Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kursuse eesmärk kujundada õppijas üldist keskkonnateadlikku ja vastutustundlikku suhtumist oma ümbrusesse anda ülevaade keskkonnakaitse põhiprobleemidest.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kursuse eesmärk kujundada õppijas üldist keskkonnateadlikku ja vastutustundlikku suhtumist oma ümbrusesse anda ülevaade keskkonnakaitse põhiprobleemidest."— Esitluse väljavõte:

1 Kursuse eesmärk kujundada õppijas üldist keskkonnateadlikku ja vastutustundlikku suhtumist oma ümbrusesse anda ülevaade keskkonnakaitse põhiprobleemidest ja tutvustada sellealaseid mõisteid; tutvustada keskkonnaalast seadusandlust, Eesti keskkonnastrateegiat ja rahvusvahelisi kokkuleppeid

2 1. Sissejuhatus

3 Keskkonna mõiste Raske defineerida
Puuduvad kindlad piirid, kus algus ja lõpp Võimalik jaotada väiksemateks või suuremateks üksusteks

4 Keskkonna mõiste Füüsilikaline keskkond Keemiline keskkond
Looduskeskkond Sotsiaalne keskkond Tehiskeskkond jne

5 Keskkonnakaitse Rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis- administratiivsed ja ühiskondlikud abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks; tänapäeva looduskaitse olulisim valdkond (ÖL) Hõlmab riiklike ja ühiskondlikke abinõusid, mille eesmärk on elukeskkonda ohtlikult mõjustavaid tegureid ennetada ja likvideerida (Keskkonnakaitse üldised alused)

6 2. Keskkonnaprobleemid

7 Keskkonnaprobleeme jaotatakse
Globaalsed - ülemaailmsed Regionaalsed – piirkondlikud Lokaalsed – kohalikud Lokaalne KK = häiring Regionaalne KK = kriis Globaalne KK = katastroof Kõik omavahel seotud; st üks viib teiseni

8 Globaalsed keskkonnaprobleemid
Rahvastiku kiire juurdekasv, nn demograafiline plahvatus Atmosfääri saastumine – peenike tolm, tahm ning mikroosakesed kanduvad saasteallikast tuhandete kilomeetrite kaugusele ja ei tunnista riigipiire, happevihmad Maa osoonikihi vähenemine

9 Globaalsed keskkonnaprobleemid
Maa pilvisuse suurenemine ja soojusreziimi rikkumine, nn kasvuhoone-effekt Vete reostumine, ebaotstarbekas kasutamine ning joogivee puudus Maavarade üleekspluateerimine ning ebaperemehelik kasutamine, muldade erosioon ning mullaviljakus Keskkonna saastumine keemiliste taimekaitsevahendite ning väetistega

10 Globaalsed keskkonnaprobleemid
Loomastiku ja taimestiku liigilise koosseisu muutumine, liikide hävimine ning ökoloogilise tasakaalu rikkumine Toiduainete saastumine kantserogeensete ainetega Radioaktiivne saastumine Müra Tsivislisatsioonihaiguste levik

11 Keskkonnaprobleemid Eestis
Põlevkivi kaevandamine ning põletamine Liigne metsade raie Õhusaastumine hajasaasteallikatest (transport) Õhusaastumine paikstest saasteallikatest Veereostus Jäätmete teke ning ebaseaduslik ladustamine

12 Keskkonnaprobleemid Eestis
Soode kuivendamine ning turba kaevandamine Läänemere reostumine Militaarne keskkonnareotus Jõgede ja järvede eutrofeerumine Pinnase erosioon jne

13 Keskkonnaprobleemide põhjused
Inimpopulatsiooni suurenemine Inimkonna soovide suurenemine Tehnoloogiline areng Globaliseerumine nn globaalse küla tekkimine Looduslikud protsessid


Alla laadida ppt "Kursuse eesmärk kujundada õppijas üldist keskkonnateadlikku ja vastutustundlikku suhtumist oma ümbrusesse anda ülevaade keskkonnakaitse põhiprobleemidest."

Seotud esitlused


Google'i reklaam