Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Raskusjõu mõõtmine.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Raskusjõu mõõtmine."— Esitluse väljavõte:

1 Raskusjõu mõõtmine

2 Newtoni gravitatsiooniseadus (kaks masspunkti tõmbuvad üksteise poole jõuga, mis on võrdeline nende massidega ning pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga) (m3kg-1s-2) Newtoni II seadus (kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega) Vastavalt ekvivalentsus-printsiibile on gravitat-siooniline ja inertne mass võrdsed

3 1 gu = 10-6 ms-2 9,81 ms-2 = 981 Gal = mGal = gu =

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer

14 GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer

15

16


Alla laadida ppt "Raskusjõu mõõtmine."

Seotud esitlused


Google'i reklaam