Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Avalikud teenused omavalitsuste ja MTÜde koostöös? Harjumaa näitel

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Avalikud teenused omavalitsuste ja MTÜde koostöös? Harjumaa näitel"— Esitluse väljavõte:

1 Avalikud teenused omavalitsuste ja MTÜde koostöös? Harjumaa näitel
Eesmärk: suurenenud teadlikkus toetusvõimalustest ja HEAK teenustest Mari-Liis Dolenko MTÜde konsultant SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus november 2010

2 Harjumaa Omavalitsuste Liiduga
MTÜde konsultandid SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liiduga Soov: Efektiivsemalt teenuseid osutada Ülevaadet saada potentsiaalsetest teenusepakkujatest Teha sujuvat koostööd Tõsta teadlikkust avalike teenuste delegeerimise teemast üldiselt sündis projekt Norra ja EMP regionaalarengu meetme toel: “Harjumaa mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel” Eesmärgid: Omavalitsustevaheline koostöö: ühised teenused Mittetulundusühenduste valmisoleku, suutlikkuse tõstmine, oskuspotentsiaali hindamine ja kasutamine

3 Mida tegime projekti raames?
Uuring Harjumaa KOVide ja MTÜde seas Koostööseminarid Lääne- ja Ida-Harjumaal (uuringu tulemused, head näited, arutelud töögruppides) Õppereis Norrasse Koolitused delegeerimise protsessi teemadel (KOVd ja MTÜd koos!) Ja muidugi kasulik raamatukene  vt  meie tegevus 2009 Projekti nõukoda: HEAKi inimesed, HOLi inimesed, 2 teemaeksperti

4 Avalik teenus ehk üldistes huvides osutatav teenus:
Välistamatus; universaalne kättesaadavus; konkurentsitus; raskesti mõõdetavus; väike individuaalne valikuvabadus; turutõrge Avaliku teenuse delegeerimine: Teenuse osutamise üleandmine eraõiguslikule juridilisele isikule, säilib kontroll ja vastutus Kellele delegeerida? Äriühingud MTÜd/SAd (kodanikualgatuslikud vs OV poolt asutatud) KOV koostöö Delegeerimine õnnestub: 1) konkurentsitingimustes 2) partnerlusel põhinev suhe * Selles ettekandes on kasutatud ka Praxise uuringu- ja koolitusmaterjale, Annika Uudelepp

5 Harjumaa hetkeolukord MTÜdele delegeerimisel: Partner uuringu läbiviimisel: OÜ Faktum&Ariko omavalitsusest 19 delegeerivad - ei ole väga levinud praktika (delegeerimine vs toetused) - pigem tugiteenused ja seadusevälised tegevused - peamiselt kultuur/vaba aeg, sporditegevus, noorsootöö; ka külaelu edendamine, kohati sotsiaalhoolekanne, eakad - lepingud peamiselt 1-aastased - partnerlusel põhinev delegeerimine - ei nähta delegeerimist olulise alternatiivina - KOV koostöö suhteliselt nõrk

6 Miks MTÜdele vähe delegeeritakse: - KOV ei usalda MTÜ võimekust, ei näe partnerlust - KOV ei taju MTÜd kui professionaalse teenuse osutajat - MTÜl puudub teadlikkus/kogemus/võimekus - MTÜl ja KOVil teadmatus protsessi suhtes, “keeruline asjaajamine” Murekoht: andmebaasi puudumine (KOV ei tunne MTÜsid, MTÜdel ei ole võrgustikku)

7 Miks MTÜdele delegeerida
Miks MTÜdele delegeerida? - sihtgrupi tundmine, nendeni jõudmine - mõnikord asukoha eelis - paindlikkus ja tulemuslikkus teenuse käivitamisel - unikaalsed ekspertteadmised - teenuse sisuline arendamine (vs kasum) - teenuse arendamiseks lisafinantsid?

8 Mida teha, et rohkem delegeerida
Mida teha, et rohkem delegeerida? - harida KOVe tunnistamaks sellist alternatiivi - avalike teenuste miinimumstandardid, teenuste kirjeldused - harida MTÜsid et välja töötada tugev teenus - tugevdada MTÜ läbirääkimisoskust, turundamist - teenuspakkujate andmebaas (kasu nii KOVile kui MTÜle)

9 Kust alustada MTÜna? 1. Mõtle läbi, kas Sinu ühendus soovib avalikke teenuseid osutada - see on pikaajaline otsus! 2. Mis on minu ühenduse pakutav teenus (ühiskondlik vajadus/probleem, sihtrühm ja üldjoontes teenuse osutamise kohta arusaam)? 3. Miks minu ühendus selleks hea on? 4. Kus ja kellele teenust pakkuda? 5. Otsi koostööpartnereid ja neid, kellelt õppida

10 SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Head Edasimineku Algust Koostöös meiega! Mari-Liis Dolenko MTÜde konsultant SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Sirge tn 2, Tallinn Tel


Alla laadida ppt "Avalikud teenused omavalitsuste ja MTÜde koostöös? Harjumaa näitel"

Seotud esitlused


Google'i reklaam