Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis ja turukorralduses tervisekontrollist tulenevalt PMAN 02.07.08.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis ja turukorralduses tervisekontrollist tulenevalt PMAN 02.07.08."— Esitluse väljavõte:

1 Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis ja turukorralduses tervisekontrollist tulenevalt
PMAN

2 Arutelud Esitlus Tallinnas 21.mail
Põllumajanduse horisontaalküsimuste Nõukogu töögrupi istungid mail, 3.-4., , juunil 1.-2., , , juulil

3 Mõjuhinnang (KOM) Järeldused otsetoetuste osas
- Liikumine ühtlasema toetusmäära suunas ühenduse tasandil viiks vastuvõetamatu ümberjagamiseni LR-ide vahel; liikumine ühtlasema määra poole regiooniti on eesmärgistatud ümberjagamine; - edasine toetuste lahtisidumine on väikese mõjuga ettevõtte tasandil, mõnes sektoris vaja üleminekuabinõusid, ekstensiivne loomakasvatus vajab abi jätkumist; - toetusraha ühtlasema jagunemise eesmärgil vaja tegeleda nii väikeste ettevõtete kui suurte toetussummadega.

4 Järeldused : turukorraldus
- piirdumine nisuga teravilja sekkumises annab piisava tunnetuse turul toimuva kohta, maa tootmisest kõrvaldamise kohustuse kaotamine omab vaid piiratud efekti keskkonnale; - pehme maandumise eesmärgiks on hindade paindlik kohandamine kvoodisüsteemi lõppemisel, mõned regioonid võivad vajada lisaabi; - teiste skeemide puhul pigem mõju tööstusele kui põllumajandustootjaile.

5 Järeldused: uued väljakutsed
- tänased MAK meetmed oleksid sobilikud kuid raha ei jätku; - senine modulatsioon puudutas vaid EL-15; nüüd alates 2012 ka EL-12; - progresseeruv modulatsioon mõjutab enam suuremaid ettevõtteid.

6 Mõjuhinnang (LR) Tunnustati Komisjoni tegevust suuremahulise dokumendi koostamise osas, siiski väljendusid LR eri seisukohad juba esialgsetes kommentaarides Peamine etteheide selles, et valides võimalikke stsenaariume analüüsideks on juba teatud poliitiline valik tehtud Adminkoormuse ja lihtsustamise küsimused vähem käsitletud kui oodati

7 Toetusõiguslikkus Põllumajandustootja definitsioon (art 2) endine, otsitakse selget sõnastust peamiselt mitte-põllumajanduslikult kasutatava maa (art 35) ja peamiselt mittepõllumajandusliku ettevõtte (art 30 lg 2) välja jätmiseks toetuse saajate hulgast Probleem - juriidiline vorm Minimaalne toetusõiguslikkuse tase põllumajandusmaa – 1 ha või väljamakstav toetussumma alates 250 € Probleem – taotletud või maksmisele kuuluv

8 Nõuetele vastavus Head põllumajandus-ja keskkonnatingimused (GAEC)
Põhiline diskussioon teemade juurde esitatud standardite kohustuslikkuse määratluse üle ja uute nõuete lisamise üle Laia toetust leidis Belgia ettepanek Probleem – tekstis kohustuse ebaselgus . Kohustuslikud majandamisnõuded (SMR) Põhiline diskussioon võimaliku lihtsustamise, nõuete arvu vähendamise ja selguse suunas Hollandi initsiatiiv ühise seisukoha kujundamiseks Probleem – rakendamise keerukus, admin. koormuse kasv

9 Otsetoetuse summad EL-15 senisele modulatsioonile ettepanek lisada progresseeruv osa (+2% igal aastal ); EL-12 modulatsiooni rakendamine 2012.a Probleem – oht ettevõtete jagunemisele Rakendub aasta jooksul makstavatele otsetoetustele, mis on suuremad kui 5000€ Samast ümbrikust eelnevalt välja seotud toetuste summa ja 10% rakendamine LR valikotsuse alusel (art 68) Probleem – kasutamata vahendid lähevad LR kaduma

10 Liikumine ühtlasema toetustaseme poole
Toetusõiguste (TÕ) eri liikide kaotamine lihtsustab süsteemi EL-15 pakutakse erinevaid võimalusi oma seniste otsuste ümbervaatamiseks liikumisel regionaalsema ja ühtlasema makse poole (art 46-49) kolmes etteteatatud etapis, kusjuures toetusõiguse väärtuse vähenemine ei saa olla suurem kui 50% - üleminek regionaalsele otsemaksele (uute TÕ jagamine); - üleminek staatilisele või dünaamilisele hübriidmudelile (osa ajaloolist säilib, regionaalne osa jääb samaks või suureneb, TÕ jääb samaks, väärtust kohandatakse) PROBLEEM: Kõik otsused ja muudatused peavad paigas olema

11 Tootmisega seotud toetused
Põllukultuur 25% tasemel – kaob Utetoetus – 50% tasemel – võimalus jääb Ammlehma toetus – võimalus jääb Senised väiksemad toetused (kartulitärklis, kuivsööt jms ) integreeritakse ühtsesse otsemaksesse Senine art 69 –uued võimalused (piiratud)

12 Art 69 (nüüd 68) uued võimalused
Keskkonna kaitse ja kõrgema kvaliteedi toetamiseks (kuni 2,5% ainult lisakulude või saamata jäänud tulu katteks) Tundlikes regioonides piima-, veisekasvatuse või lambakasvatuse toetuseks (kuni 2,5%, maksena vaid senise tootmistaseme säilitamiseks) Maa mahajätmise vältimiseks ebasoodsates regioonides (TÕ väärtuse tõstmiseks) Saagikindlustuse makse osaliseks kompenseerimiseks Looma- ja taimehaiguste tagajärgede likvideerimiseks ühisfondide loomiseks ja nende kulude osaliseks kompenseerimiseks (kuni 2,5%) KOKKU KUNI 10% rahvuslikust otsetoetuste ümbrikust PROBLEEM: Meetmetes segu riigiabist ja II sambast, kõik otsused ja muudatused peavad olema paigas

13 Ühtse pindalatoetuse rakendus
Võimalus rakendada kuni 2013 Nõuetele vastavus - GAEC lisaks uued nõuded (nt vooluvee kaitseribad) - SMR: Keskkond 2009 ja Muud nõuded 2011 Art 68 esitatud meetmed samal alusel (art 119) sealhulgas võimalus teatud regioonis või teatud sektori jaoks ÜPT makse suurendamiseks eesmärgiga põllumajandusmaa mahajätmise vältimine või tootmismahu säilitamine (mitte suurendamine!)

14 Modulatsioon EL-12 3% aastal 2012 toetusmaksetele, alates 5000€,
Lisaks “Toetustippude” lõikamine kolmes vahemikus (3, 6, 9%)

15 Üleminek ühtsele otsemaksele
Esimese taotlemise aasta alusel või keskmise ha arvu alusel Uued tootjad need, kes alustasid peale Rohumaadele erineva toetustaseme kasutamisel referents Probleem –2013 ?, referentsaastad jäävad kaugele

16 Töö jätkub… Ühtse turukorralduse Nõukogu töögrupid:
Looma- ja taimekasvatussaaduste töögrupid 1.-2.juulil Põllumajanduse horisontaalküsimuste töögrupp 9. juulil Maaeluarengu töögrupp 10. juulil

17 Sekkumiskokkuost Piimatooted- pakkumismenetluse sisseviimine või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostul Sealiha- turuolukorrast lähtuvalt sekkumiskokkuostu kaotamine Veiseliha- sekkumismeetme ühtlustamine teiste sektorite sekkumismeetmetega Riis, kõva nisu- sekkumiskokkuostu kaotamine Nisu- sekkumiskokkuost jääb, pakkumismenetluse teel Odra, maisi, sorgo- kokkuostu piirkoguseks määratakse 0 tonni

18 Piimakvoot Kehtiva seadusandluse kohaselt kaob piimakvoot 2014/15 kvoodiaasta lõpuks Nn. pehme maandumise ettepanek- kvoodi järkjärguline suurendamine viiel järjestikusel korral 1%, alates 2009 aastast alates Võimalikud täiendavad meetmed: täiendav kvoodi suurendamine või kvoodiületamise tasu vähendamine Täiendav raport Komisjonilt

19 Muud meetmed piima sektoris
Eraladustamine- juustu kui kasvava turunõudlusega toote eraladustamise lõpetamine; või eraladustamise alustamine turuolukorrast lähtuvalt Kasutustoetus- koore, või ja kontsentreeritud või kasutustoetuse kaotamine; lõssipulbri ning kaseiini toetusskeemide turulähedasemaks muutmine

20 Muud toetuse meetmed Kuivsööt- toetus seotakse tootmisest täielikult lahti ja töötlemistoetus kaotatakse kartulitärklis- toetus seotakse tootmisest täielikult lahti 2 a. üleminekuperioodiga Lühikese linakiu ja kanepikiu toetus kaotatakse Pika linakiu toetus seotakse tootmisest lahti


Alla laadida ppt "Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis ja turukorralduses tervisekontrollist tulenevalt PMAN 02.07.08."

Seotud esitlused


Google'i reklaam