Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Teadusprojekti pealkiri

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Teadusprojekti pealkiri"— Esitluse väljavõte:

1 Teadusprojekti pealkiri
Teie nimi | Õpetaja nimi | Kool

2 Lisage küsimus siia Probleemi selgitus
See on küsimus, millele teie katse vastust otsib Probleemi selgitus

3 Projekti ülevaade Sisestage oma projekti lühiülevaade või kokkuvõte

4 Uurimistöö Uurimistöö esimene punkt Uurimistöö teine punkt
Uurimistöö kolmas punkt Võtke oma uurimistöö kokku kolme kuni viie punkti alla.

5 Kontrollitavad muutujad
Need jäävad teie katsete jooksul samaks Sõltumatu muutuja Muutuja, mida tahtlikult muudate ja katsetate Sõltuv muutuja Sõltumatu muutuja põhjustatud muutuste mõõtmine Otsustage, kuidas hakkate muudatusi mõõtma

6 Lisage siia oma vastus/lahendus
Enne katse alustamist püstitage hüpotees. See peaks olema uurimistööl põhinev põhjendatud oletus. Hüpotees

7 Ained (üksikasjalik loend)
Materjalid Ained (üksikasjalik loend) Kogus (olge täpsed) Üksus Kogus

8 Protseduur 1. etapp Kirjeldage seda etappi oma katses 2. etapp
Loetlege kõik etapid, mis tuleb katse käigus läbida. Nummerdage etapid.

9 Andmed/tähelepanekud
Sisestage katsete andmetel põhinevad tähelepanekud

10 Kokkuvõte Lühikokkuvõte tulemuste põhjal saadud järeldustest
Näidake ja selgitage, kas andmed toetavad teie hüpoteesi või mitte

11 Tsiteeritud tööd Sisestage trükitud ja elektroonilised allikad tähestikulises järjestuses


Alla laadida ppt "Teadusprojekti pealkiri"

Seotud esitlused


Google'i reklaam