Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Maret Õunpuu EEVE KÄRBLANE 2019

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Maret Õunpuu EEVE KÄRBLANE 2019"— Esitluse väljavõte:

1 Maret Õunpuu EEVE KÄRBLANE 2019
Hindamisstandardid Maret Õunpuu EEVE KÄRBLANE 2019

2 Hindamisstandardid Abikokk, tase 3, koolilõpetaja
Abikokk, tase 3, töömaailma Kokk, tase 4, koolilõpetaja Kokk, tase 4, töömaailma Vanemkokk, tase 5, koolilõpetaja Vanemkokk, tase 5, töömaailma Mai 2018

3 Abikokk, tase 3 töömaailma koolilõpetaja Proovitöö
Kahes etapis Esimene etapp on õppeprotsessi osa Teises etapis toimub Proovitöö praktiliste oskuste näitamine töö käigus Kutse taotleja valmistab etteantud juhendi järgi 2 rooga (sh salati, supi, munaroa, köögivilja- või pastalisandi) vormistab portsjonid serveerib hindajatele Hindamisel toimub Proovitöö Praktiliste oskuste näitamine töö käigus Intervjuu/vestlus Hinnatakse kõik kompetentsid Kutse taotleja: valmistab etteantud juhendi järgi kaks rooga ja külma joogi katab laua vastavalt koka korraldustele (hindajatele) vormistab portsjonid ning serveerib (hindajatele) vastab hindamiskomisjoni küsimustele Kutse taotleja valmistab etteantud juhendi järgi kaks rooga ja külma joogi katab laua vastavalt koka korraldustele (hindajatele) vormistab portsjonid ning serveerib (hindajatele) vastab hindamiskomisjoni küsimustele

4 Kokk, tase 4 töömaailma koolilõpetaja kahes etapis Esimeses etapis koostab taotleja eneseanalüüsi en.a. ja lahendab kodutööna kirjaliku kompleks-ülesande Teises etapis kaitseb suuliselt kodutööd ja sooritab taotleja kompleksse praktilise töö vastavalt hindamisülesannetele – valmistada toidud ja katta laud ning teenindada kliente. plaan esimene etapp on õppeprotsessi osa ja viiakse läbi kooli õppekeskkonnas ja / või praktikakohas moodulite hindamistena. teine etapp viiakse läbi kooli õppekeskkonnas sooritab proovitöö ja näitab ette praktilisi oskusi. Koostada tööplaan, komplekteerida toitude valmistamiseks vajalikud toorained ja töövahendid. Valmistada juhendi (tehnoloogilise kaardi) järgi 2,5 tunni jooksul kolmest toidust koosnev komplekt: üks eelroog, üks pearoog sh 2 lisandit ja kaste ja üks järelroog, valmistatavate portsjonite arv toodud tehnoloogilisel kaardil; Vormistada ja serveerida portsjonid; Esitleda toite hindajatele eesti keeles. Teises etapis kaitseb suuliselt kodutööd ja sooritab taotleja kompleksse praktilise töö

5 Eneseanalüüs kokk tase 4
Taotleja koostab kirjaliku kokkuvõtliku eneseanalüüsi mahuga kuni 1,5 lk, kuni 3300 tähemärki, milles selguvad taotleja pädevused ja taotletava kutse vahelised seosed.

6 Ajaline plaan näide, kui on 8 taotlejat
Kokk tase 4, töömaailma Ajaline plaan näide, kui on 8 taotlejat eksami algus Vestlus komisjoniga, tööplaani koostamine toorainete ja töökoha ette valmistamine, laua katmine toitude valmistamine eelroogade serveerimine (kas intervalliga või kõik koos) kaetud laudadele pearoogade serveerimine (intervallidega), toimub ka teenindamine ja toidu tutvustamine, vestlus komisjoniga magustoitude serveerimine kokkuvõtted ja tagasiside

7 Vanemkokk, tase 5 koolilõpetaja töömaailma kolmes etapis
Hindamise esimene etapp on õppeprotsessi osa ja viiakse läbi kooli õppekeskkonnas ja / või praktikakohas moodulite hindamistena Teises etapis analüüsib taotleja oma seniseid oskusi ja kogemusi (eneseanalüüs) ning planeerib toitlustussündmuse Kolmandas etapis teostab taotleja kompleksse praktilise tööna toitlustussündmuse: Kinnitatud menüüga lõuna- või õhtusöök kahes etapis Esimeses etapis analüüsib taotleja oma seniseid oskusi ja kogemusi ning planeerib toitlustussündmuse. Koostab portfoolio, mis sisaldab 1. eneseanalüüsi ja 2. toitlustussündmuse planeeringut. Teises etapis teostab taotleja kompleksse praktilise tööna toitlustussündmuse (praktiline töö – toitlustussündmuse korraldamine; praktiliste oskuste ettenäitamine; suuline intervjuu klientidega ja juhendatavatega) Kolmandas etapis Hindamismeetodid: Praktiline töö – toitlustussündmuse korraldamine Praktiliste oskuste ettenäitamine Suuline intervjuu klientidega Suuline intervjuu juhendatavatega

8 Iga taotleja peaks tutvuma!!!
taotlejale/ taotlejale/ Toitude loendid on hindamisstandardites EHRL-i kodulehel on näidised tehnoloogilistest kaartidest

9 Kuidas koostada analüüsi?
mõtlemiseks Kuidas koostada analüüsi? Analüüsis on nii kirjeldav kui hinnanguid andev osa. Hinnangud toetuvad kirjeldusele. Taotleja analüüsib oma seniseid oskusi ja kogemusi. Hea analüüs on selline, milles kutse taotleja nimetab õnnestumised ja analüüsitava puudujäägid. Selgitab puudujääkide põhjuseid ja pakub välja oma variandi, kuidas vaadeldud tegevust võiks paremini teha.

10 Kutse taotlejal tuleb….
Analüüsi alaliik on eneseanalüüs, mis on ühtlasi kujundava hindamise üks vorme. Eneseanalüüsi teel hinnatakse oma teadmiste, tööprotsessi või tulemuse vastavust hindamiskriteeriumidele. Kutse taotlejal tuleb…. nimetada konkreetsed tegevused, mida teeb töö käigus analüüsida, mida teeb töö käigus hästi ja milles või millal on ebakindel või miski hoopis ebaõnnestus. vastavalt sellele välja tuua oma tugevad küljed ning ka see, mis vajab edaspidi arendamist. lisada kindlasti, kuidas kavatseb nõrgemaid valdkondi arendada


Alla laadida ppt "Maret Õunpuu EEVE KÄRBLANE 2019"

Seotud esitlused


Google'i reklaam