Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Disain Peeter Vaas.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Disain Peeter Vaas."— Esitluse väljavõte:

1 Disain Peeter Vaas

2 Disain on kunst luua ja arendada tooteid, teenuseid ja lahendusi, mis on senistest lihtsamad,
huvitavamad, turvalisemad, loodussäästlikumad, parema väljanägemise, suurema kasutusmugavusega. Mis – Milleks ?

3 Disaini eesmärk on mõjuda alateadvusele ja tugevdada sõnumit, mitte ainult silma köita.

4 Disainireegleid ning põhimõtteid
Ole konservatiivne! Ära ilusta ja kaunista liiga palju ehk: alati disaini, mitte dekoreeri! Vähem on rohkem! (Less is more) Ole järjekindel! Järgi reegleid, kui Sul ei ole just väga head põhjust neid rikkuda! Disainireegleid ning põhimõtteid

5 Raam Punkt Joon Kuju Vorm Visuaalne struktuur

6 Kuju ja tausta suhe

7 Visuaalne kaal

8 Disainiprintsiibid Kontrast Harmoonia Proportsioon Tasakaal Liikumine
Kultuurilised traditsioonid Ruumi jaotus Vaba ruum Tasakaal Liikumine Seaduspärasused liikumises Rütm Perspektiiv Dominantsus Visuaalse-verbaalse kombineerimine Disainiprintsiibid

9 Kontrast tähelepanu püüdmiseks rõhutamiseks
piiritlemiseks ja selguse toomiseks visuaalse aktiivsuse ja spontaansuse suurendamiseks objektide suurendamiseks (exaggerate) rõhuasetuse ja hierarhia tekitamiseks. Kontrast

10 Harmoonia kontrasti reguleerimiseks; seoste (associations) loomiseks;
korra edendamiseks; liiasuse vähendamiseks. Harmoonia

11 Proportsioon Kultuurilised traditsioonid :
Jaapanlased 1:2 Hiina kalligraafid 3x3 (grid) Vanad kreeklased 2:(√5 - 1) (kuldlõige) USA 2:3 Matemaatikud ja kunstnikud (Fibonacci arvud) 2:3:5:8:13:.... Proportsioone kasutatakse peamiselt: mõõtmete määratlemiseks; tähelepanu püüdmiseks; loomuliku korra saavutamiseks; ruumi jaotamiseks; visuaalse intelligentsuse toomiseks disaini; lehekülje/ekraanpildi arhitektuuri määratlemiseks. Proportsioon

12 Ruumi jaotus & Vaba ruum
Proportsioonid 2:3 jne. on huvitavad Ruutudel jaotuse ettearvatav ja lausa igavad. Vaba ruum , Ingl.k. ka „white space/negative space“ Tekstitöötluse puhul loetakse lehekülge harmooniliseks, kui vabaks jääb 50% lehe pinnast!

13 Tasakaal disainitud välimuse andmiseks;
loomaks formaalset või mitteformaalset lehekülge/ekraanipilti; pinge suurendamiseks või vähendamiseks. Formaalset tasakaalu defineerib kõige paremini sümmeetria. Mitteformaalne tasakaal toetub asümmeetriale.

14 Liikumine silma juhtimiseks silma liikumise kiirendamine
visuaalse dünaamika suurendamine tähelepanu püüdmiseks. Seaduspärasused liikumisest: Z-kujulist rada paberkandjal F-kujuline liikumine ekraanil Liikumine

15 Perspektiiv elulähedase kujutise saamiseks; tähelepanu püüdmiseks;
eraldamaks objekte taustast; loomaks vaataja vaatenurka

16 Dominant – objekt, millel on suurim visuaalne kaal, suurim rõhuasetus
Dominant – objekt, millel on suurim visuaalne kaal, suurim rõhuasetus. Selline objekt asub kompositsioonis esiplaanil (foreground). Alam-dominant (sub-dominant) – teisejärgulise rõhuasetusega objekt. Selline objekt on kompositsiooni keskmisel tasemel (middle ground). Alamobjekt (subordinate) – vähima visuaalse kaaluga, kolmanda järgu rõhuasetusega objekt, mis taandub kompositsioonis tagaplaanile (background). Dominantsus

17 Visuaalse-verbaalse kombineerimine
Visuaalne illustratsioone "loetakse" kiiremini üks pilt = 1000 sõna illustratsioonid on pilkupüüdvamad paljude inimeste jaoks jäävad illustratsioonid kergemini meelde. Visuaalse-verbaalse kombineerimine Verbaalne sõnadel on täpsem tähendus kui illustratsioonidel sõnu on odavam ja kergem paljundada kui illustratsioone.

18 Kokkuvõtteks soovitused
Kujundamise strateegia. Objektide paigutus ekraanil. Lihtsus eelkõige Disaini köitvamaks muutmine Kokkuvõtteks soovitused


Alla laadida ppt "Disain Peeter Vaas."

Seotud esitlused


Google'i reklaam