Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Puhta liikuvuse strateegia

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Puhta liikuvuse strateegia"— Esitluse väljavõte:

1 Puhta liikuvuse strateegia
OCO2 liikuvus Puhta liikuvuse strateegia

2 OCO2 liikuvus - 2 valikut:
Liikuda vähem Üldse mitte liikuda? (parem planeerimine?) Kasutada efektiivsemalt ressurssi (ÜT, digi, MaaS jne) Liikuda 0 saastega Jalgsi Jalgrattaga 0-CO2 transport (elekter, vesinik, biogaas)

3 90% transpordi heitest tuleb maanteetranspordist
sellest omakorda 65% on sõiduautod ca 30% on veokid ja kaubikud ning ülejäänud on bussid. praegused meetmed annavad VÄHEMALT 10% lisaks taastuvat. 10+10 (biokomponendi segamine diislisse ja bensiini, biogaas) kokku transpordi energiatarbimine GwH ja siinsed meetmed 850 GwH taastuvasse + praamid

4 Ca 50% liikumistest Harjumaal

5

6 Elektriautode kasutuselevõtmise soodustamine
Sihtgrupp/eesmärk: elektriautode kasutuselevõtmine soodustamine, suurema läbisõiduga sõidukid, laadimistaristu Orienteeruv vajadus: 100 mln € KHG vähendamine, tCO : Taastuvenergia transporti, GWh: 195,6 (2030) Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, innovatsioon, väliskaubandus

7 Linnakeskkonnad puhtamaks

8 Ühistranspordi üleviimine taastuvkütusele
Sihtgrupp/eesmärk: avalikke liine teenindava ühistranspordi viimine taastuvkütusele (elekter/biometaan) Orienteeruv vajadus: vähemalt 100 mln € KHG vähendamine, tCO : : Taastuvenergia transporti, GWh: 455 + praamid (2030) Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, tervishoid, tööhõive, ringmajandus, energiajulgeolek, innovatsioon, väliskaubandus

9 Trammiliikluse arendamise projektid
Sihtgrupp/eesmärk: suurendada trammiga liikuvate inimeste osakaalu trammiteede võrgu laiendamise teel Orienteeruv maht/vajadus: 200 mln € KHG vähendamine, tCO : : Taastuvenergia transporti, GWh: 101 (2030) Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja vähendamine, tervishoid, innovatsioon, väliskaubandus, liikluskoormuse vähenemine

10 Linnade säästva liikuvuse projektid
Sihtgrupp/eesmärk: kergliikluse edendamiseks toetada linnade jalgrattateede, -parklate ning -ringluse arendust Orienteeruv vajadus: 60 mln € KHG vähendamine, tCO : : Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, tervishoid, väliskaubandus, innovatsioon

11 Linnade vaheline ühendus
Reisijaid ,2 miljonit Reisijaid ,7 miljonit seevastu reisijateveod jätkavad iga-aastaselt kasvamist. AS-i Eesti Liinirongid andmetel kasvab EVR-i infrastruktuuril reisijatevedu keskmiselt ca 4% aastas. EVR hinnangul luuakse perioodil suuremate investeerimisprojektide teostamisel (Tallinn-Balti jaama laiendamine, kiiruste tõstmine Tartu ja Narva suunal, reisijate liikumisviiside ühendamine jne) potentsiaal täiendavaks reisijatevedude kasvuks.

12 Raudtee elektrifitseerimine
Kaubavahetuse suunamine maanteelt raudteele Eesmärk: raudteeliikluse täielik elektrifitseerimine liinidel Tallinn-Narva, Tallinn-Koidula ja Tartu-Valga, sh diiselrongide ümberehitus; + raskeveokitega tehtavate kaubavedude maksimaalses ulatuses raudteele suunamine olemasoleval taristul - hinnanguliselt 1/10 raskeveokite vedudest - ning Rail Baltic’u koosmõjul Orienteeruv vajadus: kuni 300 mln € KHG vähendamine, tCO : : Taastuvenergia transporti, GWh: 87,75 (2030) Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, väliskaubandus, liiklusohutus, potentsiaal raudteekiiruste ja kasutajate kasvuks

13 Säästlikud rongid Sihtgrupp/eesmärk: Vähendada uute rongide abil linnade ja linna lähipiirkondade vahel liikuvate sõidukite arvu Orienteeruv vajadus: 50 mln € KHG vähendamine, tCO : : Taastuvenergia transporti, GWh: 10 (2030) Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, väliskaubandus, liiklusohutus, potentsiaal raudteekiiruste ja kasutajate kasvuks

14 Nõudepõhine isejuhtiv transport
Efektiivsem Paindlikum Innovatsioon Uusi ärimudelid Kaasab kasutajaid ÜT-le Alternatiiv autole, autoga

15 Tänan!


Alla laadida ppt "Puhta liikuvuse strateegia"

Seotud esitlused


Google'i reklaam