Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Biomassi riiklikud arengukavad Euroopa Liidus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Biomassi riiklikud arengukavad Euroopa Liidus"— Esitluse väljavõte:

1 Biomassi riiklikud arengukavad Euroopa Liidus

2 Biomassi tegevuskava Euroopa Komisjon kutsus oma aasta teatises „Biomassi tegevuskava” liikmesriike üles koostama siseriiklikke biomassi tegevuskavasid

3 Biomassi tegevuskavade esimene istung
toimus Brüsselis biomassi riiklike tegevuskavasid puudutav kohtumine Kohtumise eesmärk oli ülevaate ning tagaside saamine Euroopa Biomassi arengukavast

4 Hetkeolukord EL liikmesriikides on biomassi edendamise strateegia osas väga suured erinevused Bioenergia arengukava on välja töötatud Hollandis ja Soomes Arengukavasid valmistakse ette muu hulgas Saksamaal ja Inglismaal

5 Soome taastuva energia arengukava
Soomes on välja töötatud taastuva energia arengukava aastateks Bioenergia ja biomass on selle arengukava kesksed teemad Peamine vastutus arengukava väljatöötamisel oli Soome Kaubandus- ja Tööstusministeeriumil

6 Soome meetmed Toetakse:
Uuele tehnoloogiale suunatud teadus- ja arengutegevust (15M EUR /aasta) EL-direktiivide rakendamist (RES-E, CHP jne) Teavitust (1M EUR/aasta) Ökonoomseid meetmeid: Toetatakse energia investeeringuid (25M EUR/aastas) Toetatakse taastuva energia küttesüsteemide rajamist (7M EUR/aasta) Energiavõsa saagi koristamist ja töötlemist (6 M EUR/aasta aastatel ) Taastuvat elektrit toetakse maksusüsteemi kaudu (40 M EUR/ aasta)

7 Hollandi arengukava Hollandi Majandusministeerium valmistas arengukava ette Arengukava tehti aastateks ja sellega tahetakse kindlustada energia eesmärkide täitmine aastateks 2010 ja 2020 Arengukava põhineb ka riiklikule projektile “Biomass 2040” Arengukavas on esitatud probleeme ja lahendusi

8 Hollandi tegevuskava näidis

9 Saksamaa arengukava Hetkel käib arengukava ettevalmistamine
Eesmärk on esitada lõplik versioon arengukava sisust detsembris 2006 Arengukava välja töötamist juhivad Saksamaa Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaministeerium

10 Saksamaa esialgsed planeeritud meetmed
Transpordi kütuste osas biokütuse kvoodi rakendamine, maksusoodustused ja uuringud Elektri jaoks võrku sisenemistingimused ja uuringud Soojuse jaoks turu regulatsioon, turu stimuleerimisprogramm ning uuringud

11 Inglismaa arengukava Moodustati biomassi töörühm (biomass task force), kelle ülesandeks oli optimiseerida biomassi panust taastuva energia allikate eesmärkide saavutamiseks. Aruanne avaldati oktoobris 2005 Ministeerium andis enda vastuse aruandele aprillis Praegu arendatakse selle põhjal edasi Inglismaa biomassi arengukava Meetmed ja tegevused on veel väljatöötamisel

12 Koosolekust osavõtjate soovitused arengukava tegemiseks
Kaasata kõik seotud osapooled arengukava väljatöötamise protsessi ja sõlmida selge kokkuleppe osapoolte vahel Arengukavade deklaratiivne osa tuleks edasi arendada pratkilisele tasandile Bioenergia edestamine on jätkuv töö Tuleks selgeks teha kriteeriumid, millega võrreldakse bioenergia erinevaid võimalusi Tuleks seada selged eesmärgid biomassi tootmiseks


Alla laadida ppt "Biomassi riiklikud arengukavad Euroopa Liidus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam