Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Teadus- ja arendustegevuse rahastamisest

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Teadus- ja arendustegevuse rahastamisest"— Esitluse väljavõte:

1 Teadus- ja arendustegevuse rahastamisest
Katrin Pihor Teadusosakonna juhataja

2 Taust 2017. a moodustas avaliku sektori TA investeeringute maht 0,7% SKPst, sealhulgas riigipoolne rahastamine moodustas 0,50 % SKPst ( , Statistikaamet) Avaliku sektori TA kulud kasvasid 29,6 miljoni euro võrra (ca 22,3%): 2016: 131,1 mln eurot 2017: 160,7 mln eurot

3 Teadus- ja arendustegevuse kulutused kasumitaotluseta sektorites (mln EUR ja % SKP-st)

4 Teadus- ja arendustegevuse kulutused 2015. a – 2017. a
Teadus- ja arendustegevuse kulutused 2015.a – 2017.a. kasumitaotluseta sektorites kululiikide lõikes (EUR)

5 Ettevõtluslepingute maht on tagasihoidlik

6 RES 2019- 2022 läbirääkimiste tulemused
RES tulemusena suurendati teaduse põhiinstrumentide rahastust 13.3 miljoni võrra, millest enamik suunatakse baasfinantseerimisse. Ressursside väärindamise programm 3 milj eurot aastas, kokku 12 milj eurot SV raames Tootearenduse toetusmeede MKMile (5 milj eurot aastas) TA kulutuste suurendamise „hinnaks“ seni riigieelarvest rahastatud IKT programmi viimine SV alla ning teadus- ja arendustegevuse SV meetmete kärpimine (Nuti-pro meede, RITA programm vms)

7 Baasfinantseerimise jõuline kasv

8 Lisaks … Uued võimalikud toetusskeemid teaduse ja ühiskonna (sh majanduse) vaheliste seoste tugevdamiseks Proof of concept Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine Teadusnõunikud haruliitudesse Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tähtsustamine sh rahastamine teistes haldusalades Teadus- ja arendustegevuse mõju kasvatamine, sh baasfinantseerimise alusandmete korrastamine

9 Tänan!


Alla laadida ppt "Teadus- ja arendustegevuse rahastamisest"

Seotud esitlused


Google'i reklaam