Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Süsinikuühendid kütustena

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Süsinikuühendid kütustena"— Esitluse väljavõte:

1 Süsinikuühendid kütustena
Katrin Soika

2 Sisukord Süsinikku sisaldavate fossiilsete kütuste jaotamine Fossiilsete kütuste tekkimise üldistamine (video) Nafta tekkimine (video) Nafta importimine läbi aastate (graafik) Nafta varud (kaart) Nafta destilleerimine (pilt, animatsioon, internetipõhine ülesanne) Naftaga seotud ohud: (naftareostuse mõju lindudele, tulekahju, nafta leke, diislikütuse “vikerkaar”) Kreeka tuli (pilt1, pilt2) Maagaas (olemus ja kasutamine) Põlevkivi (olemus, kasutamine, legend, tootmine maailmas) Kivisüsi (olemus, kaevandamine Hiinas) Süsiniku oksüdatsiooniaste põlemisel Kütteväärtus (valem, ülesanne klassile) Rühmatöö- kütused (ülesanne, tabel, video)

3 sisaldavad fossiilsed
süsinikku sisaldavad fossiilsed kütused nafta kivisüsi põlevkivi maagaas

4 Fossiilsete kütuste tekkimine

5 Nafta tekkimine

6 Nafta vajalikkus Nafta kasutamine on suurenenud läbi aastate.

7 Nafta varud

8 Nafta destilleerimine

9 Nafta destilleerimise saadused
gaasid Keemistempera- tuur kasvab, molekulmass kasvab (osakesi on molekulis rohkem). bensiin petrooleum diisel õlid masuut parafiin Kuumutatud nafta bituumen

10 Ülesanne internetist Leia naftasaaduste kasutusvaldkondi! Kasuta otsinguks erinevaid otsingumootoreid. Iga saaduse kohta kirjuta kaks võimalust, kus teda kasutatakse igapäevaelus.

11 Nafta ohtlikkus Naftareostus muudab elu vees raskemaks. Meenutame naftareostust Mehhiko Lahes 2010.

12

13

14 http://upload. wikimedia

15

16 Nafta kasutamine ajalooliselt
“Kreeka tuli”- kasutati juba 9 saj e.Kr- oli nafta, bituumeni ja väävli segu.

17 Kreeka tule kasutamine

18 Maagaas Maagaas tekib orgaanilise aine lagunemisel hapnikuvaeses keskkonnas. Maagaas on gaasiliste süsivesinike segu, kus kõige rohkem on metaani. Maagaasi tekib ka prügimägedel. Gaasi kasutatakse kütusena ja soojuselektrijaamades elektri tootmisel.

19 Põlevkivi Settekivim, mis koosneb kuni 70% ulatuses mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest. Eestis leiduvat põlevkivi nimetatakse kukersiidiks.

20 Mida saab põlevkivist toota?
Kütuseid (ka petrooleumit, õlisid), parafiini ja keemiasaadusi.

21 Legend põlevkivist Kord keelanud parun von Toll karjastel oma metsast hagu korjata ja sellest lõket teha. Ühel jahedal tähisööl läinud parun kontrollima, kuidas tema käsku täidetakse. Paruni suureks üllatuseks põlesid aga kõikjal tema suure mõisa aladel lõkked ja rõõmsalt hüplevad leegid valgustasid karjaste väsinud nägusid. Paruni raevul ei olnud piire – tema korraldusi ei täideta! Vihaselt tormas ta lähima lõkke äärde ja kivistus üllatusest: puude asemel põlesid lõkkes kivid.

22 Põlevkivi tootmine

23 Kivisüsi Fossiilne kütus, mis on puhas süsinik. Tekib siis kui taimne materjal mattub ja laguneb. Kivisöest tekib läikivmust kivisüsi ehk antratsiit.

24 Kivisöe kaevandamine Hiinas 16 saj

25 Oksüdatsiooniaste C CO2
Süsiniku oksüdatsiooniastmetest sõltub süsiniku oksüdeerumise võime. Süsiniku oksüdatsiooniaste muutub põlemise käigus. Leia, milline muutus oksüdatsiooniastmetes toimub kui süsinikust, mis on lihtaine, tekib süsihappegaas? IV C CO2 Süsinik loovutab 4 elektroni.

26 Kütteväärtus Kütteväärtus on füüsikaline suurus, mis näitab soojushulka, mis eraldub kindla koguse kütuse täielikul põlemisel. Erinevatel kütustel on erinevad kütteväärtused! Q= km Q- eralduv soojushulk (1J); k- aine kütteväärtus (1 J/kg) m – mass (1kg)

27 Millise kütuse 1kg põletamisel eralduks kõige suurem soojushulk
Millise kütuse 1kg põletamisel eralduks kõige suurem soojushulk? Millise kütuse põlemisel oleks eralduv soojushulk kõige väiksem? Aine Kütteväärtus (MJ/kg) Bensiin 46 Diislikütus 42 Kivisüsi 35 Nafta Petrooleum Turvas 15 Kuiv kasepuit 13 suurim suurim väikseim

28 Rühmatöö Moodustage 3/4 inimesest koosnev rühm. Moodustunud rühmad: fossiilsed kütused, tuumaenergia, Päikeseenergia, tuule- ja hüdroenergia, vesinikust saadav energia; biomassist ja turbast/puidust saadav energia. Lähtudes enda rühma energiatootmise viisist. Tooge välja Teie energiatootmise viisiga kaasnevat 2 inimestele ja keskkonnale kasulikku ja 2 inimestele ja keskkonnale kahjulikku argumenti.

29 Kokkuvõte RÜHM POOLT VASTU Fossiilsed kütused Tuumaenergia
Päikeseenergia Tuule- ja hüdroenergia Vesinikuenergia Energia biomassist

30 Vaadake videot ning otsustage, kas rühmad jõudsid sarnastele järeldustele


Alla laadida ppt "Süsinikuühendid kütustena"

Seotud esitlused


Google'i reklaam