Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

INIMESEÕPETUS 6. klass 1.1. – 1.3. Suhtlemine, vajadused ja väärtused.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "INIMESEÕPETUS 6. klass 1.1. – 1.3. Suhtlemine, vajadused ja väärtused."— Esitluse väljavõte:

1 INIMESEÕPETUS 6. klass 1.1. – Suhtlemine, vajadused ja väärtused

2 Inimese põhivajadused:
Vajadus on põhjus, mis paneb inimese tegutsema. Suhtlemine aitab rahuldada vajadusi. Inimese põhivajadused: Füsioloogilised vajadused (söömis-, joomis-, magamis-, hapnikuvajadus) Sotsiaalsed vajadused (kaaslaste lähedus ja heakskiit) Psühholoogilised vajadused (heaolutunne, õnnetunne)

3 Väärtused ja käitumine
Käitumist reguleerivad väärtushinnangud Väärtushinnang peegeldab arusaamu heast ja halvast, õigest ja valest Väärtused on asjad, ideed ja nähtused, mida peetakse oluliseks ja mille poole püüeldakse (materiaalsed- mittemateriaalsed) Üldinimlikud väärtused ehk lugupidav suhtumine iseendasse, teistesse ja keskkonda

4 Väärtuste kujunemine ja muutumine
Väärtused muutuvad elu jooksul Perekond oli, on ja jääb püsiväärtuseks Kogemused annavad sageli asjadele uue tähenduse Suhtlemist kujundavad väärtushinnangud Dilemma – mille kasuks otsustada

5 Kokkuvõte Suhtlemine on õpitav
Suhtlemine aitab rahuldada füsioloogilisi, sotsiaalseid ja psühholoogilisi vajadusi, sest pakub inimesele mitmesugust laadi toetust Erinevad väärtused kokku moodustavad väärtussüsteemi Väärtuste kujunemist ja muutumist mõjutavad kogemused, suhtumine ja kultuur Inimene valib käitumisviisi sõltuvalt sellest, mida ta väärtustab Õppimine aitab sul elus hakkama saada


Alla laadida ppt "INIMESEÕPETUS 6. klass 1.1. – 1.3. Suhtlemine, vajadused ja väärtused."

Seotud esitlused


Google'i reklaam