Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Vabariigi Valitsus.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Vabariigi Valitsus."— Esitluse väljavõte:

1 Vabariigi Valitsus

2 Vabariigi valitsus on kõrgeim täidesaatva võimu esindaja Eestis ehk valitsus viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat. Valitsust juhib president (presidentaalne riik) või peaminister (parlamentaarne riik). Eestis kuuluvad Vabariigi Valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid. Nimetatakse erinevates riikides erinevalt, näiteks Venemaal ministrite nõukogu. Ülesanded riigiti erinevad

3 Valitsuse vahetumine:
1) Pärast Riigikogu valimisi paneb vana valitsus ameti maha ja kokku tuleb uus. 2) Pärast valitsuskriisi, kui Riigikogu umbusaldab peaministrit. Tagandatakse terve valitsus ja uus peaminister moodustab uue valitsuse.

4 Valitsuse moodustamise etapid
Riigikogu valimised ja erakondade läbirääkimised President teeb valimised võitnud erakonna juhile ettepaneku moodustada uus valitsus. Peaministri kandidaat esitab Riigikogu ees oma plaane ja Riigikogu liikmed hääletavad vastavalt poolt või vastu Peaministri kandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu Vabariigi Presidendile, kes nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse. Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

5

6 Valitsuste liigid Üheparteiline enamusvalitsus- valitsused vaid ühe erakonna esindajad Koalitsioonivalitsus ehk mitmeparteiline valitsus- valitsuses on rohkem kui ühe erakonna esindajad.

7 Valitsuse ülesanded Viib ellu sise- ja välispoliitikat
Suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust Korraldab seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist Esitab Riigikogule seaduseelnõusid ja välislepinguid ratifitseerimiseks Koostab riigieelarve eelnõu ja korraldab riigieelarve täitmist jne

8 Ministrid Eestis Peaminister- Haridus- ja teadusminister-
Justiitsminister- Kaitseminister- Keskkonnaminister- Kultuuriminister- Majandus- ja kommunikatsiooniminister – Põllumajandusminister – Rahandusminister- Regionaalminister- Siseminister- Sotsiaalminister – Välisminister -

9 Peaminister Andrus Ansip

10 Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo

11 Justiitsminister Kristen Michal

12 Kaitseminister Mart Laar

13 Keskkonnaminister Keit Pentus

14 Kultuuriminister Rein Lang

15 Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

16 Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder

17 Rahandusminister Jürgen Ligi

18 Regionaalminister Siim Valmar Kiisler

19 Siseminister Ken-Marti Vaher

20 Sotsiaalminister Hanno Pevkur

21 Välisminister Urmas Paet

22 46. Vabariigi Valitsus

23 Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele,“ ütles peaminister Andrus Ansip, lugedes ette valitsusliikmete ametivannet, millele kirjutasid lisaks valitsusjuhile alla kõik kaksteist ministrit.

24 Peaminister on kõige tähtsam minister, tema esindab valitsust ja juhib selle tegevust.
Ministrid juhivad ministeeriumeid ja esindavad Eestit oma valdkonnas Euroopa Nõukogus. Need ministrid, kellel ministeeriumit ei ole, on portfellita ministrid. Eestis puudub Regionaalministeerium ning ka peaministril ei ole ministeeriumit. Eesti Põhiseaduse järgi saab Eestis olla maksimaalselt 15 ministeeriumi, hetkel 13.

25 Valitsuse istungid on reeglina kinnised.
Ministeeriumi struktuuriüksuste tööd juhib kantsler, tema äraolekul asekantsler. Nemad tagavad ministeeriumite töö järjepidevuse, nimelt kui ministrid vahetuvad, siis kantslerid jäävad. Valitsusasutuste töötajad on riigiametnikud. Valitsuste juures asub riigikantselei, mille ülesandeks on korraldada valitsuse ja peaministri asjaajamist ning tehnilist uuendamist. Riigikantseleid juhib riigisekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister.


Alla laadida ppt "Vabariigi Valitsus."

Seotud esitlused


Google'i reklaam