Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

PÕHISEADUSE § 154 ja SEGADUS

Seotud esitlused


Teema esitlus: "PÕHISEADUSE § 154 ja SEGADUS"— Esitluse väljavõte:

1 PÕHISEADUSE § 154 ja SEGADUS
Rein Lang Justiitsminister 18.veebruar 2009.a.

2 § 154 Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega. Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

3 Mida see tähendab? 1. Mis on KÕIK KOHALIKU ELU KÜSIMUSED?
2. Mis on SEADUSTE ALUSEL ISESEISVALT?

4 KOHALIKU ELU KÜSIMUSED
1. KOKS § 6, kuid mitte ainult! 2. Kogukonna ühiselu ja ühishuvi korraldamine KOV territooriumil. 3. Kohaliku elu küsimuste lahendamine kohaliku omavalitsuse poolt peab olema võimalik ja otstarbekas. 4. EKOH art. 4 lg 3 tuleneb subsidiaarsuse printsiip – ülesandeid täidetakse inimesele kõige lähemal seisval avaliku võimu tasandil, kus see on ülesannete iseloomu, ulatust ja täitmise tõhususe nõuet arvestades kõige sobivam.

5 KOHALIKU ELU KÜSIMUSED
Ei maksa ajada näpuga seadusest järge ja otsida kirja pandud sätet, mida tegema peab. Kohustused tulenevad tervest mõistusest ja oskusest piiritleda oma koht päikese all. Hinnangu sellele annab valija.

6 SEADUSTE ALUSEL ISESEISVALT
See on seaduslikkuse nõue, mitte viide sellele, et ülesanded tuleb kõik ammendavalt seaduses kirja panna. PS § 3 lg 1 alusel teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. See kehtib kogu avaliku võimu kohta.

7 SEADUSTE ALUSEL ISESEISVALT
1. Iseseisvus on õigus vabalt otsustada, kas üldse, millal ja kuidas tegutseda. 2. Arvestama peab aga seadustega. Seadusandja võib omavalitsuste iseseisvust piirata, aga see õigus pole absoluutne – kõik piirangud peavad olema põhjendatud (PS § 11 – proportsionaalsuse printsiip). 3. Kuni piirang kehtib, tuleb seda täita.

8 Meil on PS § 154 mõistmises kaks vastukäivat arusaama:
KOKKUVÕTTEKS Meil on PS § 154 mõistmises kaks vastukäivat arusaama: 1. Teeme ainult seda, mis seaduses kirjas ja nõuame raha. 2. Tegutseme iseseisvalt ja nõuame proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse printsiibi täitmist.

9 KONKREETNE ETTEPANEK Korrastada KOV tulubaas järgmiselt: 1. Langetada riiklik üksikisiku tulumaksumäär 10%-le. 2. Võimaldada KOV-l samas määras volikogu otsusega kehtestada kohalik tulumaks. 3. Tulumaksu tagastused toimugu proportsionaalselt tulumaksu kogumääraga. 4. Kiiremas korras viia läbi revisjon seaduse alusel KOV-dele seadusega kehtestatud ülesannetest.


Alla laadida ppt "PÕHISEADUSE § 154 ja SEGADUS"

Seotud esitlused


Google'i reklaam