Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut"— Esitluse väljavõte:

1 Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut
Sotsiaalkaitse suuna magistriõppe 2019/20 õa sisseastunute infotund Ave Põldmets-Ruut Õppenõustaja-spetsialist

2 Olulised dokumendid Õppekorralduse eeskiri (ÕKE)- reguleerib õppetööd
Akadeemiline kalender – õppekorraldusega seotud tähtajad Õppekava - õpingute alusdokument Asio – tunniplaan, mitte ÕISi tunniplaan ÕIS2 – õppetööd puudutavate andmete kogumine, säilitamine, väljastamine

3 Akadeemiline kalender
Sügissemester : lõpeb ÕISis sügissemestri kursustele registreerimine eksamisessiooni algus jõuluvaheaeg eksamisessioon jätkub sügissemestri lõpp

4 Õppekava Magistriõpe 120 EAP nominaalaeg 2 aastat
õppekava tähis STSPM/19 (sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse) või STSTM/19 (sotsiaaltöö) Selleks, et lõpetada nominaalse õppeajaga, peab semestris tegema keskmiselt 30 EAP ja aastas 60 EAP mahus õppekavajärgseid aineid.

5 Õpingukava koostamine hiljemalt 09.09.2019
Õpingukava koostatakse üheks semestriks Õppeaineid valides tuleb aluseks võtta õppekava ja selle nominaaljaotus. Lõpetamistingimus: õpingute jooksul ühe võõrkeelse aine läbimine, vajalik arvutioskuse tase (STSPM) Mitte jätta 09. sept viimasele minutile, süsteem võib olla ülekoormatud. Kui õpingukava ei esitata, siis eksmatrikuleerimine!

6 ÕKE ehk õppekorralduse eeskiri
Tasuta õppimiseks peate igas semestris keskmiselt läbima 30 EAP’d (30-6EAP), õppeaastas 60 EAP´d (60-6EAP). Arvesse lähevad õppekavajärgsed ained. Tasuta õppeks nõutavate ainepunktide mitteläbimisel on kohustus tasuda nö trahviraha. (eritingimus: alla 7-aastane laps;keskmise, raske või sügava puudega isik; puudega lapse vanem või eestkostja) Esimese aasta esimesel semestril peate registreerima vähemalt 22,5 EAP mahus ainetesse (et püsida täiskoormusel) ja minimaalselt 24 EAP, et mitte maksta trahviraha ning sooritama sügissemestri lõpuks positiivsele tulemusele vähemalt 15 EAP mahus aineid - nimetatud tingimuse mittetäitmisel eksmatrikuleeritakse.

7 ÕKE ehk õppekorralduse eeskiri
Täis- ja osakoormus: Täiskoormuses õppimiseks peate iga õpitud semestri kohta läbima vähemalt 22,5 EAP mahus aineid, alla selle langeb osakoormusesse (I õa lõpuks vähemalt 45 EAP ja II õa lõpuks vähemalt 90 EAP) Osakoormuses õppimiseks peate iga õpitud semestri kohta läbima vähemalt 15 EAP mahus aineid, alla selle eksmatrikuleeritakse. Osakoormus on tasuline. Täis- ja osakoormus määratakse iga õppeaasta lõpus ja see kehtib kuni järgmise õppeaasta lõpuni Osakoormuses õppides ei saa taotleda rahalisi toetusi, õppelaenu ja tasuta õppida (pead maksma EAP’de alusel + trahviraha tasuta õppeks nõutava EAP’de hulga puudumise eest)

8 ÕKE ehk õppekorralduse eeskiri
Ainete sooritamine: Eksamit või arvestust on õigus sooritada 2 korda: semestri lõpus, järeleksamid ka Eksamile/arvestusele PEAB ÕISis registreerima! Sooritusõigus kehtib semestri lõpuni Kui semestri lõpuks pole saanud positiivset tulemust, registreerite end uuesti aine korduskuulajaks (siis kui aine uuesti toimub) Korduskuulamine on tasuta Ainet on võimalik uuesti kuulata üks kord Kui ainet ei suuda läbida ka korduskuulamisega, siis kohustusliku aine puhul eksmatrikuleeritakse

9 Toetused ja stipendiumid
Stipendiumite ja toetuste kohta saate infot Grete Mai Keerd´ilt. Erivajadusega tudengite nõustaja Maarja Jõgioja.

10 Tehke sel nädalal! TLÜ kasutajakonto ja tlu.ee e-posti aadress, sest olulist infot saadetakse vaid tlu.ee aadressile Vaadake ÕISis üle oma kontaktandmed ja seadistage seal teadete saamise e-posti aadress, et ÕISi teated jõuaksid teieni õigel ajal, suunamine Registreerige end ainetesse ja tutvuge oma tunniplaaniga. Tunniplaan moodustubki teie poolt registreeritud ainetest. NB! Ainesse registreerides võtate endale kohustuse see ka läbida. Kui jääb aineid läbimata, paneb ÕIS kevadsemestri registreerimisele piirangu max 38 EAP. Kui soovite registreeringut tühistada, siis saate seda teha kuni esimese õppenädala jooksul. Ärge jätke registreerimist viimasele minutile, sest süsteem on siis ilmselt ülekoormatud ja teil jääb see tegemata! Pärast ainete lisamist oma õpingukavasse vajutage kindlasti ESITA nuppu. Alles siis on teie õpingukava kinnitatud. Selle tegemata jätmine on võrdne õppetööle mitteilmumisega ja teid eksmatrikuleeritakse Tutvuge õppekorralduse eeskirja, akadeemilise kalendri ja meie kodulehega

11 Kelle poole pöörduda Ave Põldmets-Ruut, õppenõustaja-spetsialist- saatke küsimused ile, mitte ÕISi sõnumitesse. Mare Leino, õppekava kuraator (STSPM) Marju Medar, õppekava kuraator (STSTM) Tuuli Oder, õppejuht

12 Tänan tähelepanu eest! Küsimusi?


Alla laadida ppt "Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut"

Seotud esitlused


Google'i reklaam