Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Eesti Õhuvägi liitlaste väevõime maaletooja

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Eesti Õhuvägi liitlaste väevõime maaletooja"— Esitluse väljavõte:

1 Eesti Õhuvägi liitlaste väevõime maaletooja
Jaak Tarien Kolonelleitnant Õhuväe ülem

2 “Ma ei tea kes selles sõjas võitjaks tuleb, kuid kindlasti see pool, kes saavutab ülekaalu õhus.” Kindral Johan Laidoner ( )

3 ÕHUVÄGI TAVAINIMESE SILMADE LÄBI

4 ÕV KOHT EESTI RIIGIKAITSES
Julgeolekupoliitika Alused (2010). Sõjaline kaitse: Eesti sõjaline kaitse põhineb; esmasel iseseisval kaitsevõimel ja; NATO kollektiivkaitsel. Eesti ÕV loob vajalikud tingimused, et liitlaste ÕV’d saaksid võimalikult kiiresti ja efektiivselt meie regioonis õhuvõimu projektseerida: esmalt heidutuseks; vajadusel kineetilise jõu kasutamiseks. ÕV KOHT EESTI RIIGIKAITSES

5 ÕHUVÄE STRUKTUUR Õhuväe ülem Õhuväe Staap Lennubaas Õhuseiredivisjon
1994 Õhuväe Staap 1998 1997 Lennubaas Õhuseiredivisjon

6 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
FOR OFFICIAL USE ONLY ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Radarid 2014 3DMR ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS FOR OFFICIAL USE ONLY 6

7 ÕHUSEIREDIVISJON 24/7 ÕHURUUMI KONTROLL
Lennuvahendi avastamine Identifitseerimine Plaanipärane liiklus Tundmatu lennuvahend Visuaalne identifitseerimine - Abistamine Maanduma sundimine Riigist lahkuma sundimine - Jõu kasutamine ?

8 NATO ÕHUKOMPONENDI KÄSUAHEL
NATO RESTRICTED 11/20/2019 Planning AC Ramstein CAOC Uedem Tasking CRC Karmelava Execution CRP Ämari CRP Riga CRP Karmelava As CRC we are operationally subordinated to CAOC 2/4. All National CRPs are operationally subordinated to CRC and to the are subordinated radar sites. Via National CRPs we are performing radar management. Radars/radios Radars/radios Radars/radios NATO RESTRICTED 8 8

9 NATO ÕHUTURVE Teostatakse rotatsiooni korras, 2004 - tänaseni Leedust
Juhtimist teostatakse 3B ühisest keskusest (CRC Karmelava) Hiljutise Põhja-Atlandi Nõukogu otsusega muudeti lõpptähtajata alaliseks operatsiooniks. 3B ühine töögrupp

10 INTSIDENDID ÕHURUUMIS

11 ÕHUTURVE A-SCRAMBLE Il-18

12 ÕHUTURVE A-SCRAMBLE Il-20

13 ÕHUTURVE A-SCRAMBLE A-50

14 ÄMARI LENNUBAAS JA NATO
2006 kevadel NATO kinnitas nn uute liikmesriikide võimepaketi (CP5A0062) NATO Security Investment Program (NSIP) Ligikaudu 35 miljonit eurot Eesti panus Ligikaudu 58 miljonit eurot

15 ÕHUTURBE LENNUKITE (QRA) TOETUS
Ämari Lennubaas ÕHUTURBE LENNUKITE (QRA) TOETUS HÄVITUSLENNUKID (QRA) x 12 TRANSPORTLENNUKID x ? VASTUVÕTVA RIIGI TOETUS (RSOM/HNS) Vastuvõtu / teenindamise võimekus 24h TRANSPORTLENNUKID x 20 VARUSTUS x 1000 T INIMESED x 2000 EESTI ÕV LENNUNDUS

16 Readiness for HNS / RSOM ops
Use of Ämari AB IOC 2013 (8/5) Allied / partner trg deployments, exercises NATO AWACS trg FOC 2015 (24/7) all of IOC NATO Baltic Air Policing mission on rotational basis Readiness for HNS / RSOM ops

17 Use of Ämari AB Affordable - no fees, pay only for what you use
Available - lowest level of bureaucracy Attractive - training opportunities to include; Air-to-air training areas (TSA) Air-to-ground range (2013) Low level flying areas (2012) Supersonic flights

18 ÕV ROLL STRATEEGILISES HEIDUTUSES
Riigikaitse Strateegia (2010) 16. Eesti-vastane otsene sõjaline rünnak ei ole tõenäoline, kuid sellist ohtu ei saa siiski välistada. NATO sõjaline ülekaal on praegu ja ettenähtavas tulevikus piisav mis tahes vastase suhtes. Samas ei saa täielikult välistada mõne riigi, riikide grupi või mitteriikliku vastase väärarvestust, et NATO kollektiivkaitse ei rakendu. ÕV roll seisneb tihedas koostöös liitlaste õhuvägedega. Liitlaste sagedane Ämaris viibimine kommunikeerib vastasele selgelt Eesti tihedast integreeritusest NATO’ga ja aitab vältida strateegilisi väärarvestusi. Ämari lennuvälja õige kasutus hoiab ära sõjaohu. NATO ei piira lennuvälja kasutamist, Eesti riik otsustab.

19 ÄMARI VÕIMALUSED JA VAJADUSED
Võimalus: lennuvälja tsiviilosa väljaehitus põhja pool rada. Vajadused: Inimeste värbamine ja väljaõpe hetkel 95, IOC (8/5) – 112, FOC (24/7) - 229 Raudtee ja teine juurdepääsutee Hangete lõpuleviimine Taristu lõpuleviimine

20 ÄMARI DETAILPLANEERING

21 LENNUTEGEVUS Opereeritavad lennuvahendid 2 An-2 4 R-44
L-39 (rendileping ) Sihitajate ja tulejuhtide väljaõpe Lennuvälja käitamiskogemus Kaitseväe väljaõpe Teraskilp, BAM Kevadtorm jne Sisejulgeolek Kasutusalad Maaväe ja mereväe väljaõppe toetamine Otsinguoperatsioonid Teiste riiklike institutsioonide abistamine (politsei) Rahvusvaheliste õppuste toetamine See, mis oli planeeritud kustutada kolme nädalaga kustutati kolme päevaga

22 TSIV STRUKTUURIDE TOETUS
Olemasolevad lennuvahendid 2 An-2 4 R-44 Leitud ja päästetud 2006 – 3 inimest 2007 – 4 inimest 2008 – 4 inimest 2009 – 3 inimest Metsatulekahjude kustutamine 2008 Vihterpalu raba – 60 lendu, 78 tonni kustutusvahendit Ida-Virumaa – 223 lendu, 230 tonni kustutusvahendit Kasutusalad Maaväe ja mereväe väljaõppe toetamine Otsinguoperatsioonid Teiste riiklike institutsioonide abistamine (politsei) Rahvusvaheliste õppuste toetamine See, mis oli planeeritud kustutada kolme nädalaga kustutati kolme päevaga

23 ÕV LENNUNDUSE VAJADUS Ilma lennunduskultuurita ei suuda ÕV osaleda liitlaste õhuoperatsioonide ja –harjutuste planeerimises. Nõrgeneb Ämari strat heidutusvõime. Riigi lennuvahendite ühendamise töögrupi lõppraport jõuab VV detsembris 2012 ÕV Lennugrupis „rasva“ ehk juhtstruktuuri ei ole, juhtkond koosneb lendavkoosseisust. 2012 Eelarves kulub õhusõidukite opereerimisele ainult 0,6 MEUR

24 KOKKUVÕTE EESTI ÕHUVÄGI:
... on struktureeritud koostööks liitlastega; … tagab minimaalsete kuludega strateegilise heidutuse; … tagab eelhoiatuse ja situatsiooniteadlikkuse; … opereerib ja vajab jätkuvalt oma lennunduskomponenti suutmaks teha koostööd liitlaste õhuvägedega; … vajab Ämari taristu, hangete ja mehitamise lõpuleviimist

25 KÜSIMUSED ?

26 ÕHUVÄE VÄLISMISSIOONID
Iraak – Tallili lennuväli Afganistaan – ISAF, Kabuli lennuväli Afganistaan – ISAF, Kandahari lennuväli, Leedu – 3B juhtimiskeskus, (CRC Karmelava), 1999 – jätkuvalt Ungari - Strateegiline lennutransport, Papa lennuväli 2009 – jätkuvalt Tuletoetusjuhid (TACP) jätkuvalt


Alla laadida ppt "Eesti Õhuvägi liitlaste väevõime maaletooja"

Seotud esitlused


Google'i reklaam