Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Aatomi ehituse ja perioodilisussüsteemi seosed

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Aatomi ehituse ja perioodilisussüsteemi seosed"— Esitluse väljavõte:

1 Aatomi ehituse ja perioodilisussüsteemi seosed
Koostaja: Helen Kaljurand Tallinna Kristiine Gümnaasium

2 Sisukord Elementide omadused on määratud tuumalaenguga ja aatomiraadiusega Elektronkatte ehituse kordamine Elektronkatte ehituse kordamine 2 Elektronskeem Elektronskeemide koostamine Ülesanne 1 Ülesanne 2 Ülesanne 3 Perioodilisussüsteem internetist Ülesanne internetipõhise tabeliga Abi Linke erinevate perioodilisussüsteemide kohta

3 Elementide omadused on määratud tuumalaenguga ja aatomiraadiusega
Tuumalaengu kasvamine Aatomiraa-diuse kasvamine Metalliliste omaduste tugevnemine Mittemetal-liliste omaduste tugevnemine  Perioodis Perioodis  Perioodis Rühmas

4 Elektronkatte ehituse kordamine
Elektronkate koosneb _____________________. Elektronide _____________ arvu elektronkihil saab arvutada valemist _________ . A-rühma elementidel näitab väliskihi elektronide arvu __________ number. ____– rühma elementidel on enamasti väliskihil ____ elektroni. elektronkihtidest maksimaalset 2 𝒏 𝟐 rühma B 2

5 Elektronkatte ehituse kordamine 2
1. elektronkihil võib olla kuni ___elektroni, 2. kihil kuni ____ elektroni, 3. kihil kuni ____ elektroni ja 4 kihil kuni ____ elektroni. Eelviimasel kihil on kuni ____ elektroni. 2 8 18 32 18

6 Elektronskeem Si: +14/ 2) 8) 4)
Elektronide arv väliskihil (A-rühma elementidel rühmanumber) Elemendi sümbol Si: +14/ 2) 8) 4) Aatomituuma laeng (aatomnumber) Elektronide arv 2. kihil (n=2) Elektronide arv 1. kihil (n=1)

7 Elektronskeemide koostamine
) ) ) +11 2 8 1 +11 -11 Elektronskeem väljendab elektronide jaotust elektronkihtidel.

8 Ülesanne 1 Koosta elektronskeemid ja aatommudelid järgmistele elementidele: H, Mg, F, S. H : +1/ 1) Mg : +12/ 2)8)2) F : +9/ 2)7) S: +16/ 2)8)6) +1 +12 +9 +16

9 Ülesanne 2 Määra elektronskeemi järgi elementide asukoht perioodilisustabelis (rühm ja periood): +3/ 2)1) +10/ 2)8) +32/ 2)8)18) 4) +15/ 2)8)5) +35/ 2)8)18)7) 2. periood, IA rühm 2. periood, VIIIA rühm 4. periood, IVA rühm 3. periood, VA rühm 4. periood, VIIA rühm

10 Ülesanne 3 Missugune on elektronkihtide arv ja väliskihi elektronide arv elementide aatomitel, mis asuvad perioodilisustabelis: 4. perioodis VA rühmas, 2. perioodis IA rühmas, 3. perioodis IIA rühmas? Koosta ka eeltoodud elementide elektronskeemid. Elektronkihte 4, väliskihil 5 𝒆 − Elektronkihte 2, väliskihil 1 𝒆 − Elektronkihte 3, väliskihil 2 𝒆 − a) As: +33/ 2)8)18)5) Mg: +12/ 2)8)2) b) Li: +3/ 2)1)

11 Perioodilisussüsteemid internetis
(saab vaadata ainete füüsikalisi ja keemilisi omadusi, aatomiehitust, muuta tabeli olemust)

12 Ülesanne http://www.ptable.com
Vali ülevalt: Properties Moodusta MSExcelisse tabel, milles kajastuksid: a) IA ja IIIA rühma elementide sulamistemperatuuride muutused (märgi: melting point), b) IA ja IIIA rühma elementide aatomite raadiuse muutumine (märgi radius), c) Loo MSExcelis tabel, mis väljendab nende füüsikaliste suuruste muutumist.

13 Abi Vali properties Vali soovitud füüsikaline surus

14 Linke erinevatest internetipõhistest perioodilidustabelistest


Alla laadida ppt "Aatomi ehituse ja perioodilisussüsteemi seosed"

Seotud esitlused


Google'i reklaam