Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Naiste tugikeskuse teenus Raplamaal

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Naiste tugikeskuse teenus Raplamaal"— Esitluse väljavõte:

1 Naiste tugikeskuse teenus Raplamaal
2017

2 TEENUS RAPLAMAAL 2008. aastal loodi MTÜ Raplamaa Naiste Tugikeskuses
2016. aastal pakkus naiste tugikeskuse teenust Raplamaal Järvamaa Naiste Tugikeskus 2016.a. juulikuus loodi MTÜ Rapla Naistekeskus Oktoobrist 2016.a. kuni aasta lõpuni pakkus teenust MTÜ Rapla Naistekeskus Järvamaa Naiste Tugikeskuse koostööpartnerina MTÜ Rapla Naistekeskus kuulub Eesti Naiste Varjupaikade Liitu

3 2016.a. oli Raplamaal: motiveeritud ja koolitatud töötaja
psühhoterapeudi ja juristi nõustamisteenus nõuetele vastav majutusruum nõuetele vastav nõustamisruum vabatahtlikest koosnev meeskond koostöövõrgustik nii maakonnasiseselt kui väliselt valmisolek aastatepikkuseks tööks valmisolek võimaluste arendamiseks

4 Statistika 2013 2014 2015 2016 Eesti Rapla Pöördumisi kokku 2404 137 5051 256 5468 233 6030 29 Kaasatud lapsed 576 77 613 59 660 84 449 38 Majutusel olnud naised 189 22 215 8 190 10 116 4 Majutusel olnud lapsed 165 14 186 13 7 175 2

5 2013 2014 2015 2016 Eesti Rapla Füüsilist vägivalda kogenud naised 761 92 1271 33 1119 37 736 14 Vaimset vägivalda kogenud naised 1049 31 1809 53 1553 24 1088 30 Politsei poole pöördunud naised 171 17 311 15 256 9 344 2 KOV-i poole pöördunud naised 162 16 228 5 217 8 169

6 2017 Jaanuar: 5 pöördumist telefoni teel, 2 neist varasemad kliendid. Üks kohtumine. Veebruar: 5 pöördumist telefoni teel, 1 neist varasem klient. Üks kohtumine. Märts: 1 pöördumine telefoni teel. Erakorraline, vajas kiiret abi, majutust.

7 TEENUS TÄNA Hanke võitis ja 2017.a. jaanuarist pakub Raplamaal naiste tugikeskuse teenust MTÜ Eluliin MTÜ Rapla Naistekeskus jätkab koolitaja ja teadlikkuse tõstja rollis MTÜ Rapla Naistekeskusel koostööpartnerina ettevõte Vegamama MTÜ Eluliini ja MTÜ Rapla Naistekeskuse kokkupuuted vähesed, koostööd sisuliselt ei ole.

8 PROBLEEMID ÜLDISELT Ebakindlus tuleviku ees Vähene rahastus:
Puuduvad elementaarsed hüved Majandamine keeruline Töötajad jagavad end mitme koha peal

9 PROBLEEMID RAPLAMAAL TÄNA
Teenus on olnud mitmeid aastaid ebastabiilne Juba teist aastat järjest uus teenusepakkuja MTÜ Eluliin ei tunne Raplamaad ega siinseid võimalusi Teenuse saamise keskpunkt ei asu Raplamaal Klient on sunnitud suhtlema mitme inimesega Puudulik õigusabi

10 MUREKOHAD SÜSTEEMIS ÜLDISELT
Ohvriabi seaduse kohaselt on Sotsiaalkindlustusametil kohustus tagada naiste tugikeskuse teenuse osutamine kõigis maakondades Probleem ei seisne üksnes konkreetse hanke ebaõnnestunud korralduses ja ebapiisavas rahastuses Hangete süsteem ei sobi rakendamiseks valdkonnas, mis tegeleb äärmiselt keerulise ja haavatava sihtgrupi abistamisega Vaja on tagada stabiilsus Oluline põhiressurss on pühendunud, kogenud ja põhjalikult koolitatud inimesed Hangete süsteemi puhul jääb alati määravaks teenuse hind, mis tähendab, et kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid jäävad paratamatult kõrvale

11 ENVL ETTEPANEKUD Igasse maakonda SKA töölepinguga naistevastase vägivalla ohvritega tegelev spetsialist (või spetsialistid) ehk naiste tugiisik Tingimused: *naistevastase vägivalla koolituse läbimine *sobivad isikuomadused *varasem töökogemus naiste tugikeskuses *kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas või sellega lähedases valdkonnas või selle hariduse omandamine

12 Väiksematest maakondades vähemalt üks tugiisik, kes jagab valveaegu ohvriabi töötajaga. Suuremates maakondades (Harju, Ida-Viru, Tartu, Pärnu) vastavalt rohkem töötajaid. Töö oleks nii ohvriabi töötajal kui naiste tugiisikul summeeritud tööaja arvestusega. Mõlemal vastuvõtuajad kontoris, kuid suurem osa tööst moodustaks tegelemine konkreetsete klientide juhtumite lahendamisega, vajadusel nende saatmine erinevates asutustes ja toimingutel. Öösel saab telefoni suunata üleriigilisele tugitelefonile.

13 MIS SAAKS EDASI Jätkatakse senist praktikat, kus maakonnas oli tugikeskuses tööl vähemalt kaks inimest, et tagada ööpäevaringne valmisolek. Ametikohta on võimalik jagada ka mitme töötaja vahel (osakoormus) Koolitatud vabatahtlike kaasamine, mida võimaldab ka kehtiv ohvriabi seadus. Vabatahtlike kaasamine on ettenähtud ka MARACis. Seni tegutsenud tugikeskuste MTÜ-d jätkaksid koolitamise ja avalikkuse teavitamisega. Saavad luua naiste tugigruppe, suvelaagreid, loovusringe ja olla muul moel toeks. Naiste majutamiseks SKA üürib korteri või sõlmib lepingu KOV-ga

14 NÕUSTAMINE SKA värbab psühholoogid, psühhoterapeudid, lastepsühholoogid ja juristid. Tingimuseks lisaks erialasele kõrgharidusele naistevastase vägivalla koolituse läbimine ning sobivad isikuomadused. Nõustamine peab olema korraldatud maakonnas, kus naine elab. Spetsialistid sõidavad vajadusel kohale nii nagu seni on olnud. Naiste tugiisik hindab iga naise ja lapse abivajadust ja suunab naise ja lapse(d) vastavalt vajadusele spetsialisti juurde.

15 RIIGI ÕIGUSABI Naiste tugiisiku roll oleks naistevastase vägivalla ohvri tuvastamine ja tema suunamine riigi õigusabi teenusele. Teenust osutavatel advokaatidel ja juristidel oleks samuti kohustuslik läbida naistevastase vägivalla koolitus.

16 ETTEPANEKUST SAADAV KASU
Riigitöötajatel on tagatud kõigi vajalike andmebaaside kasutamine, millega suureneb oluliselt töö efektiivsus. Töötajatele on tagatud kõik sotsiaalsed garantiid, samuti saab neile tagada supervisiooni. Saab rakendada valdkonnale spetsialiseerunud juriste, psühholooge ja psühhoterapeute, kelle töö on tulemuslikum ja seega lõppkokkuvõttes kuluefektiivsem. Tagatud on ühtlase kvaliteediga teenus üle riigi Tagatud on stabiilsus

17 MTÜ Rapla Naistekeskus


Alla laadida ppt "Naiste tugikeskuse teenus Raplamaal"

Seotud esitlused


Google'i reklaam