Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

STAR Arengud: Toimetulekutoetus Matusetoetus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "STAR Arengud: Toimetulekutoetus Matusetoetus"— Esitluse väljavõte:

1 STAR Arengud: Toimetulekutoetus Matusetoetus
Evelyn Hallika Milvi haitov 2019

2 Hetkeolukord Alates jaanuari lõpust osutab kasutajatuge SKA
SKA ametlikult STAR-i vastutav töötleja Statistika ja päringud STAR-ist Kodulehe kolimine SoM lehelt SKA lehele STAR uued arenduspartnerid (lepingud 4.aastaks, maht kuni 2 mln eurot) Kogutud ettepanekud KOV-idelt (TTT ja Linnade Liidult) Toiduabi - Kasutajatoe juures räägin mallist ja kirjalikust pöördumisest.

3 SKA meeskond STAR-i meeskond SKA-s:
Ruth Paade - finants-ja arendusosakonna juht, telefon   Kristina Pähkel - arendusvaldkonna juht, telefon Ester Marjapuu – arendusanalüütik, telefon Marika Värk - kasutajatugi, Evelyn Hallika – nõunik (TTT), telefon Milvi Haitov – nõunik (TTT), telefon Sven Veskijärv – analüütik (statistika), telefon

4 SKA meeskond STAR-i meeskond SKA-s: STAR-i meeskond TEHIK-s
Anneli Nappus- analüüsitalituse juhataja, telefon Aika Kaukver – äriteenuste nõunik (teenuseosutajad), telefon STAR-i meeskond TEHIK-s Eve Jürgenson – teenusehaldur Karin Rits – STAR tooteomanik

5 2019. a tähtsamad tegemised Viibimiskoha arendus Riskiperede seire
Süsteemi arhitektuuritööd Väikearendustööd Planeerime kasutaja rahuolu küsimustikku, et meil tekiks esimene tase, mille vastu hakata teenuse kvaliteeti hindama

6 Matusetoetus- arendused
STARi arendused RR-ist surmade info –plaanis 2019 a juunis STARi parendus - surnud isiku elukoht Isiku konto alla välismaa konto lisamise võimalus KOVi enda matusekulud kajastada STARis

7 Matusetoetus: suur plaan
Alates : Paberivaba menetlus (surmatunnistus digitaalne, sisestamine kohe STARi) Taotluse esitamine üle-Eestiliselt läbi iseteeninduse STARis suunamine vastavale KOVile menetlemiseks

8 Toimetulekutoetus: hetkeseis
STARi hooldustööde alt on sisse viidud parendused: Üliõpilase puhul- õiged §-d otsusele Dokumentide liikide nimekiri uuendatud Mais lisandub: RR andmete päring leibkonna kuvamiseks esmasel pöördumisel Samuti on tulemas kinnipidamiste miinusmärgiga sisestamine Suvel plaanis: Eluasemekulude muutmise võimaldamine nn pliiatsi lisamine Tarbitud teenuste eest miinusmärgiga kulu lisamine esmasel pöördumisel Väljamaksel summa muutmise vajadus Elatisabi ja puudega vanema toetuse andmete ületulek automaatselt Viisa alusel sõlmitud töölepingust (EMTA tululiigi kood 120) saadava tulu kajastamine

9 Toimetulekutoetus: kuhu edasi
E-toimik TTT menetlustes TTT menetlusprotsesside muutmine eesmärgiga dubleeriva tegevuse kaotamiseks Andmevahetuste täiendamine (lisa registrid, erinevad teenusepakkujad) Teenuse osutaja või toimetuleku saajatega arvete esitamise e-teenus (TTT postkast)

10 Aitäh!


Alla laadida ppt "STAR Arengud: Toimetulekutoetus Matusetoetus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam