Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Väliskaubandusstatistika 2019

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Väliskaubandusstatistika 2019"— Esitluse väljavõte:

1 Väliskaubandusstatistika 2019
Evelin Puura

2 Väliskaubandusstatistika protsess Eestis
KMD, VD aruanne Maksu- ja tolliamet Andmeesitaja Andmeesitaja Tollideklaratsioon Intrastati küsimustik; Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) Statistikaamet INTRASTAT Intrastati küsimustikku esitavad käibemaksukohustusega majandusüksused, mille EL-iga peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet vastavalt EL-i määruses kehtestatud lävendile. Praegu on nõutav kogumise lävend saabumisel 93% ja lähetamisel 97%. EKSTRASTAT Kaubad tuleb deklareerida tollis, kui ületatakse 1000 kg või eurot. Alla lävendi jäävad ettevõtted ei pea andmeid esitama. 2018.aasta lävendid: saabumise lävend eurot; Lähetamise lävend eurot. Lävend arvutatakse ettevõtte eelmise aasta kaubaveo käibe alusel. Alla statistilise läve jäänud ettevõtete käive ja hilisemad laekumised asendatakse statistikas hinnangutega. Hinnangud tehakse kahekohalise kaubakoodi ja EL-i riigi tasandil. Andmete kontrollimine, parandamine, töötlemine, analüüsimine, avaldamine Väliskaubandusstatistika kasutajad Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

3 INTRASTAT kohustuse tekkimine
Intrastati küsimustikku esitavad käibemaksukohustusega majandusüksused EL-iga peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet EL-i määruses kehtestatud lävend saabumisel 93% lähetamisel 97% Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

4 Esitamise kohustus Kohustus kestab aruandeaasta lõpuni.
Kuidas käituda siis, kui ettevõttel Tegevus ajutiselt peatatud Likvideeritud Andmeid pole võimalik tähtajaks esitada Teatada Statistikaameti klienditoe telefonil ( ) või e-posti teel. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

5 Läved 2019 Statistiline lävi: Kauba saabumine – 230 000 EUR
Kauba lähetamine – EUR Andmete esitamise kohustus Erilävi: 2019. aastat enam ei arvestata Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused Koolitus andmeesitajale

6 Statistiline lävi Aasta Eksport, eurot Import, eurot 2010 108 650
2011 90 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

7 EL 28 liikmesriigi läved Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

8 2019. aasta Intrastati valimis
Ettevõtteid Intrastat kauba saabumine Statistilise läve ületanud 3574 Intrastat kauba lähetamine Statistilise läve ületanud 3076 Statistilise läve ületamisel aruandeaasta jooksul Esitatakse andmeid alates läve ületamise kuust Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

9 Millal peab esitama ja kuidas?
Intrastati andmed tuleb esitada iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks kõigi eelmisel kuul ELi riikidega tehtud tehingute kohta. 23 liikmesriigil on esitamise tähtajaks 10. kuni 15. kpv Aasta jooksul uutele ettevõtetele - 2 kuud pikendust Kui kauba liikumist mingis kuus ei toimunud, esitada nullaruanne Andmete esitamise võimalused eSTAT Kompleksfail xlsx xlsx, csv veebis sisestamine XML Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

10 Meeldetuletused Automaatsed eSTAT -ist Klienditugi saadab kuu lõpus
5 päeva enne küsimustiku tähtaega 3, 7 ja 20 päeva pärast tähtaega e-kirjad lähevad peakasutajale või üldisele aadressile, kui pole teisiti seadistatud Klienditugi saadab kuu lõpus kui küsimustik on esitamata ettekirjutus ettekirjutuse korral küsimustiku esitamiseks aega 5 tööpäeva Kohtutäitur Ettekirjutuste puhul võetakse e-posti aadress äriregistrist - juriidiline e-post, kui on vale ja ei saa kätte, siis paraku see ei vabasta kohustusest eSTATist automaatselt saadetavad e-kirjad lähevad peakasutajale või üldisele aadressile, kui pole teisiti seadistatud. Ettekirjutuste puhul võetakse e-posti aadress äriregistrist - juriidiline e-post, kui on vale ja ei saa kätte, siis paraku see ei vabasta maksmisest Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

11 Andmeväljad I Intrastati käsiraamat Kõigile kohustuslikud andmeväljad:
Kaubakood – 8-kohaline kood vastavalt kehtivale KN-le Liikmesriik – Euroopa Liidu liikmesriik, kust kaup saabus või kuhu lähetatakse (2-kohaline tähtkood) Päritoluriik – kaup on toodetud või toimus viimane majanduslikult põhjendatud töötlemine (2- kohaline tähtkood) Tehingu liik – äri või muu toiming, mille tulemuseks on liikmesriikidevaheline kaupade liikumine (2- kohaline tehingu liigi kood) Netomass (kg) – kauba netomass (kaal) ilma pakendita kg Kogus ja mõõtühik (juhul kui KN-s on märgitud täiendav mõõtühik) Kaubaarve summa ja valuuta - kauba väärtus, mis on märgitud arvele. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused Koolitus andmeesitajale

12 Andmeväljad II Kõigile ettevõtetele vabatahtlikud andmeväljad:
Statistiline väärtus ja valuuta – kauba väärtus Eesti piiril Tarneklausel – müügilepingu säte, millega kehtestatakse nii müüja kui ka ostja kohustused Transpordiliik – transpordivahend, millega ületatakse Eesti piir. Postisaadetiste puhul tuleks märkida koodiks (5) olenemata tegelikust transpordiviisist. Kauba kirjeldus – soovitatav (aitab kontrollida kaubakoodi õigsust). Koht – statistilise väärtuse arvutamise kontrolliks Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

13 KN muudatused 2019 Kaubakoodide klassifitseerimisel tuleb kasutada kombineeritud nomenklatuuri konkreetse aasta versiooni. Muudatuste nimekiri ja seletav kombineeritud nomenklatuur Muudatused kombineeritud nomenklatuuris aastal Kaubakoodide leidmise abi Selgitavad märkused Eurostati otsingumootor Klienditugi tel , Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused Koolitus andmeesitajale

14 Statistikat KN muudatustest
Muudatusi aasta KNs kokku - 14 Uusi koode - 7 Kustutatud koode – 7 Mõõtühiku muudatus Bensiini mõõtühik 1000 l -> aastal m3 Kalade ja kütuste osas kaks koodi läks üheks. Alumiiniumi koodide puhul toimus detailsem jaotus ning otsetrüki masinate osas väike jaotuse muutus. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

15 Meduusid 2018. aastal 2019. aastal
Elusad värsked või jahutatud meduusid (Rhopilema spp.) Elusad, värsked, jahutatud, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees meduusid (Rhopilema spp.) Kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees meduus (Rhopilema spp.) Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

16 Mootoribensiin 2018. aasta 2019. aasta
Mootoribensiin, mille pliisisaldus on üle 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 98 (v.a lennukibensiin) Mootoribensiin, mille pliisisaldus on üle 0,013 g/l (v.a biodiisli sisaldusega ja lennukibensiin) Mootoribensiin, mille pliisisaldus on üle 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil 98 ja rohkem (v.a lennukibensiin) Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

17 Kaetud alumiiniumsulamitest lehed, ribad, plaadid
2018 2019 Plaadid, lehed ja ribad alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm, täisnurksed (sh ruudukujulised), värvitud, lakitud või plastiga kaetud Joogipurkide põhjade/kaante materjal ja avamisrõngaste materjal alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm Plaadid, lehed ja ribad alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm, täisnurksed (sh ruudukujulised), värvitud, lakitud või plastiga kaetud (v.a joogipurkide materjal, joogipurkide põhjade/kaante materjal ja avamisrõngaste materjal) Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

18 Katmata alumiiniumsulamitest lehed, plaadid
2018 2019 Plaadid, lehed ja ribad alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm, kuid alla 3 mm, täisnurksed (sh ruudukujulised) (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud, laiendatud plaadid, lehed ja ribad) Joogipurkide materjal alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm Joogipurkide põhjade/kaante materjal ja avamisrõngaste materjal alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm Plaadid, lehed ja ribad alumiiniumsulamitest, paksusega üle 0,2 mm, kuid alla 3 mm, täisnurksed (sh ruudukujulised) (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud, laiendatud plaadid, lehed ja ribad, joogipurkide materjal, joogipurkide põhjade/kaante materjal ja avamisrõngaste materjal) Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

19 Mõõtühikute muudatus Kaubakood (KN 2019) mõõtühik 2018 mõõtühik 2019
1000 l m3 Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

20 Metoodika põhitõed Ei kajastata Intrastati küsimustikes
Hädaabisaadetised katastroofipiirkondadele Kaup tagastatakse eraisikult kaugmüügi müüjale – postimüügi puhul Kauba montaaži ja/või installeerimist Teises riigis ladustatud kauba edasimüüki Transiiti Seaduslikud maksevahendid ja väärtpaberid Riiklikud kullavarud Diplomaatilised kaubad Eestis asuvatele teiste riikide relvajõududele saadetavad kaubad Erinevaid aja- ja rahakaarte, mille peal on unikaalne kood, et soetada mängukonsoolide jaoks digitaalseid mänge. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

21 Kaubad ajutiseks kasutamiseks alla 24 kuu
Ei kajastata Intrastatis Kaubad ajutiseks kasutamiseks alla 24 kuu Töötlemist ei ole kavandatud ega toimu Lähetust ega saabumist ei toimu maksustamise eesmärgil Tasuta jagatav reklaam, kaubanäidised Remont, kui teenus Garantii korras laekuvad varuosad (tasuta) Kaubale on tehtud juba tollideklaratsioon Kreeditarve on ühe kauba kohta alla 5000 euro Interneti teel alla laetavad teenused Pakendamine, mis ei muuda saadetud kauba formaati ega sisu Näiteks. Prantsusmaa saadab Eestisse kommikarbid, et siin kommikarbid kiletatakse. Sellist pakendamist ei tule kajastada Intrastatis. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

22 Jäätmed KN on spetsiaalsed kaubakoodid Jäätmetega tehingud
Taaskasutavate jäätmete ost/müük – tehing 11 Jäätmete töötlemine – töötlemise tehingud Jäätmete kõrvaldamine – tehing 99 Ettevõte tasub kõrvaldamise teenuse eest Intrastatis kajastada jäätmete väärtus Negatiivse väärtuse korral näidata summaks 1 sent Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

23 Töötlemine Lepingujärgne tegevus, millega
luuakse uusi tooteid muudetakse oluliselt kauba omadusi Kaup lähetatakse või saabub töötlemisele Tehingu liigiks 41 või 42 Intrastatis näidatakse kauba omahinda Kaup lähetatakse või saabub pärast töötlemist Tehingu liigiks 51 või 52 Kaubaarve summa = kauba algne hind + osutatud teenuse maksumus + lisatud materjali maksumus Kui hind ei ole teada, määratakse see hinnanguliselt. Kajastada mõlemad suunad. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

24 Näide 1. Pärast töötlust liigub kaup samasse riiki tagasi
Soomest saadeti kangas Kaubaarve summas näidatakse kanga hinda Kauba saabumine FI tehing 41 Eestis lepingu järgne tegevus – õmmeldakse pluusid Lisatakse lukud Kauba lähetamine FI tehing 51 Kanga hind, õmblusteenuse hind ja lisatud materjal Kaubaarve summas kajastatakse Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

25 Näide 2. Pakendamine ja kaup viiakse teise riiki
Prantsusmaa saadab meile 500kg kottides jahu pakendamiseks Kaubaarve summa on jahu maksumus Kauba saabumine FR tehinguliik 42 EE pakendatakse jahu 1 kg kottidesse viiakse edasi FI Kauba lähetamine tehinguliik 52 Kaubaarve summa= jahu hind + pakendamise kulud Kauba lähetus Soome FI Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

26 Tarkvara kajastamine Kas tarkvara ostetakse/müüakse füüsiliselt?
DVD,CD, mälupulk, kõvaketas jne. Kas tarkvara ostetakse/müüakse füüsiliselt? JAH Kas tarkvara on tellitud? Kaup kajastatakse Intrastatis Teenus EI Tarkvara on arendatud spetsiaalse tellimuse järgi Teenus JAH EI Teenus Kas litsents on koos tarkvaraga? EI JAH Kajastatakse Intrastatis Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

27 Internetist alla laaditav materjal
Trükikirjandus Intrastati küsimustikus tuleb kajastada ka paberajalehed, - ajakirjad, -raamatud jms trükikirjandus. Kui trükkimist vajav materjal edastatakse Interneti teel, siis kauba saabumist ei kajastata. Internetist alla laaditav materjal Kajastatakse ainult kauba lähetamise küsimustikus Valmis trükitud materjali saatmine Soome Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

28 Kolmnurk - kaubandus Arve
Intrastat. Kauba saabumine. Saatjariik - SE Intrastat. Kauba lähetamine. Sihtriik - DE Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused Koolitus andmeesitajale

29 Kolmnurktehing maksuameti nägemusel
Pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale Kolmnurktehing maksuameti nägemusel Deklareerimine, kui Eesti maksukohustuslane on: A- võõrandaja KMD lahtrid 3; 3.1; VD tulp 3 (kaupade maksustatav väärtus) B- edasimüüja KMD –l ei kajastata VD tulp 4 (kolmnurktehingu väärtus) C- soetaja KMD lahtrid 1 või 2, 4, 5 (kui maha arvatav) ja 7 VD-l ei kajastata

30 Parandused Pöörata tähelepanu veateatele.
Vastata veateatele esimesel võimalusel. Korduvate vigade puhul viia sisse ka parandused ettevõtte baasi. Vigased kaubakoodid asendada kehtivate koodidega. Parandused ja lisakirjed tuleb esitada konkreetse kuu, aasta ja tehingu kohta eSTATis avada uuesti kinnitatud aruanne ja teha vajalikud muutused XML saab parandada eSTATis või saata uus Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

31 Õiguslik alus Nii Ekstrastat kui ka Intrastat süsteemid baseeruvad täielikult ELi määrustel rubriiki „Intrastat“ – „Õigusaktid“), mis kehtivad kõigis liikmesriikides. Siiski on liikmesriikides Intrastati rakendamisel protseduurireeglite, statistiliste lävede ja kogutavate näitajate puhul mõningaid erinevusi. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused Koolitus andmeesitajale

32 Tulevik 2022.aastal üleminek SIMSTAT -ile
Kauba lähetamise andmete esitajatel lisandub ostja ID väli Pärast üleminekuperioodi, kui on olemas kõikide liikmesriikide andmed, loobuda järk-järgult saabumise voo andmete kogumisest Aruandlus 3.0 raames anda täielik sisend raamatupidamisprogrammide tootjatele, et programmidesse saaks sisestada kõik vajalikud andmeid Tööstuse ja Intrastati kauba lähetuse küsimustike ühendamine (2020.aasta). Töötleva tööstuse ettevõtted, kes hetkel esitavad tööstustoodangu eksporti, saaksid ühe küsimustikuga edastada nii Intrastati kui tööstustoodete küsimustiku andmed. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

33 Simstati ajakava olulisemad punktid
Tegevus Periood 1. Konfidentsiaalsuse reeglite ja nõuete kokkuleppimine 2. Ajakava andmete vahetuseks 3. Seadusandluse muutmine 4. Andmete vahetuseks metoodika kooskõlastamine ja tehniliste lahenduste paika panek 5. Liikmesriikides andmekogumise süsteemi moderniseerimine 6. Asümmeetriate lahendamine 7. Kohustuslik andmete vahetus Pidev halduskoormuse monitoorimine 8. Hinnata uue süsteemi toimimist Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

34 Milliseid andmeid vahetatakse?
Eestis SIMSTAT-is kogutavad andmed (kauba lähetuse voos) SIMSTAT-i andmete vahetusega liikmesriikide statistikaasutustele edastatavad andmed Periood (kuu, aasta) Voog (kauba lähetamine) Eesti ettevõtte registrikood Ostja käibemaksukohustuslase number Kaubakood (8-kohaline) Tehinguliik Sihtriik Päritoluriik Netomass (kg) Täiendav mõõtühik koos kogusega Kaubaarve summa Transpordiliik Statistiline väärtus Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

35 Väliskaubanduse tulevik - FRIBS
SA ja andmeesitaja Konfidentsiaalsus, turvalisus Liikmesriikide vaheliste kokkulepete saavutamine Üleminekuperioodil lisakoormus nii andmeesitajatel kui ka SA-l Tarkvara lahendused Ajakavast kinnipidamine 2022? Tarbijale Liikmesriikidel on teised ostja ID-numbrid Valimite kattumine Teiste koodidega edastatavad kaubad Hinnangute arvestamine Tekivad konfidentsiaalsed andmed 2021.aastal üleminek SIMSTAT –ile SIMSTAT – Single Market Statistics Kauba lähetamise andmete esitajatel lisandub ostja ID väli Pärast üleminekuperioodi, kui on olemas kõikide liikmesriikide andmed, loobuda järk-järgult saabumise voo andmete kogumisest Aruandlus 3.0 raames anda täielik sisend raamatupidamisprogrammide tootjatele, et programmidesse saaks sisestada kõik vajalikud andmeid Analüüsime võimalust (2020.aasta) , et need firmad, kes esitavad tööstustoodangu eksporti, saaksid ühe küsimustikuga edastada nii Intrastati kui tööstustoodete küsimustiku andmed. Ühe liikmesriigi eksport teise liikmesriiki on selle liikmesriigi import Lähetamise voos lisandub uus näitaja – ostja ID (ostja käibemaksukohustuslase number) Ekspordi detailandmete edastamine andmed tuleb esitada ostja ID järgi lähetuse küsimustikes kirjete arv kasvab Saabumise voogu näitavate andmete edastus peaks pärast üleminekuperioodi lõppema Liikmesriikidel on teised ostja ID-numbrid, s.t kauba saab reaalselt teine ettevõte kui liikmesriigi ostja ID-l märgitud Aheltehingud Kolmnurktehingud mõjutab maakonna, tegevusala ja töötajate arvu järgi avaldatavat väliskaubandusstatistikat ja teadlaste analüüse Teiste koodidega edastatavad kaubad tekivad nihked 8-kohaliste kaubakoodide aegridades DE, FR kasutavad lihtsustatud varuosade koode Lubatakse väikese väärtusega erinevaid kaupu panna ühe koodi alla Hinnangute arvestamine, hetkel veel lahtine, kas edastatakse või mitte Valimite kattumine Väikese riigi probleem Tekivad konfidentsiaalsed andmed (hetkel Eestis neid ei ole) Soovitakse, et eksportija riik määrab konfidentsiaalsuse, mida importija riik kasutab Teisene konfidentsiaalsus (varjamaks esmast konfidentsiaalsust) Hetkel riikliku statistika seaduse kohaselt passiivne konfidentsiaalsus Osa andmetest muutub konfidentsiaalseks (andmebaasis ei ole kaubakoodi või liikmesriiki) Framework regulatsion integrating business statistics -> lühend: FRIBS Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

36 Probleemid Ajakavast kinnipidamine Konfidentsiaalsus, turvalisus
Liikmesriikide vaheliste kokkulepete saavutamine Üleminekuperioodil lisakoormus nii andmeesitajatel kui ka SA-l Tarkvara lahendused Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

37 Valdkond „Väliskaubandus“ http://www.stat.ee/valiskaubandus
Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

38 Kasuta statistikat Eesti Statistikaameti andmebaas
Statistika andmebaas Eesti piirkondlik väljaanne Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/17;3/18 Kaupade ja teenuste väliskaubandus ettevõtlusnäitajate järgi Eesti piirkondade väliskaubandusstatistikast aastal Artiklid Kaubavahetuse käive suurenes võrreldes mullusega - Eesti Statistika Blogi Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga | Statistikablogi Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt | Statistikablogi EUROSTAT väliskaubanduse andmebaas ÜRO andmebaas OECD andmebaas Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

39 Ekspordi turgude ja kaupade muutus
Olulisem sihtriik Soome – ekspordi struktuur laiapõhjaline Stabiilsemad ekspordi sihtriigid – Läti, Leedu, Saksamaa Rootsi oli peamine sihtriik Venemaa langus 2014 – sanktsioonide mõju Üle aastate jõudis USA ( ) TOP3 hulka – elektriseadmete väljavedu Elektriseadmete vähenemine – Rootsi ekspordi kahanemine Kütuste väljavedu taas tõusul – maailmaturul kasvas kütuse hind Toidukaupade langus 2014 – Venemaa sanktsioonid EKSPORT Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis, välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned, kaudne eksport. Ei hõlma transiiti ega teenuseid Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

40 Impordis olulised riigid ja kaubad
Olulisim saatjariik – Soome Venemaa suured muutused – mineraalsed tooted Elektriseadmete langus – osade sisseveo nõudluse vähenemine Mineraalsete toodete hüpped – maailaturu hind Transpordivahendite sisseveo kasvud – laevad, lennukid kui ka riiklikud tellimused (trammid, rongid) IMPORT Kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks, välismaale edasimüügiks, taasväljaveo kohustusega ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil, taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit, kaudne import. Ei hõlma transiiti ega teenuseid. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

41 Eesti kuulub väliskaubanduses EL keskmike hulka (elaniku kohta), 2017
Suurim eksport elaniku kohta on Hollandis ja Belgias Suured sadamad – re-eksport Impordis ületame EL keskmist, kuid ekspordis mitte Baltimaadest ühe elaniku kohta oleme paremad Leedu ekspordi ja impordi mahud on suuremad kui meil Läti ekspordi ja impordi mahud on väiksemad kui meil Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

42 2/3 väliskaubanduse käibest saadakse Harjumaalt (sh Tallinn)
Eksport maakondades, 2017 Import maakondades, 2017 Tallinna osatähtsus 42% eksporditud kaupade väärtusest Harjumaa osatähtsus 18% Tartumaa osatähtsus 8% Kõigist maakondadest eksporditakse puitu ja puittooteid Enamikes piirkondades mööbli ja kokkupandavate puitehitiste väljavedu Ida-Virumaal oluline kütuste eksport Tallinna osatähtsus 58% imporditud kaupade väärtusest Harjumaa osatähtsus 18% Tartumaa osatähtsus 6% Mehhaaniliste masinate ja seadmete sissevedu oluline kõigis piirkondades Oluline ka elektriseadmete ja sõidukite ning nende osade sissevedu Ettevõtte maakonnad on määratud juriidilise aadressi alusel ja kui ettevõttel on tehased erinevates maakondades, siis aluseks on ikka juriidiline aadress. Välja toodud kaubad moodustavad maakonna väliskaubanduse käibest vähemalt 5%, väiksema osatähtsusega on muude all. Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

43 Eestis mõjutavad väliskaubandust väiksemad ettevõtted
Suurimad ekspordi väärtuse loojad – keskmise suurusega ettevõtted Impordis väike- ja mikroettevõtted 2011 kahenes ekspordis ja impordis keskmiste ja väikeettevõtete osatähtsus Kasvas suurettevõtete osatähtsus – tööstusettevõtetele toetused 2017 vähenes ekspordis ja impordis suurettevõtete osatähtsus Ekspordis kasvas keskmiste ja mikroettevõtete osatähtsus Impordis kasvas ainult mikroettevõtete osa Mikro- ja väikeettevõtete arv Eestis suurem kui keskmiselt EL riikides Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

44 Eestis määravad mitme tegevusala käibe mikro- ja väikeettevõtted, 2017 aasta
Mikro- ja väikeettevõtete panus eksporti on suurim kinnisvara, teaduse, halduse, ehituse, põllumajanduse, info ja side ning finantstegevuse tegevusalades Suurettevõtete eksporditud väärtuse osatähtsus suurim tööstuses Impordis on suurettevõtete väärtus suurim töötlevas tööstuses ja mäetööstuses ning info ja side tegevusalas Impordis on mikroettevõtete käive suurim kinnisvaras Kogu väliskaubanduse käibest ligi 1/3 tuleb suurettevõtetelt Intrastat andmeesitaja koolitus muudatused

45 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Väliskaubandusstatistika 2019"

Seotud esitlused


Google'i reklaam