Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tallinna Linna nutikad lahendused elanikele

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tallinna Linna nutikad lahendused elanikele"— Esitluse väljavõte:

1 Tallinna Linna nutikad lahendused elanikele

2 Tallinn arvudes 441 245 elanikku 159.3 km2 8 linnaosa, 1 saar
23 ametiasutust teenistujaga 255 hallatavat asutust töötajaga Koolid-lasteaiad-huvikoolid - 204 Loomaaed Linnamuuseum Botaanikaaed Linnateater

3 Teenused Teenuste andmekogu - viidakogu kõikide teenuste saamiseks 572 teenust 476 otsest teenust 90 5.nda taseme e-teenust Standardsed teenuskirjeldused Ligipääsukanalid Hinnakirjad Õigusaktid Tagasiside

4 47 infosüsteemi – 35 andmekogu
Tallinna avalike kogunemiste infosüsteem AKIS Tallinna avalike teenuste andmekogu ATAK Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde register Geoveeb Tallinna haljastute infosüsteem Tallinna hariduse infosüsteem Tallinna infosüsteem AKTAL Tallinna jäätmevaldajate register Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteem OPINFO Tallinna kalmistute register HAUDI Tallinna kinnistute kultuurilooliste ja arhiiviandmete infosüsteem KAJA Tallinna kinnisvararegister Tallinna lemmikloomaregister Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem Tallinna liikluskorraldusvahendite ja liiklusvoogude seirevahendite andmekogu Tallinna linna finantsinfosüsteem Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem

5 Tallinna linna kohtuasjade register
Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem PIT2 Tallinna maaregister Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem Tallinna parkimiskorralduse andmekogu Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu Tallinna planeeringute register TPR Tallinna raielubade andmekogu Tallinna ruumiandmete register TAR Tallinna sporditegevuse toetuste infosüsteem PAI Tallinna teeregister Tallinna universaaltoetuste andmekogu UNTO Tallinna uuringute infosüsteem Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu TERA Tallinna välisprojektide infosüsteem Tallinna väärteoasjade register Tallinna õigusaktide infosüsteem TEELE Tallinna õigusaktide register TÕR

6 12 tehnilist süsteemi ja veebilehte
HP OpenView service desk Active Directory Linnavolikogu hääletusssüteem Linnavolikogu stenografeerimissüteem Viru keskuse autobussiterminali elektrooniline juhtimissüsteem Liiklussageduse seiresüsteem (veebikaamerad) Foorikeskuse infosüsteem Sõiduplaanid HUVI Turismiturunduse infosüsteem Biblioserver Tallinn Cardi administreerimissüsteem

7 Uue infosüsteemi loomise põhimõtted (1)
Analüüsitud protsessid Korrastatud õigusruum – registreering RIHAs, põhimäärus Koosvõime – kõik andmed mida x-tee kaudu saab, sealt ka võetakse Taotleja peab esitama andmeid minimaalselt 100% „e“ – taotlused, menetlus, tulem, järelevalve ID-kaardiga logimine, digitaalallkiri

8 Uue infosüsteemi loomise põhimõtted (2)
Kaardikomponent (GIS) Töödeldakse andmeid, millest vajadusel tekitatakse dokumendid Kõik asjasse puutuvad dokumendid samas süsteemis Avaandmed, ka ruumiandmed Äpp?! Ühtsed kujunduselemendid Andmejälgija!

9 Kvaliteet 6158 e-teenuse kasutajat on arvanud:

10 2018-2019 tegemised Sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem PIT2
Meede: Avalike teenuste pakkumise arendamine Taotlusvoor: Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil Valdkond: Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine Sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem PIT2 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem HHHIS Kommunaalamet

11 2018-2019 tegemised (2) Tallinna õigusaktide infosüsteem TEELE
Tallinna Linnakantselei Tallinna e-teeninduse portaali funktsionaalsuse laiendamine matusetoetus

12 2019 tegemised Geoveeb Linnaplaneerimise amet
Meede: Avalike teenuste pakkumise arendamine Taotlusvoor: Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil Valdkond: Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine Geoveeb Linnaplaneerimise amet Ligipääsetavuse infosüsteem Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Maatoimingute infosüsteemi eelanalüüs

13 Aitäh! Mari Roots Avalike teenuste infosüsteemide arendamise osakonna juhataja


Alla laadida ppt "Tallinna Linna nutikad lahendused elanikele"

Seotud esitlused


Google'i reklaam