. Millise aine mass on kõige suurem: 3 mol SO2 b) 3 mol H2S c) 3 mol H2SO4 d) 3 mol SO3 2) Arvuta moolide ja molekulide arv 4 grammis lämmastikmonooksiidis ja 8 grammis lämmastikhappes. Kummas aines on rohkem molekule? 3) Leia järgnevate gaaside aine hulk kui on teada nende ruumalad: 0,56 dm3 NO2 b) 11,2 l CO c) 448 ml SO2 4) Leia kui suur on 2 kg hapniku ruumala!

20 Vastused 1) a) 192 g; b) 102 g; c) 294 g; d) 240 g 2) Lämmastikmonooksiidi molekule on rohkem. 3) a) 0,025mol b) 0,5 mol c) 0,002 mol 4) 1400 l

21 Laul moolipäevast Kas teadsid, et 23. oktoobril peetakse moolipäeva?

22 Ristsõna ainehulgast


Alla laadida ppt "Aine hulga olemus, ülesannete lahendamine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam