Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Vahendid ja võtted häälikuõpetuse käsitlemiseks 1. klassis.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Vahendid ja võtted häälikuõpetuse käsitlemiseks 1. klassis."— Esitluse väljavõte:

1 Vahendid ja võtted häälikuõpetuse käsitlemiseks 1. klassis.
Elma Piirimägi Tartu 2016

2 Häälik ja täht Häälik ja täht (häälikut hääldame ja kuuleme, tähti näeme ja kirjutame) TABEL Hääliku tunnetamine Häälikupikkuste tabel (häälikugrupid, käemärgid)

3 Häälikuanalüüs Häälimine(“venitame” sõna lahti, häälikute järjekorra määramine sõnas, kas mõni häälik kõlab pikemalt) Häälikuanalüüsi etapid (veaohtlike häälikute leidmine, häälikupikkuste muutmine, häälikupikkuste määramine, järgneb õigesti kirjutamine).

4 Mängud häälikulise analüüsi kinnistamiseks.
Kala (hääliku asukoha määramine sõnas) Kala koosneb peast, kehast ja sabast. Pärast häälimist tõstab laps selle kala osa , kus otsitav häälik asub. Sobib ka valikvastustega harjutuste puhul kasutada. Pallikesed (üks või kaks sinist või punast ringi papist alusel täis- ja kaashäälikute õigesti märkimiseks kirjas)

5 Mängud häälikulise analüüsi kinnistamiseks 2
Sõnakett piltidega või esemetega. Kett või torn (kinnistub häälikugruppide tundmine, häälides moodustab laps keti punastest-sinistest-rohelistest ketilülidest sõna või toetudes häälimisele ehitatakse sini- puna- roheline torn , arendab ka peenmotoorikat) Mütsimäng ( lause laiendamine, sobib ka aluse, öeldise, sihitise õpetamisel)

6 Mängud häälikulise analüüsi kinnistamiseks 3
Leia kingitused (laual on pildid, kingitused peavad algama sama häälikuga kui tegelase nimi) LOGICO komplekt (TEA Kirjastus) palju erinevaid ülesandeid erineval raskusastmel koos enesekontrolliga. Komplekt “Lugemismängud”

7 Häälikupikkuste käsitlemise metoodika.
Sõnatulpade lugemine (võrdlev hääldamine tulpade kaupa, seejärel ridade kaupa) Erinevate häälikupikkustega sõnade lugemine võrdlevalt (lühike- ülipikk, lühike- pikk, pikk-ülipikk. kolm pikkust võrdlevalt). Häälikupikkuse muutmine. Häälikupikkuse määramine. Grafeemi valimine. Õige kirjutamine.

8 Kirjutamine Õiged tähekujud Tähekujude analüüs

9 Tänan!


Alla laadida ppt "Vahendid ja võtted häälikuõpetuse käsitlemiseks 1. klassis."

Seotud esitlused


Google'i reklaam